Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 30:

Rewitalizacja Parku Jalu Kurka

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 520 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Zasięg projektu obejmuje administracyjnie należący do miasta teren parku Jalu Kurka, mający swoją służebność drogi od strony ulicy Szlak

Krótki opis projektu

Projekt jest kontynuacją inicjatywy wyrażanej przez Mieszkańców, od lat upraszających się o ogólnodostępność parku, Radnych wnoszących mnóstwo interpelacji w tej sprawie oraz pobliskich placówek szkolnych, które niegdyś miały do niego swobodny dostęp

Opis projektu

• Opracowanie koncepcji zagospodarowania dla całego terenu parku, zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.
• Opracowanie dokumentacji projektowej dla placu zabaw.
• Remont muru i ogrodzenia rozgraniczających park, które na ten moment się obsypują i są niebezpieczne
• Budowa placu zabaw dla dzieci, na którym powstaną instalacje z naturalnych materiałów takie jak:
⁃ huśtawki poziome i pionowe
⁃ drabinki
⁃ pajęczynka
⁃ zjeżdżalnie
⁃ miniwspinaczka

• Siłownia „na zewnątrz”

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

Z powodu braku opinii od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie w zakresie możliwości realizacji zadania w opisanym we wniosku zakresie i we wskazanym miejscu, Zarząd Zieleni Miejskiej zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu oraz lokalizacji inwestycji w przypadku otrzymania negatywnej opinii od WUOZ na etapie ewentualnej realizacji zadania.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Założenie projektu jest rozszerzone o te z ubiegłorocznej edycji, w której ten sam projekt został odrzucony, kiedy park nie był jeszcze w posiadaniu miasta. Oprócz gruntownej rewitalizacji parku, mającej na celu doprowadzenie tej przestrzeni zielonej do stanu z lat świetności, projekt zakłada rekonstrukcję dawnej infrastruktury parku (tj. odbudowa zlikwidowanego skateparku oraz placu zabaw). Celem finalnym projektu jest przystosowanie parku do warunków tam panujących oraz stworzenie azylu spokoju dla każdego Mieszkańca Miasta Krakowa w ścisłej tkance miejskiej, w dużym zagęszczeniu budynków i innych obiektów wypierających zieleń ze ścisłego centrum miasta, o którą w obecnym czasie jest naprawdę trudno, a jej stworzenie powinno się chcieć odbywać za wszelką cenę.

Owy projekt jest archiwalnym odtworzeniem projektu z ubiegłego roku, kiedy to Samorząd Uczniowski Katolickiego LO im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie (który wraz ze SP, z którą tworzy zespół szkół, miały niegdyś swobodny dostęp, bramką od strony boiska, do tego parku), był jego wnioskodawcą do BO Kraków.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania. 1 370 000,00 PLN
Koncepcja Opracowanie koncepcji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 100 000,00 PLN
Projekt placu zabaw Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 50 000,00 PLN
1 520 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Koncepcja Opracowanie koncepcji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 2024
Projekt placu zabaw Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 2024
Realizacja Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania. 2025

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada przeznaczenie środków finansowych na kontynuację rewitalizacji Parku Jalu Kurka, na terenie Dzielnicy I Stare Miasto. Jego realizacja pozwoli na wykonanie koncepcji zagospodarowania dla całego terenu parku uzgodnionej Wojewódzkim Urzędem Konserwacji Zabytków, a następnie opracowanie dokumentacji projektowej dla poszczególnych zakresów.
powrót