Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 64:

Budowa parkingu dla mieszkańców osiedla Dąbie.

Projekt odrzucony: Zadanie odrzucone na podstawie §17 pkt. 4 i 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Na etapie weryfikacji złożonego projektu Urząd Miasta Krakowa Wydział Skarbu Miasta poinformował pismem GS-13.10.03.2023 z dnia 22.03.2023 r. że działka nr 161/9 obręb 16 jedn. ewid. Śródmieście w zakresie wskazanym we wniosku jako proponowany teren pod parking pozostaje objęta umowami dzierżaw ;w związku z lokalizacją obiektów handlowych: -nr GS -06.6845.1.20.2014 AC z dnia 12.03.2015 r. obejmująca część działki o powierzchni 18 m2 do użytkowania na cel handel -nr GS -06.72243-1-195/02 z dnia 04.01.2007 r. obejmująca część działki o powierzchni 16 m2 do użytkowania na cel handel - nr GS -04-3.72240-00340-2/97 z dnia 02.01.1998 r. obejmująca część działki o powierzchni 11 m2 do użytkowania na cel handel - nr GS -06.6845.225.2020MS z dnia 29.01.2021 r. obejmująca część działki o powierzchni 61 m2 do użytkowania na cel handel dojście do obiektu i zieleń. Z uwagi na powyższe brak jest możliwości pozytywnej oceny wniosku.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 500 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Os. Dąbie, ul. Na Szaniec, numer działki 161/9. Z działką sąsiadują garaże, wokół stoją budynki mieszkalne dojazd do omawianej działki jest z ulicy Na Szaniec. Na działce stoją dwie budki handlowe, pierwsza kiosk ruchy od dawna nieczynny oraz alkohole na którą to budkę bardzo narzekają mieszkańcy osiedla. Nocny handel, krzyki i pijaństwo jest dość uciążliwe.

Krótki opis projektu

Propozycja dotyczy budowy parkingu osiedlowego dla samochodów osobowych. Teren ten dostępny jest dla wszystkich mieszkańców. Jest to działka miejska nr 161/9 teren betonowy, budowa nie niszczy rosnącej zieleni.

Opis projektu

Teren jak najbardziej zasadny do budowy parkingu, z pozwoleniem na mapach Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wystawione przez Wydział Architektury i Urbanistyki. Teren dość duży na pomieszczenie dużej ilości samochodów. Plan zakłada wybudowanie bezpiecznego wjazdu na parking i wyjazdu. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt budowy miejsc postojowych na osiedlu Dąbie to inwestycja szczególnie ważna dla mieszkańców osiedla, którzy od lat borykają się niedoborem miejsc parkingowych. Utworzenie parkingu nie tylko ułatwiłoby mieszkańcom łatwiejsze znalezienie miejsca postojowego po powrocie z pracy, ale również oczyści trakt pieszych, na drodze których parkują samochody. Od lat na osiedlu Dąbie problem oraz deficyt miejsc parkingowych jest obecny, stał się jednak jeszcze bardziej widoczny i uciążliwy z chwilą, gdy zwiększyła się ilość bloków w ostatnich latach. Dodatkowo, wbrew wcześniejszej wiedzy i woli większości mieszkańców są montowane słupki wzdłuż ulic na osiedlu, stawianych jest coraz więcej znaków B36, gdzie dotychczas także część chodnika służyła mieszkańcom jako parking. Budowa miejsc postojowych na terenie osiedla Dąbie zrekompensowałaby mieszkańcom  utratę dotychczasowych miejsc parkingowych, tak ważnych dla dogodnego funkcjonowania, jak również zwiększy możliwości znalezienia miejsca do zaparkowania samochodu po powrocie do swojego miejsca zamieszkania. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt 200 000 zł 200 000,00 PLN
Budowa 1 300 000 zł 1 300 000,00 PLN
1 500 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt pierwsza połowa 2024 2024
Realizacja projektu Druga połowa 2024 2024
powrót