Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 202:

Otwarta sieć monitoringu Smogu w Krakowie - 365 stacji

Projekt odrzucony: Projekt zakłada „budowę otwartej technologicznej sieci monitorującej Krakowski SMOG, składającej się z 365 stacji monitoringu smogu”. Zgodnie z celem projektu, przewidziany jest montaż na terenie miasta w publicznych placówkach oświatowych 365 stacji monitoringu powietrza. Zgodnie z art. 88 ust.1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, oceny jakości powietrza i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Organem kompetentnym w zakresie oceny jakości powietrza jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Prowadzenie państwowego monitoringu należy do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska, a nie Prezydenta Miasta i realizowane jest wg ściśle określonych zasad. W odniesieniu do zapisów § 1 .2 UCHWAŁY NR LI/1410/21 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, cyt.: „ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są projekty zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy lub zadań własnych powiatu, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1.”, prowadzenie państwowego monitoringu należy do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska, a nie Prezydenta Miasta, zatem nie należy do zadań własnych gminy lub zadań własnych powiatu. Projekt zakłada montaż otwartej technologicznej sieci monitorującej o charakterze informacyjnym. Należy zwrócić uwagę na wyniki uzyskiwane z tej sieci, które mogą znacząco różnić się od wyników pomiarów wytwarzanych w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, który dostarcza informację mieszkańcom Krakowa, zachowując wszystkie wymogi przepisów, norm i jakości w tym zakresie. Wszystkie pomiary manualne i automatyczne, prowadzone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, są realizowane metodami referencyjnymi lub metodami równoważnymi metodom referencyjnym, podlegającymi ciągłym sprawdzeniom, kalibracjom, nadzorowi technicznemu, a systemy pomiarowe są objęte nadzorem przez Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące GIOŚ. Wszystko to ma na celu zapewnienie wysokiej wiarygodności wytwarzanej informacji. Wg obowiązujących przepisów prawa, ilość zlokalizowanych na terenie Krakowa stacji monitoringowych jest wystarczająca do oceny stanu jakości powietrza w Mieście. Dla takiego Miasta jak Kraków wymagana przepisami ilość stacji wynosi trzy, aktualnie funkcjonuje ich osiem, tyle samo, co w Mieście Stołecznym Warszawie. Dodatkowo, mając na uwadze zasadę ogólnodostępności, z jednej strony pomiary winny być udostępniane dla mieszkańców, a z drugiej strony, udostępnianie niereferencyjnych wyników badań nie jest wskazane, ponieważ może wprowadzić w błąd mieszkańców Krakowa. Jednocześnie w ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego projekt o numerze BO.D9.26/20 p.n.: „Edukacja ekologiczna – wskaźniki smogu na żywo dla dzielnicy”, który dotyczył montażu 3 czujników zanieczyszczeń powietrza w IX dzielnicy Borek Fałęcki, również został zaopiniowany negatywnie w powołaniu na te same zapisy, tj. § 1 UCHWAŁY NR XXXV/903/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Podsumowując, zgodnie z ww. przepisami z zakresu ochrony powietrza oraz zapisami Regulaminu Budżetu Obywatelskiego, projekt o numerze BO.OM.202/21 p.n.: „Otwarta sieć monitoringu Smogu w Krakowie - 365 stacji” opiniuje się negatywnie.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Miasto Kraków

Opis projektu

Budowa otwartej technologicznej sieci monitorującej Krakowski SMOG.

Celem projektu jest montaż na terenie Krakowa 365 stacji monitoringu smogu, która ma pokazać iż smog to całoroczny problem. Na terenie miasta w publicznych placówkach oświatowych (szkołach, przedszkolach), bibliotekach itp. zostanie zamontowane 365 otwarto źródłowych, otwarto sprzętowych stacji monitoringu powietrza.
 
Czym jest otwarta sieć monitoringu pyłu zawieszonego?

To modułowa platforma monitorowania czystości powietrza. Jak zapewne wiesz, obecnie na rynku jest wiele czujników smogu. Co zatem sprawia, że otwarta platforma jest wyjątkowy?
To o wiele więcej niż tylko czujnik stężenia atmosferycznego pyłu zawieszonego. To otwarta platforma (Open Source / Open Hardware) do której, możesz podłączyć różne czujniki.

W tym zestawie znajdziesz czujnik pyłu zawieszonego (Nova Fitness SDS011), czujnik wilgotności, ciśnienia i temperatury (Bosch BME280) oraz moduł HECA, który jest odpowiedzialny za sterowanie grzałką podgrzewającą powietrze w celu zmniejszenia wpływu wysokiej wilgotności na pomiary. W ten sposób NAM rozwiązuje problem, nękający wszystkie tanie czujniki smogu. Nasza platforma nie zawyża pomiarów, tylko dlatego, że na dworze panuje mgła.
 

Co jeszcze można podłączyć?
Oprócz wymienionych powyżej czujników, na płycie głównej znajdziesz też miejsce do którego można podłączyć czujnik wilgotności i temperatury DHT22 (AM2302) czy wodoodporny termometr DS18B20. Znajdziesz tam też kolejne złącza magistrali I2C oraz złącze EXT (zawierające wszystkie złącza głównego mikrokontrolera Wemos D1 mini). W praktyce umożliwia to podłączenie wielu różnorodnych modułów: czujników temperatury, ciśnienia, wilgotności (Bosch BMP280, BME280, BME680, Sensirion SHT30, SHT31, DS18B20), odbiorników GPS, diod LED RGB, wyświetlaczy LCD (2x16, 4x20) i OLED (SSD1306, SH1106).

 
Wolna od ukrytych kosztów!
Otwarta sieć zgodnie z ideą Open Source / Open Hardware jest pozbawiona wszelkich kosztów licencyjnych, dzierżawy czy też subskrypcji za dostęp czy też publikacje danych. Dzięki sieci WIFI obiektu w którym będzie zainstalowana stacja, a wyniki mogą być publikowane w otwartych społecznych bazach danych takich jak aqi.eco.
 

Rzeczywiste wyniki.

Dzięki zastosowaniu grzałek badanego powietrza, podobnie jak to robią stacje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, wyniki pozbawione są błędu zawyżającego wynikającego z powodu za dużej wilgotności  powietrza (np. mgła).
 
Przykładowe certyfikowane otwarte stacje:
Nettigo Air Monitor - certyfikowany projekt Open Hardware (OSHWA UID PL000001).

UZASADNIENIE PROJEKTU

Realizacja zadania wpłynie na poprawę informacji mieszkańców Krakowa o stanie jakości powietrza oraz o znaczeniu otwartych projektów dla rozwoju Nauka obywatelska (ang. citizen science).

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
montaż Uśredniony koszt montaży na poziomie ok. 100 zł/stacja 36 500,00 PLN
Zakup 365 czujnik stężenia atmosferycznego pyłu zawieszonego. 162 425,00 PLN
198 925,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
zakup stacji I kwartał 2022
montaż Przez zewnętrzną firmę lub też konserwatorów obiektów publicznych II-III kwartał 2022
powrót