Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 36:

Boisko sportowe do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

850 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: teren zielony pomiędzy blokami ul. Szafirowa 8, ul. Zawodzie 7, a ul. Legnicka 24 - działki należące do Gminy Kraków od nr działki 568 do nr działki 583 obręb 43 Krowodrza

Dodatkowe lokalizacje: Działki należące do Gminy Kraków od nr działki 568 do nr działki 583 obręb 43 Krowodrza

Krótki opis projektu

Budowa boiska wielofunkcyjnego dla dzieci i mieszkańców Krakowa na terenie miejskiej działki, gdzie aktualnie znajduje się zaniedbane boisko trawiaste stanowiące ze względu na swój stan wręcz zagrożenie.

Opis projektu

Proponuję budowę w miejscu obecnie istniejącego, całkowicie zaniedbanego, a wręcz niebezpiecznego boiska trawiastego do piłki nożnej nowego boiska wielofunkcyjnego z możliwością gry w siatkówkę, piłkę nożną i koszykówkę. Boisko powinny zostać ogrodzone i wyposażone w piłkołapy. Wymiary i nawierzchnia boiska zostaną dostosowane do wymogów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Aktualnie na opisywanym terenie znajduje się trawiaste boisko do gry w piłkę nożną z 2 metalowymi bramkami. Niestety teren ten jest od kilkunastu lat bardzo zaniedbany. Nie jest on regularnie koszony, znajduje się w nim wiele bardzo głębokich dziur i zagłębień, które powodują, że gra w piłkę nie jest możliwa. Dzieci biegają w trawie po kolana, a możliwe urazy kończyn po wbiegnięciu w opisywane dziury (niektóre głębokości mniej więcej do kolana osoby dorosłej) powoduję, że nikt ze względów bezpieczeństwa nie korzysta z tego boiska. Teren ten od lat służy jedynie za psi wybieg i psi wychodek. Nasze dzieci, a także my wszyscy nie mamy gdzie aktywnie spędzić czasu. W przedmiotowym rejonie (Prądnik Biały Wschód) nie ma żadnych ogólnodostępnych boisk dla mieszkańców Krakowa i nie ma praktycznie żadnej infrastruktury sportowej poza ścieżką rowerową. Budowa podobnych boisk w innych lokalizacjach naszego miasta pokazała, jak dużym cieszą się one zainteresowaniem wszystkich ludzi mieszkających w ich sąsiedztwie i jak bardzo są one w dzisiejszych czasach potrzebne dla młodzieży, aby w sposób aktywny mogła spędzać czas wolny. Służą one integracji lokalnej społeczności, budowaniu wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywce, wspólnemu spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, a przede wszystkim rozwojowi kultury fizycznej wśród dzieci.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt i realizacja budowa boiska 850 000,00 PLN
850 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 2024 r.
Realizacja Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania. 2025 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie działek gminnych K-43, 568, 570, 569, 572, 571, 575, 576, 577, 578, 579. Realizacja zadania przyczyni się do propagowania aktywności fizycznej i zachęci mieszkańców do rekreacji i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Dodatkowo wpłynie pozytywnie na ich jakość życia.
powrót