Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 139:

TAK! DLA ZIELONYCH EKRANÓW AKUSTYCZNYCH!

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

46 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Ul. Wielicka od przystanku ,,Jerzmanowskiego,, do Ul. Leonida Teligi

Krótki opis projektu

Przy wielu Krakowskich ulicach możemy zobaczyć ekrany akustyczne, obsadzenie pnączami zdecydowanie korzystanie wpłynie na estetykę ulic oraz jakość powietrza.

Opis projektu

Projekt przewiduję obsadzenie pnączami ekranów akustycznych na terenie Krakowa, co wpłyneło by zdecydowanie korzystnie na jakość powietrza oraz zatrzymywanie wód opadowych.
 
Do ich obsadzania warto użyć roślin mogących wchłaniać znaczne ilości zanieczyszczeń takie jak np.winobluszcz pięciolistkowy.
 

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dlaczego warto obsadzać ekrany akustyczne?

 
- Tłumienie hałasu pochodzącego od samochodów
- Oczyszczanie powietrza z pyłu, smogu
- Ochrona ptaków w przypadku ekranów przezroczystych
- retencja wód opadowych
- ciekawszy krajobraz dla jadących ulicami Krakowa

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Sadzenie Obsadzenie pnączami wybranych ekranów 40 000,00 PLN
Pielęgnacja Pielęgnacja wykonanych nasadzeń 6 000,00 PLN
46 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Sadzenie Obsadzenie pnączami wybranych ekranów 202
Pielęgnacja Pielęgnacja wykonanych nasadzeń 2025
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada wykonanie nasadzeń pnączy przy ekranach akustycznych wzdłuż ul. Wielickiej, na odcinku od przystanku autobusowego Jerzmanowskiego do ul. Leonida Teligi. Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na estetykę i jakość powietrza we wskazanych miejscach. Nowe nasadzenia wpłyną pozytywnie na odbiór miasta przez mieszkańców i turystów zachęcając do spacerowania i spędzania czasu na świeżym powietrzu.
powrót