Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 16:

Park Białe Morza-etap II

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 520 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: obszar między Borkiem Fałęckim a Kurdwanowem.

Krótki opis projektu

Park Białe Morza-ogólnodostępny park dla wszystkich mieszkańców Krakowa- etap II. Projekt parku realizowany będzie zgodnie z wynikami konsultacji społecznych przeprowadzonych w 2022 r.

Opis projektu

Projekt zakłada realizację projektu- ogólnodostępnego Parku Białe Morza ( teren doliny Wilgi w rejonie ulic Podmokłej i Herberta). Realizacja projektu zgodna z oczekiwaniami mieszkańców, wyrażona w konsultacjach społecznych dotyczących obszaru Białe Morza w roku 2022.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

34 hektarowy teren stanie się miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Miasta Krakowa. Spełniać będzie funkcję parkową i rekreacyjno-sportową. Połączenie dzikiej zieleni z zielenią uporządkowaną sprawi że miasto Kraków wzbogaci się  o kolejne zielone, przyjazne dla mieszkańców miejsce spotkań i odpoczynku. Park Białe Morza będzie jednym z największych zielonych miejsc w Krakowie.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja parku wg projektu Realizacja Parku Białe Morza wg projektu 1 520 000,00 PLN
1 520 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja parku wg projektu Realizacja Parku Białe Morza wg projektu 2024 - 2025
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada przeznaczenie środków finansowych na kontynuację rewitalizacji Parku Białe Morza, na terenie Dzielnicy XI Podgórze Duchackie. Jego realizacja pozwoli na kontynuację prac na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz uzyskanego pozwolenia na budowę.
powrót