Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 115:

Rozbudowa portalu BO

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

720 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Krótki opis projektu

Rozbudowa możliwości systemu informatycznego BO umożliwiająca m.in. audyt społeczny, współtworzenie projektów, zbieranie list poparcia online i raportowanie stanu realizacji projektów.

Opis projektu

W systemie informatycznym obsługującym Budżet Obywatelski w Krakowie potrzebne są następujące funkcje: 

- możliwość współtworzenia projektów
- możliwość tworzenia szkicu projektu przez większość roku, z możliwością zgłaszania go w wyznaczonym terminie
- możliwość komentowania złożonych projektów
- współpracę online z jednostkami miejskimi
- zbieranie podpisów pod listą poparcia online
- publikowanie informacji o realizacji projektu lub problemach.
Projekt zmian w systemie powinien zostać przeprowadzony w konsultacji użytkownikami by uzyskać możliwie dużą poprawę. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Ułatwienie korzystania z systemu powinno przynieść większe zadowolenie użytkowników a w konsekwencji większe zaangażowanie mieszkańców w Budżet Obywatelski. 

Możliwość współtworzenia projektów ułatwi wspólną pracę nad projektem i pokaże lepiej ilość zaangażowanych osób. 
Możliwość tworzenia szkicu projektu przez większość roku zmniejszy potrzebę utrzymywania banku pomysłów, umożliwi użytkownikowi rozpoczęcie tworzenia projektu gdy zauważy potrzebę zmiany w mieście i umożliwi lepsze przygotowanie projektu. 
Możliwość komentowania złożonych projektów pełnić będzie funkcję audytu społecznego podobną jak komentarze pod audytami rowerowymi.
Współpraca online z jednostkami miejskimi pozwoli zachować całą korespondencję w sprawie w jednym miejscu i sprawniejsze nanoszenie poprawek. 
Zbieranie podpisów pod listą poparcia online pozwoli mieszkańcom na zebranie poparcia od osób z którymi nie mają fizycznego kontaktu. 
Publikowanie informacji o realizacji projektu lub problemach pozwoli mieszkańcom na śledzenie postępów w realizacji, zmniejszy ilość pytań o brak realizacji niektórych pomysłów i zwiększy transparentność procesu realizacji. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja projektu Realizacja projektu 720 000,00 PLN
720 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Badanie potrzeb Przeprowadzenie badania potrzeb użytkowników systemu BO I kwartał 2024
Projekt Zaprojektowanie zmian w systemie II kwartał 2024
Wdrożenie zmian Implementacja i weryfikacja zmian z użytkownikami III kwartał 2024
Charakterystyka długoterminowych skutków: Wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności usprawni użytkownikom korzystanie z portalu. Przed przystąpieniem do realizacji projektu wymagane będzie opracowanie szczegółowej specyfikacji, a następnie projektu realizacyjnego, celem upewnienia się, że zaproponowane elementy rozbudowy portalu będą możliwe do realizacji na etapie wykonawstwa czy też eksploatacji modułów.
powrót