Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 11:

ZADBAJMY O KRAKOWSKIE PARKI- PŁUCA NASZEGO MIASTA!

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 520 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Krótki opis projektu

Projekt zakłada nasadzenia nowej roślinności, naprawę alejek oraz montaż urządzeń małej architektury na terenie Plant Bieńczyckich. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności obszaru oraz zachęci mieszkańców do spędzania czasu w parku.

Opis projektu

1. Część krakowskich parków wymaga nasadzeń roślinności, głównie roślin ozdobnych, w celu poprawy estetyki i zagospodarowania terenu, co da mieszkańcom możliwość wypoczynku w przyjemnym otoczeniu.
2. Alejki parkowe wymagają naprawy, co zapewni zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników i komfort poruszania się.
3. Urządzenia małej architektury zaspokoją potrzeby mieszkańców poprzez: zwiększenie miejsc wypoczynku (ławki), korzystanie z wody, z miejskiego wodociągu przez ludzi i zwierzęta (pitniki), poznawanie historii miejsca zamieszkania (tablice informacyjne).

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Część parków krakowskich wymaga rewitalizacji: nasadzenia nowej roślinności, naprawę alejek oraz montaż urządzeń małej architektury. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności obszaru oraz zachęci mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Prace rewitalizacyjne Remont alejek, nasadzenie roślin, montaż urządzeń małej architektury. 1 520 000,00 PLN
1 520 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Prace rewitalizacyjne Prace brukarskie, ogrodnicze, montażowe. 2024 - 2025
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada wykonanie nasadzeń zieleni, naprawę alejek oraz montaż elementów małej architektury na terenie Plant Bieńczyckich. Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na estetykę i jakość powietrza we wskazanym miejscu. Nowe nasadzenia i wyposażenie wpłyną pozytywnie na odbiór parku przez mieszkańców i turystów zachęcając do spacerowania i spędzania czasu na świeżym powietrzu.
powrót