Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 5 NR 37:

Zrealizujmy PARK PRZY ŁOKIETKA

Projekt odrzucony: Projekt zakłada realizację koncepcji wypracowanej na konsultacjach z mieszkańcami przeprowadzonych w roku 2021 w ramach zwycięskiego projektu BO2020 “Zróbmy PARK PRZY ŁOKIETKA”. Przedmiotowa koncepcja nie została jeszcze opracowana - na dzień 09.07.2021 r. odbyło się 1 spotkanie konsultacyjne w formie warsztatów, nie jest znany ostateczny kształt projektu. Z powyższego względu nie jest również możliwe dokonanie merytorycznej oceny zakresu wniosku oraz oszacowanie kosztów realizacji projektu. Budowa parku przy Łokietka ma zapewnione finansowanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Podstawa prawna odrzucenia - regulamin BO § 17. 1. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta; 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 5 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: na działce nr. 55 obręb K-45 Kraków Krowodrza, pomiędzy ulicami Łokietka, Składowa i Oboźna

Opis projektu

Projekt zakłada realizację koncepcji wypracowanej na konsultacjach z mieszkańcami przeprowadzonych w roku 2021 w ramach zwycięskiego projektu BO2020 “Zróbmy PARK PRZY ŁOKIETKA”.

 
Projekt dotyczy rozwinięcia zwycięskiego projektu z zeszłorocznej edycji. 
Składają się na niego:
1. wzbogacenie zieleni:
a. zachowanie istniejącej roślinności
b. dodatkowe nasadzenia odpowiednio dobranych roślin, aby kwitły cały rok, z uwzględnieniem i zachowaniem fiołkowej łąki
2. Prace porządkowe, w tym:
polegające na demontażu pozostałości po starych halach, wyburzenie śmietnika od strony ul. Łokietka
3. Wykonanie nowych alejek ziemnych
4. Montaż małej architektury, czyli:
a. ławek
b. koszy na śmieci (w tym w miarę możliwości do segregacji odpadów)
c. leżaków i hamaków miejskich
5. Montaż elementów rekreacyjnych wpisujących się w półdziki charakter parku.
6. Montaż drewnianych zabawek na placyku zabaw dla dzieci
7. Montaż urządzeń rekreacyjnych dla dorosłych

UZASADNIENIE PROJEKTU

Północnej części Krowodrzy brakowało terenów zielonych na długo przed powstaniem ogromnego osiedla pomiędzy ul. Wrocławską, Poznańską a Łokietka. Teraz coraz więcej okolicznych mieszkańców nie ma gdzie pójść na spacer, pobawić się ze swoimi dziećmi czy wyprowadzić psy. Ten nowo zakupiony przez miasto teren jest jedynym zielonym obszarem wśród gęsto zabudowanego osiedla. Powinien zostać dostosowany do potrzeb mieszkańców, a jego przystosowanie wymaga wprowadzenia zaproponowanych w projekcie rozwiązań.

Nasza propozycja to kontynuacja zeszłorocznego projektu "Zróbmy PARK PRZY ŁOKIETKA", który uzyskał pierwsze miejsce w dzielnicowym BO. W tym roku udało się już dzięki niemu posprzątać zapuszczony od lat teren oraz rozpocząć prace zarówno nad projektem, jak i w samym parku. Niestety z uwagi na ograniczony budżet zeszłoroczny projekt nie obejmował wszystkich prac koniecznych do utworzenia tam parku z prawdziwego zdarzenia. Stąd tak istotne jest, aby rozszerzyć zakres o kolejne etapy w oparciu o przeprowadzone w tym roku konsultacje społeczne. W tegorocznej edycji konieczne jest uzupełnienie nasadzeń, stworzenie skweru do wypoczynku, urządzenie placu zabaw i montaż sprzętu rekreacyjno-sportowego - jak również wyposażenie parku w poidełko i toaletę.

Wspólnym wysiłkiem zaczęliśmy w zeszłym roku robić PARK PRZY ŁOKIETKA. Realizujmy go dalej dla nas i naszych rodzin!

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja Realizacja Parku 300 000,00 PLN
300 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja Realizacja Parku I-III Kwartał 2022

Galeria

powrót