Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 11 NR 48:

Mamo, tato-sprawdź jak się rozwijam. Edycja postpandemiczna.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 11 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Realizacja projektu odbywać się będzie na terenie Dzielnicy XI.

Opis projektu

Współczesny świat wymaga od ludzi szybkiego życia i funkcjonowania. Mamy coraz mniej wolnych chwil pozwalających na spędzenie czasu z najbliższymi. W pośpiechu czytamy różne teksty, które mogłyby nam – Rodzicom/Opiekunom – pomóc w obserwacji własnych dzieci. Często czerpiemy wiedzę z Internetu, który nie zawsze posiada zweryfikowane wiadomości. Czasami nawet próbujemy znaleźć odpowiedź na nurtujące nas pytania, wątpliwości przy użyciu forów lub grup facebook’owych, co nie zawsze niesie pozytywny odzew. Projekt ten zakłada możliwość spotkania rodziców/opiekunów ze specjalistami m.in. lekarzami, logopedami, psychologami, położną, ratownikiem medycznym itp. którzy przybliżą im kwestie związane ze zdrowiem, rozwojem oraz wychowaniem dziecka. Jest to szczególnie ważne dla młodych rodziców/opiekunów, którzy nie zawsze potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji i potrzebują wsparcia ekspertów. Z pomocy mogliby skorzystać wszyscy rodzice z dziećmi w wieku przedszkolnym z terenu Dzielnicy XI. Dodatkowo proponujemy wsparcie dla rodziców oczekujących potomstwa oraz posiadających już dzieci. W trakcie spotkań dla rodziców/opiekunów przewidziano zajęcia animacyjne dla ich podopiecznych. W przypadku braku możliwości realizacji projektu w formule stacjonarnej, z uwagi na obowiązujący stan pandemii i panujące w kraju obostrzenia sanitarne, realizacja projektu będzie odbywać się z wykorzystaniem alternatywnych metod np. przy użyciu narzędzi do wideokonferencji.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Proponowane przez nas działanie jest bardzo potrzebne społeczeństwu. Celem jest pomoc rodzicom i dzieciom oraz doglądanie ich rozwoju. W przyszłości przełoży się to na funkcjonowanie tego człowieka w szkole, a następnie w społeczeństwie. Im szybciej rodzice zauważą ewentualne nieprawidłowości w rozwoju swoich dzieci, w szczególności ich rozwoju emocjonalnym, fizycznym czy społecznym, tym większa szansa na ograniczenie ich skutków w przyszłości dziecka. Szybka reakcja i wsparcie rodziców/opiekunów w tym zakresie zapobiegnie utrwaleniu niewłaściwych wzorców. Działanie to ma więc na celu wyedukowanie rodziców, którzy jako pierwsi obserwatorzy mogą dostrzec potencjalne zagrożenie rozwoju dziecka. Rezultatem tego działania będzie również wsparcie i pomoc udzielona dzieciom w przedmiotowym zakresie. Dodatkową korzyścią z udziału w projekcie będzie zbudowanie poczucia wspólnoty społecznej, umożliwienie rodzicom kontaktów społecznych oraz partycypacja w społecznym projekcie. W razie zapotrzebowania w spotkaniach będą mogli uczestniczyć rodzice/opiekunowie i dzieci z niepełnosprawnościami.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Koszt wynajmu sal na spotkania Wynajem/użyczenie sali wykładowej wraz z zapleczem umożliwiającym zapewnienie dzieciom opieki. Przyjęto stawkę za 1 godz.zegarową = 250 zł. 7 500,00 PLN
Koszt wynagrodzenia specjalistów. Przyjęto stawkę za prowadzenie spotkania przez jednego specjalistę - maksymalnie 250 zł za godzinę zegarową. 15 000,00 PLN
Koszt wynagrodzenia animatora Przyjęto stawkę za prowadzenie animacji maksymalnie 50 zł za 1 godzinę zegarową. 1 500,00 PLN
Koszt wynagrodzenia koordynatora Koszt za cały projekt. Zadaniem koordynatora będzie m.in.prowadzenie rekrutacji, koordynacja spraw organizacyjnychprojektu, działania promocyjne itp. 4 000,00 PLN
Koszt obsługi księgowo-prawnejprojektu Koszt za cały projekt. 2 000,00 PLN
Koszt napojów dla uczestnikówspotkań Koszt za cały projekt. 1 700,00 PLN
Koszt zakupu m.in. materiałów promocyjnych, biurowych, zakup licencji do platform do wideokonferencji, środków czystości, artykułów higienicznych, środków do dezynfekcji Przygotowanie projektu graficznego ulotek, plakatów, ich wydruk, koszt materiałów dla uczestników spotkań, zakup licencji do platform do wideokonferencji, koszt zakupu środków czystości, artykułów higienicznych, środków do dezynfekcji dla uczestników, specjalistów i animatora 6 800,00 PLN
38 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Rekrutacja do projektu i opis działań Przedstawienie projektu rodzicom/opiekunom dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Dzielnicy XI. Zapisy do projektu będą prowadzone wg kryterium kolejności zgłoszeń. Projektem planuje się objąć do 75 rodziców/opiekunów z dziećmi, podzielonych na 5 grup. Każda grupa będzie uczestniczyć w 3 spotkaniach po 2 godziny zegarowe każde. Podczas każdego spotkania obecnych będzie 2 specjalistów i 1 animator, który bedzie zajmował się dziećmi. Uczestnicy spotkań będą mieć możliwość otrzymania bezpłatnego napoju (co najmniej: herbaty, kawy, soku lub wody).W projekcie spotkania będą prowadzić specjaliści posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku obowiązujących w kraju obostrzeń sanitarnych, spowodowanych występowaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii i braku możliwości spotkań stacjonarnych, spotkania będą organizowane z wykorzystaniem np. narzędzi do wideokonferencji. marzec-październik 2022
Badanie potrzeb zgłoszonych uczestników. Zorganizowanie sondażu umożliwiającego dobór treści w sposób najlepiej odpowiadający potrzebom uczestników. kwiecień-listopad 2022
Realizacja projektu Organizacja wydarzeń projektowych. kwiecień-grudzień 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Długoterminowymi efektami realizacji przedmiotowego projektu będzie w szczególności:- wzmocnienie kompetencji rodzicielskich i podniesienie świadomości w zakresie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, w tym w obszarze wychowania, zdrowia oraz promowania zdrowego trybu życia,- wzrost świadomości rodziców w zakresie relacji z dziećmi i wzmocnienie więzi rodzinnych, - umożliwienie rodzicom nawiązania kontaktów z innymi rodzicami co może przełożyć się po zakończeniu projektu na powstanie nieformalnych grup wsparcia, dających rodzicom możliwość podzielenia się doświadczeniami czy porozmawiania o problemach z zakresu zdrowia, rozwoju dzieci itp.,- umożliwienie nawiązania kontaktów społecznych oraz integracja społeczności lokalnej.
powrót