Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 31:

Plakaty normalizujące feminatywy

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

27 500,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: okolice centrum miasta

Krótki opis projektu

Projekt zakłada umieszczenie w widocznych miejscach plakatów z żeńskimi formami nazw zawodów, by przechodnie oswajali się z nimi w przestrzeni publicznej.

Opis projektu

Na projekt będzie składała się seria plakatów wywieszona na bilboardach i przystankach komunikacji miejskiej. Na każdym z nich będzie można przeczytać po trzy feminatywy tak, by przechodząc obok przeczytać je mimowolnie i jednocześnie zapoznać się z formami. Proponujemy dziesięć plakatów po trzy wyrażenia (np. chirurżka, ratowniczka medyczna, architektka, psycholożka,  polityczka, spawaczka, sędzina, adwokatka, mecenaska, motornicza, inżynierka, magistra, profesorka, tramwajarka, członkini,  gościni, widzka, czołgistka, doktorka/lekarka, cukierniczka, ornitolożka, filozofka, montażystka, ekspertka, ochroniarka, realizatorka, prezeska, mówczyni, docentka, filolożka, naukowczyni, autorka).

UZASADNIENIE PROJEKTU

Kobiety powinny być widoczne w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w języku, który jako żywy twór kształtuje rzeczywistość. Brak żeńskich form niektórych zawodów sprawia wrażenie, że ich nie ma, a stosowanie tych męskich jest nielogiczne zwłaszcza w konstrukcjach takich jak: pani dyrektor, pani kierowca.

Głównym argumentem przeciw stosowaniu feminatywów jest ich dziwne brzmienie i nieprzyzwyczajenie. Najlepszym na to sposobem będzie zwykłe ich używanie. Gdy przechodnie przejdą obok wydrukowanych słów mechanicznie je przeczytają i utrwalą, a po jakimś czasie formy przestaną być zadziwiające. Dyskusje lub nawet żarty prowadzone na ten temat również się mogą przyczynić do rozpowszechniania żeńskich form poprzez ich pojawienie się również w przestrzeni akustycznej.
Raz oswojone formy wejdą do języka a ich niestosowanie będzie się wydawało dziwne i niepoprawne.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
10x bilboardy 12m2 druk, montaż, oraz utrzymanie przez miesiąc 10 000,00 PLN
10x plakaty na przystankach druk, montaż, oraz utrzymanie przez miesiąc 14 000,00 PLN
50x plakaty na słupach reklamowych druk, montaż, utrzymanie przez miesiąc 3 500,00 PLN
27 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
dopracowanie projektu dostosowanie projektów do formy plakatowej I kwartał 2024
wywieszenie plakatów II kwartał 2024
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zgodny z przepisami prawa. Wpisuje się w politykę miejską w zakresie polityki równościowej. Projekt dotyczący normalizacji feminatywów ma wiele pozytywnych konsekwencji dla społeczności i równouprawnienia płci. Wprowadzenie równości językowej jest ważnym krokiem w kierunku eliminacji nierówności płciowych. Język ma ogromne znaczenie w kształtowaniu naszego myślenia i postaw. Normalizacja feminatywów w języku pomoże wyeliminować uprzedzenia i nierówności płciowe, stawiając wszystkie osoby na równi.
powrót