Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 27:

Park Mogilski TERAZ. Opracowanie projektu - ETAP I

Projekt odrzucony: Podczas weryfikacji propozycji zadania w oparciu o uchwałę nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13.01.2021 roku w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa stwierdzono, że: W obrębie Ronda Mogilskiego planowana jest inwestycja prowadzona przez Zarząd Inwestycji Miejskich dotycząca budowy podziemnego przystanku premetra T6D. Lokalizacja przystanku została określona w dokumencie pn.: „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”. Aktualnie dla inwestycji trwa uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach celem realizacji przedsięwzięcia. Po uzyskaniu ww. decyzji planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy pierwszej linii premetra w Krakowie. Realizacja przedmiotowego projektu Budżetu Obywatelskiego będzie w kolizji z planowaną inwestycją premetra. Ponadto, z uwagi na fakt, że teren stanowi zabytek archeologiczny - na obszarze Ronda Mogilskiego znajdują się relikty jednego z fortów Twierdzy Kraków – Bastion V „Lubicz” realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga długotrwałego procesu projektowego w koordynacji z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie. W związku z powyższym, okres realizacji całości inwestycji znacznie przekraczałby 2 lata, co jest niezgodne z §2 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Należy mieć na względzie również fakt, że z uwagi na relikty fortu, liczne uzbrojenie podziemne oraz podłoże stanowiące litą skałę (co stwierdzono podczas ostatniej przebudowy Ronda Mogilskiego) wytypowanie lokalizacji dla wykonania odpowiednich dołów sadzeniowych może być bardzo utrudnione lub praktycznie niemożliwe. Powyższe działania musiałyby zostać poprzedzone szeroką analizą, również pod względem tras komunikacyjnych użytkowników Ronda Mogilskiego. Należy nadmienić, że Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, celem wydania opinii/zaleceń konserwatorskich wezwał do przedłożenia m.in. mapy z dokładną lokalizacją nasadzeń w formie rzutu, parametrów i gatunków drzew wraz ze sposobem ich stabilizacji i zabezpieczenia. Ponieważ dokumenty te składane są dopiero na etapie realizacji zadania przez biuro projektowe, z którym Zamawiający zawiera stosowną umowę (a nie są możliwe do sporządzenia na etapie weryfikacji propozycji zadania do budżetu obywatelskiego), należy uznać, że opinia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na tym etapie nie jest znana. Mając na uwadze powyższe, powołując się na: § 17.1 pkt 4) Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, które w dniu zgłoszenia stoją sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta §2 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w cyklu jednorocznym lub w cyklu dwuletnim na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Wniosek nr BO.OM.27/23 został oceniony negatywnie.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

50 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Rondo Mogilskie

Krótki opis projektu

Sfinansujmy z Budżetu Obywatelskiego projekt parku Mogilskiego na płycie Ronda Mogilskiego. Ustalmy wszystko z konserwatorem zabytków, aby za rok w BO walczyć o środki na jego realizację.

Opis projektu

 
Plan jest taki:
Budżet Obywatelski 2023 - stworzenie projektu “Park Mogilski” w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków, kosztorys wykonawczy
Budżet Obywatelski 2024 - realizacja “Parki Mogilski”, tak aby powstał do 2026 roku.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Rondo Mogilskie to jedna wielka, betonowa patelnia. W upalne dni temperatura osiąga tam prawie 60°C. Już wkrótce takich dni będzie coraz więcej i będą one coraz gorętsze. My, mieszkańcy, czekając na tramwaj, nie mamy, gdzie się schować przed prażącym słońcem. Nie ma drzew. Znikąd nie ma cienie. Niech Rondo Mogilskie, jedno z największych węzłów komunikacyjnych będzie zielone i przyjazne mieszkańcom, a nie tylko ładnie wyglądało w wikipedii.


Wprawdzie są klomby z krzewami i korą, obok nich stoją ławki, ale niestety, obecna roślinność nie schładza powietrza, nie daje cienia, i metalowe ławki są grozgrzane tak, że nikt z nich nie korzysta. ZMIEŃMY TO. Posadźmy drzewa, nie trawę, ustawmy drewniane ławki i stwórzmy miejsce przyjazne ludziom.

Autorka projektu: Paulina Poniewska

 

Zdjęcia1: Mach240390, Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Mach240390
Zdjęcie 2: Jan Graczyński, https://www.krakow.pl/
Zdjęcie 3: Paulina Poniewska

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Parku Stworzenie projektu architektonicznego parku 50 000,00 PLN
50 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Parku Stworzenie projektu architektonicznego parku 2024
Prace przygotowawcze Ustalenia z konserwatorem zabytków, hydrologami, przyrodnikami 2023

Galeria

powrót