Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 138:

TAK! DLA ZIELENI W KRAKOWIE.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

300 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Proponowane lokalizacje: - ul. Mitkowskiego - zieleniec Skwerowa - rejon skrzyżowania ul. Fredry 85 /Siostry Faustyny - przyszły Park Łagiewniki - pętla autobusowa Borek - ul. Kąpielowa - zieleniec Heila - Walerego Sławka/Gminna, dz. 56/38 obr. P-47 - Kamieńskiego na wysokości szkoły - Bieżanowska - Wielicka/Prosta/Wlotowa - Lipska boczna rejon żłobka - Lipska a Goszczyńskiego przy Lipskiej 4 - ul. Tischnera (pas rozdziału) - nowe rondo przy ul. Rzebika - ślimaki przy Moście Kotlarskim - ul. Dworcowa - Golikówka/Rybitwy Na etapie realizacji zadania lokalizacje mogą ulec zmianie. Wskazania nowych lokalizacji dokona ZZM bez konieczności uzgadniania ich z Wnioskodawcą projektu.

Krótki opis projektu

Projekt przewiduje zakup + sadzenie drzew, krzewów i innych roślin na terenie Krakowa.

Opis projektu

Drzewa, krzewy i inne rośliny to niezmiernie ważne elementy miejskiego krajobrazu, mają one wiele pożytecznych funkcji takich jak zatrzymywanie wód opadowych oraz oczyszczanie powietrza. Powyższych zalet jest znacznie więcej, niestety poprzez gęstą zabudowę panującą w Krakowie, ocieplenie klimatu, drzewom coraz trudniej przetrwać w mieście. Aby zapobiec zmianom klimatu musimy zadbać o jak największą ilość zielni w naszym mieście, niech Kraków będzie przykładem że zieleń w mieście jest niezbędna.

Na projekt składają się:
- Wybranie miejsc gdzie potrzebne jest nasadzenie zieleni
- Zakup niezbędnych sadzonek
- Sadzenie drzew
- Pielęgnacja nowo posadzonych drzew 

Nasadzane powinny być gatunki roślin dobrze znoszące warunki miejskie.

W przypadku braku miejsc na posadzenie wszystkich drzew wskazanych w projekcie Wnioskodawca wyraża zgodę na posadzenie w ramach projektu innych roślin np. krzewów, bylin, pnączy, roślin cebulowych itp.

Na etapie realizacji zadania lokalizacje mogą ulec zmianie. Wskazania lokalizacji dokona ZZM bez konieczności uzgadniania ich z Wnioskodawcą projektu.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Do zalet roślin w mieście należą: 

- zatrzymanie wody opadowej 
- korzystny wpływ na jakość powietrza 
- ochrona ptaków 
- zatrzymywanie pyłów oraz innych zanieczyszczeń 
- tłumienie hałasu

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja zadania Wykoanie nasadzeń oraz ich pielęgnacja 300 000,00 PLN
300 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja zadania Sadzenie roślin 2024 - 2025
Pielęgnacja Pielęgnacja wykonanych nasadzeń 2025
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada wykonanie nasadzeń zieleni w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa. Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na estetykę i jakość powietrza we wskazanych miejscach. Nowe nasadzenia wpłyną pozytywnie na odbiór miasta przez mieszkańców i turystów zachęcając do spacerowania i spędzania czasu na świeżym powietrzu.
powrót