Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 35:

Park Rzeczny Białucha

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 520 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: pomiędzy ul. Opolską, a rzeką Białuchą oraz linią kolejową nr 8, głównie działki 22/11 i 22/10, K-44

Krótki opis projektu

Staraniami Rady Dzielnicy oraz kilku radnych miasta, zabezpieczone zostały środki w kwocie ponad 4 mln zł na realizację Parku Rzecznego Białucha. Niestety przez opieszałość środki przepadły, więc trzeba ratować co się da i rozpocząć realizację

Opis projektu

Zakres projektu powinien być zgodny z opracowanym projektem, zaś realizacja ograniczona przez wysokość
środków finansowych.
W pierwszej kolejności zrealizowana powinna zostać alejka z ławkami i koszami oraz nasadzeniami, w dalszej
natomiast wszelkie dodatkowe urządzenia, a może i oświetlenie.
Analogiczny projekt zostanie złożony też w miejskim BO

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dzięki staraniom Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały opracowany został projekt nowego parku, zaś kilku radnych
miasta zdołało zabezpieczyć finansowanie z budżetu miasta w kwocie ponad 4 mln zł.
Park w okrojonym zakresie, na kwotę 1 mln zł, miał być zrealizowany do końca 2022 roku.
Niestety przez różne problemy na linii ZZM - Prezydent Miasta - Wykonawca, środki te przepadły, nie zostały też
zabezpieczone na rok 2023, o czym radni miejscy nie mieli pojęcia, więc nie zgłosili poprawek.
Ten projekt powstaje po to, aby ratować co się da i nie zaprzepaścić wysiłku radnych, urzędników ZZM,
projektantów i mieszkańców.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja parku Realizacja projektu do wysokości środków 1 520 000,00 PLN
1 520 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja parku Realizacja projektu do wysokości środków 2024

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada przeznaczenie środków finansowych na kontynuację realizacji Parku Rzecznego Białucha. Jego realizacja pozwoli na wykonanie robót budowlanych do wysokości dostępnych środków finansowych oraz zachęci mieszkańców do rekreacji i spędzania większej ilości czasu na świeżym powietrzu oraz wpłynie pozytywnie na ich jakość życia.
powrót