Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 155:

Koniec ze śmieciami na Krakowskich Cmentarzach - segregujemy

Projekt odrzucony: Po przeprowadzeniu oceny prawnej projektu o numerze BO.OM.155/23 pn. „Koniec ze śmieciami na Krakowskich Cmentarzach - segregujemy” informuję, że na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie istnieją pojemniki w formie koszy metalowych, oznaczone stosownymi kolorami i wywieszkami, przeznaczone na odpady ze szkła w kolorze zielonym, tworzywa sztuczne w kolorze żółtym, na papier w kolorze niebieskim i zmieszane w kolorze czarnym. Dodatkowo na terenach wszystkich 12 cmentarzy umieszczone są pojemniki 120 litrowe w podziale na 5 frakcji odpadów. Wszystkie pojemniki przeznaczone do segregacji odpadów opróżniane są przez firmy odbierające odpady na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Problem ze śmieciami szczególnie mocno występuje w okresie Świąt Wszystkich Świętych, Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych. W tym okresie przy większych nekropoliach jak cmentarz Prądnik Czerwony, czy cmentarz Podgórski dostawiane są dodatkowe kontenery na odpady. Należy podkreślić, że w tych okresach kontenery czy kosze na odpady wywożone są codziennie, a nie raz na miesiąc. Natomiast, biorąc pod uwagę ilość generowanych odpadów z terenów cmentarzy w okresach nie świątecznych, konieczność ich wywozu występuje co najmniej raz w tygodniu. Taki harmonogram wywozu odpadów komunalnych spowoduje, że w okresie 5 lat znacznie przekroczy zakładaną w „Projekcie” kwotę 750 000 zł. Wynika to z faktu, że należności z tytułu wywozu odpadów, przy aktualnych stawkach za odprowadzanie odpadów, wynoszą około 150.000 zł. w miesiącu, co rocznie daje kwotę ok 1.800.000 zł. Podsumowując powyższe, a szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że realizacja zgłoszonego projektu odbywa się w cyklu 5-cio letnim, a nie jak zakłada paragraf 2 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa cyklu jednorocznym lub dwuletnim, oraz to, że szacunkowy koszt po realizacji projektu generuje roczne koszty znacznie przekraczające 20% wartości projektu (150.000 zł. x 12 miesięcy = 1.800.000 zł.) Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie negatywnie opiniuje pod względem formalno-prawnym projektu o numerze BO.OM.155/23 pn. „Koniec ze śmieciami na Krakowskich Cmentarzach – segregujemy”. Ponadto, Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, odprowadza odpady z terenów cmentarzy na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, tym samym realizuje gospodarkę odpadami, w tym również w zakresie objętym „Projektem”. W projekcie wymieniony jest również cmentarz Salwatorski, który nie jest cmentarzem komunalnym, lecz parafialnym. Zarząd Cmentarzy podjął liczne próby nawiązania kontaktu telefonicznego z Wnioskodawcą Projektu, które nie dały efektu.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

878 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Cmentarz Rakowicki, Cmentarz Podgórski, Cmentarz Prądnik Czerwony Cmentarz Batowice Cmentarz Grębałów Cmentarz Bronowice Cmentarz Mydlniki Stary Cmentarz Podgórski Cmentarz Prokocim Cmentarz Wola Duchacka Cmentarz Pychowice Cmentarz Kobierzyn-Lubostroń Cmentarz Maki Czerwone Cmentarz Komunalny w Podgórkach Tynieckich Cmentarz Selwatorski

Dodatkowe lokalizacje: Cmentarz Rakowicki, Cmentarz Podgórski, Cmentarz Prądnik Czerwony, Cmentarz Batowice ,Cmentarz Grębałów ,Cmentarz Bronowice ,Cmentarz Mydlniki ,Stary Cmentarz Podgórski ,Cmentarz Prokocim ,Cmentarz Wola Duchacka ,Cmentarz Pychowice, Cmentarz Kobierzyn-Lubostroń ,Cmentarz Maki Czerwone, Cmentarz Komunalny w Podgórkach Tynieckich, Cmentarz Selwatorski.

Krótki opis projektu

Przy wielu krakowskich nekropoliach nie ma możliwości posegregowania odpadów, więc wszystko ląduje w jednym kuble na odpady zmieszane. Zmieńmy to! Można to w odpowiedni sposób zorganizować.

Opis projektu

Przy krakowskich nekropoliach brakuję koszy do segregacji odpadów. Z powodu ich braku mieszkańcy wrzucają wszystko do jednego pojemnika. Skale tego problemu widzimy najbardziej podczas Św. Wszystkich Świętych. Ogrom nieposegregowanych śmieci  jest wówczas przerażający. Można w łatwy sposób to zmienić. Mamy na to wpływ.

Kolory pojemników powinny być dostosowane do obecnej kolorystyki pojemników do segregacji odpadów w Krakowie czyli  Szkło-Zielony .Na każdym z koszy zostanie naklejona naklejka informująca gdzie jaki odpad należy wrzucić, przy czym należy zwrócić uwagę na częste błędy mieszkańców w postaci np. wrzucania zniczy do pojemnika na szkło.
W okresie od 15 października do 5 listopada przy wszystkich z koszy zostaną pozostawione bezpłatne worki na liście do których mieszkańcy będą mogli wkładać liście które później pojadą do kompostowni co zmniejszy ilość śmieci znajdujących się w zwykłych koszach na odpady.
Przy każdym z koszy znajdzie się również instrukcja jak prawidłowo segregować odpady.
Kosze powinny być ustawiane przy wejściach na cmentarz.
 
Proponowane cmentarze na których staną pojemniki do segregacji.
- Cmentarz Prądnik Czerwony
- Cmentarz Bronowice
- Cmentarz Mydlniki
- Cmentarz Prokocim
 - Cmentarz Olszanica
- Cmentarz Wola Duchacka
- Cmentarz Lubustroń
- Cmentarz Rakowicki
-Cmentarz Podgórski, 
-Cmentarz Prądnik Czerwony 
- Cmentarz Batowice 
-Cmentarz Grębałów 
-Cmentarz Bronowice 
-Cmentarz Mydlniki 
-Stary Cmentarz Podgórski 
-Cmentarz Prokocim Cmentarz 
-Wola Duchacka 
-Cmentarz Pychowice 
-Cmentarz Kobierzyn-Lubostroń 
-Cmentarz Maki Czerwone
 -Cmentarz Komunalny w Podgórkach Tynieckic
-Cmentarz Salwatorski

UZASADNIENIE PROJEKTU

Krakowskie cmentarze ,,zalewają śmieci''''! Najczęściej są to odpady które można poddać recyklingowi. Ten problem uwypukla się szczególnie podczas i w okolicy święta Wszystkich Świętych.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup koszy Zakup koszy na odpady. 115 000,00 PLN
Zakup naklejek Zakup naklejek informacyjnych jak segregować odpady. 13 000,00 PLN
Opróżnanie Opróżnianie koszy - 1 na miesiąc przez 5 lat 750 000,00 PLN
878 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zakup Zakup koszy I- Połowa 2O24
Montaż Montaż koszy na cmentarzach II-III kwartał 2024
powrót