Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 25:

Wielicka jak Konopnickiej! Więcej nowych drzew dla Krakowa!

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

500 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Główna lokalizacja: Fragment ul. Wielickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Teligi do skrzyżowania z ul. Facimiech. Obszar wzdłuż ścieżki rowerowej oraz pomiędzy jezdniami ul. Wielickiej.

Dodatkowe lokalizacje: Odcinek 1: od skrzyżowania z ulicą Wolską do skrzyżowania z ulicą Prostą/WlotowąOdcinek 2: od skrzyżowania z ulica Prostą/Wlotową do skrzyżowania z ulicą Facimiech

Krótki opis projektu

Celem projektu jest jest wykonanie nasadzeń zieleni (drzewa + krzewy) wzdłuż ulicy Wielickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Teligi do skrzyżowania z ul. Facimiech. Efekt ma być podobny do działań ZZM na ul. Konopnickiej.

Opis projektu

Celem projektu jest zwiększenie nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż ulicy Wielickiej na następujących odcinkach:
 

Odcinek 1
od skrzyżowania z ulicą Wolską do skrzyżowania z ulicą Prostą/Wlotową
 
 
Odcinek 2
od skrzyżowania z ulica Prostą/Wlotową do skrzyżowania z ulicą Facimiech
 
 
Nasadzenia zostaną wykonane po przeanalizowaniu terenu (w tym sieci podziemnych) oraz wskazaniu dogodnych miejsc dla drzew i krzewów przez projektanta. Dodatkowo dla drzew zostaną zakupione worki nawadniające.

W przypadku braku miejsc na posadzenie wszystkich drzew wskazanych w projekcie Wnioskodawca wyraża zgodę na posadzenie w ramach projektu innych roślin np. krzewów, bylin, pnączy, roślin cebulowych itp.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.
Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W 2022 roku projekt "Wielicka jak Konopnickiej! Więcej nowych drzew dla Krakowa" został pozytywnie oceniony przez ZZM i dopuszczony do głosowania. W IX edycji BO był to 15. najbardziej popularny projekt ogólnomiejski. Niestety ilość oddanych głosów (4722 punkty) nie była wystarczająca do realizacji projektu ze względu na pierwotną kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Zgłaszany projekt jest drugim podejściem do realizacji projektu.
 
 
Jakie są korzyści z zieleni rosnącej w mieście?
 
- poprawiają mikroklimat wzbogacając powietrze w tlen, podnosząc wilgotność powietrza i zmniejszając dobowe wahania temperatury, jonizując korzystnie powietrze i wydzielając bakteriobójcze fitoncydy,
- poprawiają ogólną estetykę miejsca i zwiększają bioróżnorodność okolicy

- rozpraszają fale dźwiękowe, a więc zmniejszają uciążliwość hałasu,
- zatrzymują pyły i inne zanieczyszczenia,
- rozpraszają strumienie powietrza zmniejszając uciążliwość silnych wiatrów,
- zapewniają cień w upalne dni i ułatwiają cyrkulację powietrza,
 

Ulica Wielicka jest jedną z głównych arterii miejskich charakteryzujących się bardzo dużym natężeniem ruchu kołowego i hałasu. Średniodobowe natężenie ruchu na ulicy Wielickiej już w 2017 roku wynosiło ponad 58 000 pojazdów na na dobę[1].  Są to dane sprzed 6 lat, które obecnie są z pewnością dużo większe obecnie. Od tego czasu m. in. otwarto budynek nowego Szpitala Uniwersyteckiego oraz znacząco dogęszczono zabudowę mieszkaniową w najbliższej okolicy.
 
Nasadzenia poprawią estetykę tego obszaru miasta, zapewnią niezbędny cień wzdłuż ścieżki rowerowej i pozostałych ciągów komunikacyjnych, a także poprawią naturalną retencję wody na obszarze realizacji projektu. Zazieleniona ulica Wielicka będzie dużo lepiej komponować się z planowanym Zielonym Pierścieniem Podgórza, który przecina na całej długości oraz wtopi się w krajobraz sąsiadujących parków między innymi Parkiem Rzecznym Drwinka i Parkiem Jerzmanowskich.
[1] K. Rosiek, Raport z pomiarów natężenia ruchu kołowego na wlotach do miasta Krakowa, s. 46 Warszawa 2017
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=202228&wer=0&new=t&mode=shw

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 20 000,00 PLN
Realizacja Wykonanie nasadzeń 440 000,00 PLN
Pielęgnacja Pielęgnacja wykonanych nasadzeń wraz z zakupem worków nawadniających oraz podlewania 40 000,00 PLN
500 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja zadania Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami oraz wykonanie nasadzeń. 2024
Pielęgnacja Pielęgnacja wykonanych nasadzeń 2025

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada wykonanie nasadzeń wzdłuż ul. Wielickiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Teligi do skrzyżowania z ul. Facimiech. W przypadku jego realizacji zwiększy się ilość cienia na ww. odcinku. Dodatkowo zieleń wpłynie pozytywnie na jakość powietrza w tym rejonie.
powrót