Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 92:

Orkiestra Pasjonatów Muzyki

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

54 750,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Klub Wersalik Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta, Osiedle Ogrodowe 15, 31-915 Kraków

Krótki opis projektu

Utworzenie orkiestry złożonej z muzyków – amatorów: zarówno absolwentów szkół muzycznych jaki i osób, które gry na instrumencie uczą się samodzielnie lub na lekcjach prywatnych, ale nie grają w profesjonalnych orkiestrach.

Opis projektu

Utworzenie orkiestry kameralnej smyczkowej w skład której wchodzą mieszkańcy Krakowa, osoby które gry na instrumencie tj. skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie uczyły się w szkole muzycznej lub uczą się samodzielnie, na lekcjach prywatnych, ale nie zajmują się nią zawodowo ani nie należą do innych orkiestr tworzonych przy np. szkołach muzycznych czy uczelniach wyższych.

Orkiestra licząca około 20 osób (górny limit 25), prowadzona byłaby przez profesjonalnego dyrygenta będącego zarazem opiekunem muzycznym. Dyrygent będzie również osobą decyzyjną przy naborze muzyków do orkiestry. 
Próby w wymiarze 2 godziny tygodniowo, odbywałyby się w Klubie Wersalik Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta udostępnionym bezpłatnie. Krzesła dla orkiestry na czas trwania próby, byłyby udostępnione również przez Klub Wersalik (w załączeniu oświadczenie o gotowości do współpracy).

Głównym założeniem projektu jest stworzenie dla muzyków-amatorów przestrzeni do wspólnych prób, dzięki czemu mieliby okazję nie tylko rozwijać swoje umiejętności, ale również czerpać radość ze wspólnego muzykowania, tworząc nową, muzyczną społeczność Krakowa. W ramach integracji i edukacji grupy, organizowane byłyby wspólne wyjścia na koncerty na terenie Krakowa m.in. do Filharmonii Krakowskiej.
Próby przygotowywałyby muzyków do wydarzenia finałowego, którym byłby koncert zorganizowany na terenie Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta pod koniec 2024 dla społeczności lokalnej. Na scenie podczas koncertu zagościliby również zawodowi muzycy zaproszeni na ten cel.
Projekt ten mógłby dać początek stałej działalności która skupiałaby się na przygotowaniach do koncertów charytatywnych podczas których mogłyby być prowadzone zbiórki na potrzeby miasta, ośrodki pomocy społecznej itp.. Koncerty mogłyby mieć również wymiar kameralny skupiając na swojej publiczności osoby z niepełnosprawnościami lub będące pod opieką krakowskich ośrodków pomocy społecznej. W okresie letnim członkowie orkiestry mogliby dawać koncerty w przestrzeniach publicznych na terenie Krakowa.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W Krakowie istnieje wiele szkół muzycznych i domów kultury gdzie dzieci i młodzież mają szansę nauczyć się gry na instrumencie, jednak nie wszyscy absolwenci tych placówek decydują się na podjęcie studiów wyższych w tym zakresie, a tym samym nie grają w zawodowych orkiestrach. Istnieje również duża grupa osób, które nie nauczyły się gry na instrumencie w szkole muzycznej, ale na lekcjach prywatnych.
Wobec tego muzycy nie zajmujący się grą na instrumencie zawodowo, nie mają okazji do tworzenia muzyki w grupie. Jest kilka orkiestr prowadzonych przy krakowskich uczelniach wyższych, jednak dla osób nie studiujących, nie ma podobnej przestrzeni. Ponadto orkiestry tego typu przyjmują w swoje szeregi osoby które ukończyły szkołę muzyczną II stopnia, tak więc muzycy którzy naukę gry na instrumencie nie zaczęli będąc dziećmi, nigdy nie będą w stanie sprostać temu wymogowi.
Projekt ten może być zalążkiem stałej działalności wynikiem której mogłyby być koncerty o charakterze rozrywkowo-artystycznym lub charytatywnym, a więc działałyby na potrzeby miasta, wspierając wydatki Krakowian propagując przy tym muzykę klasyczną.

W Krakowie powstaje Centrum Muzyki które ma być siedzibą orkiestr miejskich, miejscem edukacji dla dzieci i młodzieży. Jest to na pewno słuszna inicjatywna w której działalność w przyszłości również może wpisać się smyczkowa orkiestra amatorska.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zaproszenie zawodowych muzyków na koncert finałowy - zawodowi muzycy wsparliby orkiestrę występując na koncercie w charakterze liderów sekcji lub jako soliści 5 000,00 PLN
Koordynator realizacji projektu 500 zł x 12 miesięcy 6 000,00 PLN
Opłata ZAIKS 600,00 PLN
Usługi graficzne 1 500,00 PLN
Reklama koncertu finałowego - Plakatowanie miasta – 2000 zł - Reklama w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) – 300 zł - Reklama w mediach lokalnych (gazety lokalne/portale internetowe) – 1700zł - Reklama w radiach lokalnych – 1000 zł (kampania spotów oraz zapowiedzi na antenie) 5 000,00 PLN
Wyjścia na koncerty integracyjne 26 członków orkiestry x 3 wyjścia x 60 zł/bilet 5 000,00 PLN
Teczki nutowe w twardej oprawie na zamówienie 75zł x26 sztuk; średnia cena na podstawie ofert w sklepach internetowych 2 000,00 PLN
Krzesło kontrabasowe średnia cena na podstawie ofert w sklepach internetowych 500,00 PLN
Wydruki nutowe 1 000,00 PLN
Stojak kontrabasowy średnia cena na podstawie ofert w sklepach internetowych 350,00 PLN
Ogłoszenie naboru do orkiestry - reklama - Reklama w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) – 500 zł - Reklama w mediach lokalnych (portale internetowe) – 1000 zł (w tym banery reklamowe i teksty sponsorskie) - Reklamy w radiach lokalnych – 1000 zł (kampania spotów oraz zapowiedzi na antenie) 2 500,00 PLN
Wynagrodzenie dyrygenta/opiekuna muzycznego 200 zł brutto x ok.100 godzin w roku 20 000,00 PLN
20 pulpitów na nuty z futerałami + lampki LED - średnia cena za zestaw to 200 zł na podstawie ofert w sklepach internetowych 4 000,00 PLN
1 podest dyrygenta średnia cena na podstawie ofert w sklepach internetowych 1 000,00 PLN
1 pulpit dyrygenta + lampka LED średnia cena na podstawie ofert w sklepach internetowych 300,00 PLN
54 750,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Rekrutacja dyrygenta, działania promocyjne - rekrutacja otwarta dyrygenta orkiestry, do którego obowiązków należałoby: przeprowadzanie przesłuchania do orkiestry, prowadzenie i organizacja prób, przygotowanie materiału nutowego, dobór repertuaru, poprowadzenie koncertu finałowego - działania promocyjne I kwartał 2024
Zakup wyposażenia orkiestry - zakup wskazanego w kosztorysie wyposażenia orkiestry I kwartał 2024
Ogłoszenie naboru do orkiestry - nabór otwarty dla mieszkańców Krakowa - przesłuchania do orkiestry przeprowadzone przez dyrygenta I kwartał 2024
Rozpoczęcie działalności orkiestry - I spotkanie organizacyjne członków orkiestry - I integracyjne wyjście na koncert - I próba orkiestry I kwartał 2024
Integracja członków orkiestry II integracyjne wyjście na wybrany koncert II kwartał 2024
Integracja członków orkiestry III integracyjne wyjście na wybrany koncert III kwartał 2024
Przygotowania do koncertu finałowego - złożenie propozycji uczestnictwa w koncercie finałowym zawodowym muzykom - wybór miejsca organizacji koncertu - działania promocyjne III kwartał 2024
Koncert finałowy - uiszczenie opłaty ZAIKS - próby do koncertu finałowego z udziałem zaproszonych zawodowych muzyków - działania promocyjne IV kwartał 2024
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu umożliwi muzykom-amatorom rozwijanie umiejętności i wspólne muzykowanie, co może prowadzić do tworzenia nowej społeczności muzycznej. Projekt może również służyć integracji i edukacji grupy, a koncerty mogą rozszerzać horyzonty muzyczne uczestników i zachęcać do dołączenia do orkiestry. Orkiestra może stać się zalążkiem stałej działalności skupionej na koncertach charytatywnych i propagowaniu kultury, a koncerty letnie mogą przyciągnąć mieszkańców do uczestnictwa w kulturze.
powrót