Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 23:

POSADŹMY LASY KIESZONKOWE W RÓŻNYCH ZAKĄTKACH KRAKOWA

Projekt odrzucony: Projekt zakłada nasadzenie drzew. Zgodnie z uchwałą nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, Rozdział 3. § 10. 1. Ustala się zakres informacji niezbędnych do złożenia projektu: 6) miejsce realizacji projektu. W związku z brakiem odpowiedzi na prośbę ZZM o podanie przez Wnioskodawcę konkretnej lokalizacji, złożona propozycja zadania nie spełnia warunków ww. uchwały. Dodatkowo Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie nie ma możliwości przeprowadzenia prawidłowej i pełnej weryfikacji merytoryczno – prawnej takiego projektu. Biorąc pod uwagę powyższe, projekt otrzymuje opinie negatywną.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 520 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Obszar całego Krakowa

Krótki opis projektu

Dzięki projektowi w wielu miejscach powstaną prawdziwe zielone oazy, które pozwolą mieszkańcom odpocząć od miejskiego zgiełku. Gęsto posadzone drzewa i krzewy stanowiłyby skuteczną izolację przed spalinami, a latem skwer wypełniałby przyjemny chłodek

Opis projektu

Dzięki projektowi w wielu miejscach powstaną prawdziwe zielone oazy, które pozwolą mieszkańcom odpocząć od miejskiego zgiełku. Gęsto posadzone drzewa i krzewy stanowiłyby skuteczną izolację przed spalinami, a latem skwer wypełniałby przyjemny chłodek. Nie potrzeba dużego terenu, żeby dało się zasadzić las kieszonkowy, więc zagajniki mogłyby bardzo urozmaicić przestrzeń w okolicach wielu krakowskich osiedli. Zamiast pełnych betonu i tworzywowych od linijki parków, Kraków potrzebuje trochę więcej dzikiej przyrody, która pozwoli czasem zapomnieć o otaczającym nas dużym mieście.


W Lesie Kieszonkowym na niewielkiej przestrzeni drzewa są gęsto zasadzone, a sposób rozmieszczenia roślin ma przypominać dzieło natury. Takie zielone oazy stają się coraz bardziej popularnie w wielu miastach Europy. Do Polski także znaczona docierać moda na tworzenie miejskich zagajników. Czas, żeby krakowianie mogli się przekonać o zaletach rozwiązania.

Przez środek skweru będzie przebiegać zakręcona ścieżka, przy której znajdą się ławki. Mieszkańcy zyskaliby fajne miejsca do rekreacji, gdzie można by przez chwilę zapomnieć, o otaczającym nas zgiełku. Każdy z lasów kieszonkowych stanowiłby fajnie urozmaicenie miejskiego krajobrazu i byłby świetnym celem spacerów.

Drzewa mają duże właściwości absorbcji wody. Las Kieszkowy działa jak gąbka i zatrzymuje sporą ilość opadów. Dlatego nasadzenia przyczyniłyby się do ochrony miasta przed powodziami błyskawicznymi, które w dobie zmian klimatycznych stanowią coraz większe zagrożenie. Drzewa pomogły również minimalizować negatywne konsekwencje suszy. Lasy kieszonkowe mógłby się również przyczynić do poprawy jakości powietrza. Nic lepiej nie oczyszcza atmosfery niż gęsta roślinność  Dla Krakowa każdy taki zielony filtr jest na wagę złota. Po za tym zagajniki stałoby się schronieniem dla wielu zagrożonych gatunków ptaków i owadów.  Dlatego inicjatywa miałaby bardzo pozytyw wpływ na miejski ekoklimat.

W ramach projektu powstanie, co najmniej pięć lasów kieszonkowych, które zostaną zasadzone na terenie Krakowa. Propozycje lokalizacji będzie mógł zgłosić każdy mieszkaniec, a w proces wyboru zostaną zaangażowane rady dzielnic. Jest wiele klepowisk będących kiedyś trawnikiem i innych zaniedbanych miejsc, które mogłoby się teraz stać oazą przyrody. Nasadzenia byłyby wykonywane na działkach należących do miasta.  
 
Jak ma wyglądać każdy z lasów kieszonkowych:
- Co najmniej 7 drzew na każdy metr kwadratowy.
- Rozmieszczenie sadzonek ma przypominać naturalne
- Mają być sadzone różnorodne gratki drzew i krzewów
- Przez środek zagajnika będzie przebiegać kręta ścieżka, przy której znajdą się ławki
- Laski będą sadzone na nawet na terenie mających nawet tylko po kilka arów – dzięki czemu łatwiej będzie znaleźć na nie miejsce w pełnym betonu mieście
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dzięki projektowi mieszkańcy zyskają kolejne miejsca do rekreacji, a miasto będzie bardziej przygotowane na zmiany klimatu. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Koszt realizacji projektu 1 520 000,00 PLN
1 520 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wybór lokalizacji 1 półroczne 2024
Realizacja projektu 2024 -2025
powrót