Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 20:

U-DA-SIE ! Rewitalizacja Schodów Kalwaryjska-Zamoyskiego

Projekt odrzucony: Dla realizacji zadania niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej, pozyskanie pozwolenia konserwatorskiego, a następnie pozwolenia na budowę. W bieżącym roku wyłoniono Wykonawcę dla opracowania dokumentacji projektowej (zawarta została umowa nr 182/U/ZDMK/2023 z dnia 4.05.2023 r.), który aktualnie rozpoczął prace projektowe. Wobec powyższego, realizacja tożsamej dokumentacji projektowej stanowi sprzeczność określoną w §17 ust. 1 pkt. 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego, tj. w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta. Z tego względu wniosek BO.OM.20/23 opiniuje się negatywnie.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 500 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul.Kalwaryjska, ul.Zamoyskiego, Kraków -Podgórze

Krótki opis projektu

Celem projektu jest rewitalizacja schodów między ulicami Kalwaryjską a Zamoyskiego w Podgórzu polegająca na wymianie istniejącej nawierzchni, oświetlenia (wymiana opraw) oraz elementów małej architektury i zieleni.

Opis projektu

Celem projektu jest rewitalizacja schodów między ulicami Kalwaryjską a Zamoyskiego w Podgórzu polegająca na wymianie istniejącej nawierzchni, oświetlenia (wymiana opraw) oraz elementów małej architektury i zieleni.
W ramach zadania należy opracować dokumentację projektową, pozyskać wszelkie niezbędne opinie, warunki, decyzje, w tym pozwolenie konserwatorskie oraz wykonać roboty budowlane.

UZASADNIENIE PROJEKTU

 Odnowione Schody przy ul. Kalwaryjskiej staną się wizytówką Starego Podgórza oraz wizytówką Miasta Krakowa.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Rewitalizacja schodów Rewitalizacja schodów Kalwaryjska/Zamoyskiego 1 500 000,00 PLN
1 500 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Rewitalizacja schodów Kalwaryjska/Zamoyskiego rewitalizacja schodów Kalwaryjska/Zamoyskiego 2024
powrót