Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 265:

Tor do jazdy na rowerach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach

Projekt odrzucony: Projekt zakłada budowę toru do jazdy na rowerach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach na terenie przyszłego Parku Białe Morza. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Projekt koliduje z prowadzonymi obecnie przez Zarząd Zieleni Miejskiej zadaniami budżetu obywatelskiego w zakresie rewitalizacji przedmiotowego terenu. W latach 2023-2024 na terenie Białych Mórz wykonywane będą ekspertyzy przyrodnicze wraz z badaniami gleboznawczymi, w oparciu o które zostanie opracowana koncepcja zagospodarowania terenu. Możliwości rozwiązań dotyczące ww. koncepcji będą również prezentowane na planowanych konsultacjach społecznych – etap II. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa § 17. 1. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta. Mając na względzie powyższe, projekt zostaje odrzucony.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

550 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Białe Morza

Krótki opis projektu

Stworzenie ogólnodostępnego asfaltowego toru do jazdy na rowerach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach. Tor składający się ze specjalnie zaprojektowanych przeszkód, garbów, profilowanych zakrętów.

Opis projektu

Stworzenie toru asfaltowego przeznaczonego dla każdego mieszkańca, zarówno dzieci jak i dorosłych.

 
Tor będzie się składał ze specjalnie zaprojektowanych przeszkód składającym się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez konieczności pedałowania czy odpychania się nogą. Nabieranie prędkości możliwe jest dzięki odpowiednio wyprofilowanym przeszkodom (garbom), na których użytkownik wykonując ruchy góra-dół (tzw. pompowanie) porusza się w wybranym kierunku wykorzystując siłę ciężkości i siłę odśrodkową. Jazda na takim torze świetnie wpisuje się w nurt sportów popularnych wśród młodzieży, których uprawianie nie wymaga monotonnych treningów, lecz jest ciągłą zabawą.
 
Zaprojektowanie toru z kanałami odpływowymi oraz oświetlonego co zwiększy jego dostępność przez cały dzień oraz cały rok. 
 
Wybudowany na terenie z możliwością rozszerzenia nitek lub wybudowanie kolejnego toru w przyszłości (w bliskiej odległości, np. jako jedna całość)
 
Wybudowanie toru wraz z elementami towarzyszącymi - ławki, stoły, kosze na śmieci
 
 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

- aktywność fizyczna na świeżym powietrzu jest świetną alternatywą dla spędzania czasu przed ekranem urządzeń elektronicznych, pozwala zdystansować się do problemów dnia codziennego oraz motywuje do działania. 
 
-  utworzenie miejsca spotkań dla rywalizacji, samorealizacji oraz budującego więzy społeczne, tak ważne w czasach rosnącej izolacji społecznej.
 
- miejsce oświetlone z kanałami odpływowymi dla wody zapewni mieszkańcom możliwość jego użytkowania przez cały rok
 
- w Krakowie istnieje póki co jeden asfaltowy tor tego typu - w Parku Lotników. Ze względu na rozmiar obszaru Gminy Kraków jak i ilość mieszkańców jedna lokalizacja toru nie zapewnia odpowiedniej dostępności dla mieszkańców. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja Budowa asfaltowego toru 500 000,00 PLN
Realizacja infrastruktura towarzysząca - ławki, stojaki, kosze. 50 000,00 PLN
550 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacja projektowa Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji 2023
Realizacja Roboty budowlane 2024

Galeria

powrót