Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica XIII NR 49:

Sportowa dzielnica

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica XIII Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

299 530,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Miejsce Obiekty Klubu Sportowego Korona 1919 Kraków Ul. Kalwaryjska 9-15

Dodatkowe lokalizacje:

Krótki opis projektu

Współzawodnictwo sportowe dla dzieci i młodzieży szkół i przedszkoli, a także dorosłych i całych rodzin. Cykl amatorskich zawodów sportowych w wybranych dyscyplinach wraz z możliwością uczestnictwa w szkoleniowych zajęciach przygotowawczych.

Opis projektu

Proponowane zadanie  zgodnie z ideą partycypacji obywatelskiej  jest  projektem ogólnodostępnym i bezpłatnym dla  beneficjentów zadania.
Organizacja cyklu zajęć sportowych w wielu dyscyplinach,  zakończonych otwartymi zawodami. Przewidywane dyscypliny to: pływanie dzieci, pływanie dorosłych,  koszykówka męska (dwie grupy treningowe), koszykówka damska (dwie grupy treningowe), gimnastyka (dwie grupy treningowe), wspinaczka sportowa (dwie grupy treningowe), szachy. Nabór do poszczególnych zajęć ma charakter otwarty.

 Każda dyscyplina prowadzi zajęcia w  grupach  dostosowanych do wieku uczestników, wg swojej specyfiki. Zajęcia grupy poszczególnych dyscyplin  raz w tygodniu po 45-60 minut przez okres 10 miesięcy. Cykl zajęć zakończony jest  sprawdzianem – zawodami w ramach Mistrzostw Dzielnicy XIII  - edycja letnia w czerwcu  (6 zawodów ) i edycja zimowa w grudniu (6 zawodów). Forma zawodów dostosowana jest do specyfiki każdej dyscypliny oraz wieku uczestników. Miejsce zajęć i zawodów to obiekty KS Korona 1919 przy ul. Kalwaryjskiej 9-15.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Masowa aktywizacja sportowa społeczności lokalnej poprzez rozwinięcie dotychczasowych Mistrzostw Dzielnicy XIII. Organizacja systemu cyklicznych zawodów sportowych dla każdego na poziomie sportu powszechnego. Działalność obejmująca zarówno same zawody, jak i specjalistyczne przygotowanie sportowe, pod okiem instruktorów. Projekt ma służyć podniesieniu poziomu sprawności i kondycji fizycznej, a przez to zdrowia społeczeństwa podgórskiego; umożliwić  bezpłatny udział w zajęciach ruchowo-rekreacyjnych i propagować aktywne formy  spędzania czasu wolnego.  Istotnym jest rozbudzenie w dzieciach i młodzieży potrzeby zdrowego ruchu, systematycznego dbania o zdrowie, sprawność i kondycję poprzez uprawianie sportu. Oderwanie dzieci i młodzieży od ekranów komputerów i ukazanie wielu ciekawych dyscyplin sportowych, a także satysfakcji z ich uprawiania.

Ponadto założeniem projektu jest integracja społeczeństwa dzielnicy poprzez wspólny udział w zajęciach sportowych oraz sportowym współzawodnictwie  a także budowa więzi społecznych.
Z uwagi na charakter zadania, tj. zadanie o charakterze sportowym w otwartej formule, jego bezpośrednim efektem będą usługi w formie zajęć/treningów/zawodów przeprowadzonych dla grup w 7 dyscyplinach (11 grupach treningowych) . Zadanie przewiduje realizację zajęć przez okres 10 miesięcy, po 36 jednostek treningowych dla grupy treningowej rocznie, co daje ok. 396 jt w czasie trwania projektu.
Częstotliwość zajęć, ilość grup w poszczególnych dyscyplinach, oraz szacowany kosztorys określa załączona poniżej tabela:  

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wynajem obiektów sportowych Wynajem obiektów sportowych - obiekty KS Korona 1919- basen, sale gimnastyczne : - koszt wynajmu hali sportowej - 200 zł/h (koszykówka męska, koszykówka kobiet) - koszt wynajmu sali gimnastycznej (gimnastyka, wspinaczka) 150 zł/h - koszt wynajmu sali prezydialnej 100 zł/h (szachy) - koszt wynajmu basenu 160 zł/h (pływanie dzieci, pływanie dorosłych) Koszt wynajmu obiektów na zawody sportowe - 12 edycji zawodów x 500 zł = 6000 zł 71 520,00 PLN
Materiały promocyjne: plakaty, ulotki, banery, rollupy, prowadzenie social mediów Zakup materiałów promocyjnych: - 1000 ulotek - 200 zł/komplet - 250 plakatów - 800 zł/komplet - Baner - 2000 zł - 5 rollupów - 5 sztuk x 250 zł = 1250 zł - Prowadzenie social mediów - 500 zł x 10 mc = 5000 zł 9 250,00 PLN
Wynagrodzenia obsługi technicznej i administracyjnej, obsługi zawodów Zatrudnienie obsługi: - obsługa kadrowa - 600 zł/mc x 10 mc = 6000 zł - obsługa księgowa- 600 zł/mc x 10 mc = 6000 zł - koordynator projektu - 1200 zl/mc x 10 mc = 12000 zł - ratownik na basenie = 150 zł/h x 80 h = 12000 zł - sędziowie podczas zawodów - 500 zł x 12 zawodów = 6000 zł -obsługa medyczna zawodów - 800 zł x 12 zawodów = 9600 zł -spiker na zawodach - 400 zł x 12 zawodów = 4800 zł - sekretarz zawodów - 400 zł x 12 zawodów - 4800 - obsługa techniczna (utrzymanie porządku, sprzątanie po zajęciach) - 300 zł/mc x 10 mc = 3000 zł - organizacja wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym (strona internetowa, wsparcie indywidualne) - 3000 zł/usługa 67 200,00 PLN
Zakup nagród Zakup nagród: - medale : 600 medali x 8zł = 4800 zł - dyplomy: 600 dyplomów x 2 zł = 1200 zł - puchary: 36 pucharów x 40 zł = 1440 zł - nagrody za I miejsca: smartwatch: 12 sztuk x 300 zł = 3600 zł - pakiety nagród rzeczowych (plecak, czapka z daszkiem, smycz) - 36 kompletów x 50 zł = 1800 zł - zakup wody na zawody - 1200 butelek x 2 zł = 2400 15 240,00 PLN
Zakup sprzętu sportowego Zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zajęć i zawodów sportowych: - koszykówka - 8.000 zł (pachołki, płotki, tyczki, znaczniki, piłki ) - gimnastyka - 6.000 zł (przybory i akcesoria do ćwiczeń równoważnych, sensorycznych i motorycznych) - wspinaczka - 6.000 zł (chwyty wspinaczkowe) - pływanie - 5.000 zł (deski do pływania) -szachy - 2.000 zł (zestawy szachowe) 27 000,00 PLN
Wynagrodzenie osób pracujących przy realizacji zadania- instruktorzy Zatrudnienie - łącznie 14 instruktorów. Stawka godzinowa pracy instruktorów - 85 zł/h zajęć treningowych. Szczegółowa kalkulacja pracy instruktorów w załączonej tabeli. Dodatkowo: wynagrodzenie instruktorów podczas zawodów - 12 zawodów x 14 instruktorów x 250 zł/zawody = 42000 zł. 109 320,00 PLN
299 530,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wynajem i rezerwacja obiektów sportowych Projekt realizowany na obiektach KS Korona 1919 02.01 - 31.12.2024
Zakup sprzętu sportowego Zakup drobnego sprzętu sportowego potrzebnego do realizacji zadania 02.01 - 31.12.2024
Zatrudnienie instruktorów i obsługi Zatrudnienie osób pracujących przy realizacji zadania- instruktorzy, obsługa zawodów 02.01- 31.12.2024
Promocja zadania Promocja zadania - strona internetowa, portale społecznościowe, ulotki, plakaty 02.01-31.12.2024
Realizacja zajęć sportowych Realizacja zajęć w 7 dyscyplinach sportowych : pływanie dzieci, pływanie dorosłych, koszykówka kobiet (dwie grupy treningowe), koszykówka mężczyzn (dwie grupy treningowe), gimnastyka (dwie grupy treningowe) , wspinaczka sportowa (dwie grupy treningowe), szachy 02.01 - 31.12.2024
Przerwa w zajęciach Przerwa wakacyjna 01.07-31.08.2024
Koordynacja i administracja zadania Koordynacja zadnia, obsługa administracyjna, księgowa i kadrowa projektu. 02.01-31.12.2024
Podsumowanie i rozliczenie zadania Przygotowanie sprawozdania. 1.12 - 31.12.2024

Galeria

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Współzawodnictwo sportowe dla dzieci i młodzieży, szkół i przedszkoli, a także dorosłych i całych rodzin. Cykl amatorskich zawodów sportowych w wybranych dyscyplinach wraz z możliwością uczestnictwa w szkoleniowych zajęciach przygotowawczych. Organizacja cyklu zajęć sportowych w wielu dyscyplinach, zakończonych otwartymi zawodami.
powrót