Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 140:

Nie parkuj na zielonym!

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

250 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Proponowane lokalizacje: - skrzyżowanie ulic Czerwone Maki i Podole – rekultywacja trawnika, ewentualnie zabezpieczenie słupkami i obsadzenie krzewami - pętla przy ul. Wrony/Działowskiego – słupki, rekultywacja, krzewy - ul. Nad Potokiem – rekultywacja trawnika, ewentualnie zabezpieczenie słupkami i obsadzenie krzewami - rejon ul. Barbary 3 – słupki + rekultywacja trawnika - Jana XXIII - słupki + rekultywacja trawnika - ul. Mitery 13 – słupki + krzewy - ul. Mitery 4, dz. 283/23 obr. P-12 – słupki + rekultywacja trawnika - Szparagowa/Skromna – słupki + rekultywacja trawnika lub krzewy Na etapie realizacji zadania lokalizacje mogą ulec zmianie. Wskazania nowych lokalizacji dokona ZZM bez konieczności uzgadniania ich z Wnioskodawcą projektu.

Krótki opis projektu

Codziennie widzimy rozjechane przez samochody zieleńce. Mieszkańcy chcą więcej zieleni w mieście. Nie możemy pozwolić na to by zieleńce były niszczone!

Opis projektu

Na projekt składają się:
-rewitalizacja zniszczonych zieleńców poprzez posadzenie drzew, kwiatów lub wysianie nowej trawy
-zabezpieczenie zieleńców przed następnym zniszczeniem przez samochody.

W przypadku braku miejsc na posadzenie wszystkich drzew wskazanych w projekcie Wnioskodawca wyraża zgodę na posadzenie w ramach projektu innych roślin np. krzewów, bylin, pnączy, roślin cebulowych itp.

Na etapie realizacji zadania lokalizacje mogą ulec zmianie. Wskazania nowych lokalizacji dokona ZZM bez konieczności uzgadniania ich z Wnioskodawcą projektu.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt przyczyni się do poprawy estetyki zieleńców dawniej rozjeżdżanych przez samochody.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja zadania Wykonanie nasadzeń, montaż słupków i pielęgnacja wykonanych nasadzeń 250 000,00 PLN
250 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja zadania Wykonanie nasadzeń i montaż słupków 2024
Pielęgnacja Pielęgnacja wykonanych nasadzeń 2025
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada rewitalizację wybranych zieleńców na terenie Krakowa poprzez wykonanie nasadzeń zieleni oraz montaż słupków ograniczających wjazd samochodów. Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na estetykę i jakość powietrza we wskazanych miejscach. Nowe nasadzenia wpłyną pozytywnie na odbiór miasta przez mieszkańców i turystów zachęcając do spacerowania i spędzania czasu na świeżym powietrzu.
powrót