Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica XII NR 26:

SZOPKA krakowska w dzielnicy XII

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica XII Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

95 500,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Pętla autobusowa MPK - Złocień, przystanek MPK - Teligi, przystanek MPK - Prokocim Szpital.

Dodatkowe lokalizacje: Lokalizacje w okolicach przystanków MPK: Nowy Bieżanów P+R, Ćwiklińskiej, Nowy Bieżanów Południe, Nowy Prokocim, Teligi, Prokocim Szpital

Krótki opis projektu

Zakupienie trzech ekspozytorów szopek krakowskich i ustawianie ich wraz z szopką na terenie dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w najbardziej uczęszczanych przez pieszych lokalizacjach.

Opis projektu

Zakupienie trzech ekspozytorów szopek krakowskich i ustawianie ich wraz z szopką na terenie dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w najbardziej uczęszczanych przez pieszych lokalizacjach.
Szopki będą dostępne dla mieszkańców na przystankach w okresie świąt Bożego Narodzenia od grudnia do marca (w zależności od dyspozycji i zewnętrznych uwarunkowań, również warunków Konkursu).
 
W miarę możliwości należy podłączyć szopkę do instalacji elektrycznej dostępnej na przystankach. Dopuszczalna jest możliwość modyfikacji lokalizacji ustawienia szopek, jeśli w zaznaczonych lokalizacjach nie ma warunków technicznych instalacji ekspozytora. Alternatywne lokalizacje usytuowania szopek zostaną skonsultowane z autorem projektu. Projekt zakłada instalację oraz ekspozycję co rok w okresie grudzień - marzec, jeśli warunki formalne, prawne i inne na to zezwalają.

Dopuszczalna jest możliwość modyfikacji projektu, gdyby jego zakres byłby niemożliwy do zrealizowania w zaproponowanej formie. Możliwy jest również zakup mniejszej ilości dystrybutorów niż zaproponowano, jeśli warunki na terenie Dzielnicy uniemożliwiają zamontowanie trzech sztuk w zaproponowanych lokalizacjach ani w innych.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt wzbogaci walory kulturowe dzielnicy, która określana jest jako sypialnia Krakowa, ze względu na nikłą ofertę kulturalną w porównaniu z dzielnicami położonymi bliżej centrum. Inicjatywa ta, zostanie pozytywnie odebrana przez mieszkańców Dzielnicy i będzie ogólnodostępna, dzięki wyborowi lokalizacji, gdzie pojawiają się największe potoki mieszkańców.

Dodatkowo zimą, kiedy dzień jest wyjątkowo krótki i wielu mieszkańców dojeżdża do, lub z pracy po zmroku, witryny z podświetlanymi szopkami umilą mieszkańcom oczekiwanie na tramwaj, bądź autobus.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
ekspozytor zakup ekspozytora 74 000,00 PLN
promocja naklejki, branding 1 500,00 PLN
magazynowanie, transport i podłączenie zasilania magazynowanie, transport i podłączenie zasilania 20 000,00 PLN
95 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zamontowanie ekspozytora Zamontowanie oraz uruchomienie ekspozytora grudzień 2023/grudzień 2024
Demontaż Demontaż oraz transport do magazynowania marzec 2024/marzec 2025

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt polega na zakupieniu trzech ekspozytorów szopek krakowskich i ustawieniu ich wraz z szopką na terenie dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w najbardziej uczęszczanych przez pieszych lokalizacjach, tj. na pętli autobusowej MPK - Złocień, przystanku MPK - Teligi, przystanku MPK - Prokocim Szpital. Szopki będą dostępne dla mieszkańców na przystankach w okresie świąt Bożego Narodzenia od grudnia do marca. Projekt należy ocenić jako wartościowy, prezentujący i popularyzujący materialne dziedzictwo Krakowa jakim jest szopka krakowska. Muzeum Krakowa, współpracując w tym zakresie z KBF, od wielu lat prezentuje szopki w ekspozytorach w różnych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa. Szopki są wybierane przez Muzeum z jego zasobów, natomiast umieszczane w ekspozytorach należących do KBF, przy współpracy z tą instytucją. Projekt ten spotyka się z dużym i bardzo pozytywnym zainteresowaniem zarówno samych krakowian, jak i turystów odwiedzających miasto i z pewnością należy go kontynuować i rozwijać. Po dokonaniu na podstawie § 15 ust. 1 i 5 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (uchwała nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 1.01.2021 r.) oceny merytoryczno – prawnej pod kątem spełnienia kryteriów wskazanych w § 1 ust. 2, § 2-3 i § 17 ust. 1 cyt. Regulaminu oraz powołując się na pozytywne opinie wyrażone przez: Zarząd Transportu Publicznego, Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, mając na względzie konieczność zastosowania się na etapie realizacyjnym zadania do wytycznych wskazanych przez obie jednostki, Muzeum Krakowa, pozytywnie opiniuje projekt, stwierdzając, że jest on zgodny z powołanymi przepisami.
powrót