Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 137:

TAK DLA DRZEW!

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 515 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Proponowane lokalizacje: ul.Urzędnicza, ul. Piastowska, Park Jordana, ul.Leonida Teligi, ul.Kapelanka, ul. Monte Cassino, ul.Jerzego Turowicza, ul.Puszkarska, ul.Kapelanka. Na etapie realizacji zadania lokalizacje mogą ulec zmianie. Wskazania nowych lokalizacji dokona ZZM bez konieczności uzgadniania ich z Wnioskodawcą projektu.

Krótki opis projektu

Drzewa to niezmiernie ważny element krajobrazu miasta. Obniżają temperaturę, oczyszczają powietrze oraz pełnią wiele innych pożytecznych funkcji. Powiedzmy TAK DLA DRZEW!

Opis projektu


Projekt zakłada posadzenie drzew, na terenie Krakowa, według wskazań Rad Dzielnic, mieszkańców oraz autora projektu. Mieszkańcy chętnie głosują na projekty zielone oraz chcą więcej zieleni w mieście która będzie dawała nam tlen, oczyszczają  powietrze, obniżała temperaturę i dawała cień.

 
Proponowane lokalizacje:
- ul.Urzędnicza
- ul. Piastowska
- Park Jordana 
- ul.Leonida Teligi
- ul. Monte Cassino
- ul.Kapelanka
- ul.Jerzego Turowicza
-ul.Puszkarska- Ul.Kapelanka
 

Na etapie realizacji zadania lokalizacje mogą ulec zmianie. Wskazania nowych lokalizacji dokona ZZM bez konieczności uzgadniania ich z Wnioskodawcą projektu.

W przypadku braku miejsc na posadzenie wszystkich drzew wskazanych w projekcie Wnioskodawca wyraża zgodę na posadzenie w ramach projektu innych roślin np. krzewów, bylin, pnączy, roślin cebulowych itp.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU


Uzasadnienie:
Kraków od wielu lat boryka się z problemem smogu oraz wysokiej temperatury, gdy nic z tym nie zrobimy to planeta na której będą żyły nasze  wnuki, dzieci będzie pustynią.Drzewa i zieleń to doskonałe lekarstwo na powyższe problemy. Zostawmy ten świat czysty,oraz zielony, powiedzmy Tak dla drzewom!
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja projektu Wykonanie nasadzeń 1 500 000,00 PLN
Pielęgnacja Jednoroczna pielęgnacja drzew od posadzenia podlewanie, poprawa palików, przycinanie interwencyjne. 15 000,00 PLN
1 515 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja projektu Wykonanie nasadzeń 2024
Pielęgnacja pielęgnacja wykonanych nasadzeń 2025
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada wykonanie nasadzeń zieleni wzdłuż wybranych ulic na terenie Krakowa. Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na estetykę i jakość powietrza we wskazanych miejscach. Nowe nasadzenia wpłyną pozytywnie na odbiór miasta przez mieszkańców i turystów zachęcając do spacerowania i spędzania czasu na świeżym powietrzu.
powrót