Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 54:

Pierwsze Nowohuckie Sianokosy - Piknik dla Natury w Krakowie

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

150 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: łaki nowohuckie

Krótki opis projektu

Podtrzymanie tradycji ręcznego koszenia łąk terenów podmokłych poprzez organizację Mistrzostw Krakowa w Tradycyjnym Koszeniu Łąk Nowohuckich - Nowohuckie Sianokosy w formie pikniku dla mieszkańców.

Opis projektu

Projekt zakłada organizację zawodów z tradycyjnego ręcznego koszenia podmokłych terenów Łąk Nowohuckich będących największym powierzchniowo użytkiem ekologicznym w Krakowie. 

 

Aby utrzymać bioróżnorodność podmokłych łąk wykonywane być powinno sezonowe koszenie. Nie ma lepszej metody jak ich ręczne, niegdyś tak liczne, tradycyjne koszenie kosą. To najmniej inwazyjna metoda - najbliższa równowadze przyrody jaka wytworzyła się między użytkowaniem łąk przez człowieka a przyrodą. Kiedyś widok sianokosów i malowniczych snopków siana był stałym elementem krajobrazu - dziś praktycznie całkowicie zanika. Spróbujmy to odtworzyć poprzez "Nowohuckie Sianokosy"- Mistrzostwa Krakowa w Tradycyjnym Koszeniu Łąk Nowohuckich!
 
Ideą mistrzostw jest przybliżenie mieszkańcom walorów przyrodniczych miejsca jakim są Łąki Nowohuckie - ich wyjątkowości a poprzez organizację ogólnomiejskich Mistrzostw zaproszenie do udziału wszystkich chętnych z terenu Miasta Krakowa, którym tradycja sianokosów jest bliska. 
 
Nowohuckie Sianokosy to również okazja na przybliżenie jeszcze istniejącej kultury rolnictwa miasta Krakowa, zapoznania się z jej walorami kulturowymi, lokalnymi produktami, grupami folklorystycznymi całego Krakowa.
 
Jak przystało na mistrzostwa zaplanowane zostaną odpowiednie konkurencje oraz nagrody dla zwycięzców. Za wzór można przyjąć organizowane podobne Mistrzostwa Świata w Biebrzańskim Parku Narodowym - Biebrzańskie Sianokosy
---
Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.
Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Nowohuckie Sianokosy... to edukacja i uświadamianie mieszkańców o wyjątkowości terenów podmokłych; integracja społeczna poprzez tradycyjną, najbliższą ochronie przyrody formie pielęgnacji przeprowadzonej w ramach zawodów sportowych stwarza idealne warunki do podbudowy wyjątkowego wydarzenia w skali całego miasta mogącego stać się corocznym świętem Łąk Nowohuckich.  

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Organizacja Przygotowanie i organizacja wydarzenia 150 000,00 PLN
150 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja Realizacja wydarzenia 2024

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada organizację Mistrzostw Krakowa w Tradycyjnym Koszeniu na terenie Łąk Nowohuckich. Organizacja wydarzenia wpłynie pozytywnie na integrację mieszkańców, zachęci do spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz poszerzy ich wiedzę na temat tradycyjnych metod koszenia.
powrót