Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 28:

Park DWORCOWY TERAZ. Opracowanie projektu - ETAP I

Projekt odrzucony: Projekt zakłada utworzenie parku miejskiego na terenie działek S-8, 324/4, 325/5. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Analiza struktury własności ww. działek wykazała, iż Działka S-8, 324/4 pozostaje własnością spółki handlowej, natomiast działka S-8, 325/5 pozostaje w użytkowaniu wieczystym spółki handlowej. Ponadto zakres projektu stoi w sprzeczności z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa § 17. 1. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności; 7) które są planowane do realizacji na gruntach nie należących i nie pozostających we władaniu Miasta; 8) które zakładają realizację jedynie części zadania - wykonanie wyłącznie projektu przedsięwzięcia bez uwzględnienia środków na realizację lub zabezpieczają środki wyłącznie na realizację bez uwzględnienia środków na projekt. Mając na względzie powyższe, projekt zostaje odrzucony.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

50 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Plac Jana Nowaka Jeziorańskiego

Krótki opis projektu

Sfinansujmy z Budżetu Obywatelskiego projekt parku przy Dworcu PKP przy placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Ustalmy wszystko z konserwatorem zabytków, aby za rok w BO walczyć o środki na jego realizację.

Opis projektu

 
Plan jest taki:
Budżet Obywatelski 2023 - stworzenie projektu “Park Dworcowy” w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków, kosztorysu wykonawczego.
Budżet Obywatelski 2024 - realizacja “Parki Dworcowy”, tak aby powstał do 2026 roku.

UZASADNIENIE PROJEKTU


Jeszcze 20 lat temu w miejscu obecnego placu był dworzec PKS, nie było “nowoczesnego” budynku Galerii Krakowskiej i hotelu Angel. Skoro te bryły mogły powstać w obecności zabytkowego Dworca, Poczty i w pobliżu innych pięknych, starych kamienic, to tym bardziej może powstać Park, który ożywi i odświeży to miejsce.

Pamiętajmy, że będzie coraz cieplej i należy każde betonowe miejsce, jeśli jest tylko taka możliwość, powinno stać się zielone. Obecny plac to betonowa patelnia. W upalne dni nikt nie siedzi na marmurowych ławkach, bo jest za gorąco i nie ma nigdzie cienia.

Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego to pierwsze miejsce, jakie widzą turyści, odwiedzający Kraków. I co widzą? Beton, beton i beton. ZMIEŃMY TO.  Niech powstanie Park Dworcowy, posadźmy drzewa. stwórzmy miejsce przyjazne ludziom.


Autorka projektu: Paulina Poniewska

 

Zdjęcie 1: Autorstwa Zygmunt Put - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=108058411
Zdjęcie 2: Autorstwa Zygmunt Put - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=108058477

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie projekt architektonicznego 50 000,00 PLN
50 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Przygotowanie projektu 2024
Prace przygotowawcze Ustalenia z konserwatorem zabytków i odpowiednimi urzędami. 2023

Galeria

powrót