Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica XII NR 2:

Utworzenie Parku Rzecznego Aleksandry część północna

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica XII Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

678 720,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Tereny zielone leżące wzdłuż ulicy Erazma Jerzmanowskiego od skrzyżowania z ulicą Bieżanowską do skrzyżowania z ulicą Mieczysławy Ćwiklińskiej (działki: P-57, 29/1, 1/18, 1/16, 1/14, 1/12, 1/10, 1/8, 265, 267, 268, 269, 270, 266 P-56 140, 415/2, 132/2, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 415/5, 415/4, 415/3, 407, 400, 401, 403, 404, 405, 406, 187/6, 187/5, 185/1, 195/9, 203/10, 190/5, 188/4, 184/5, P-55 213/68, 384/82, 384/68, 213/67, 213/71, 384/66, 207/6, 210/11, 384/81, 206/14, 206/13, 206/12, 204/6, 203/11, 203/9, 203/10, 200/6, 200/5, 384/80, 200/7, 199/13, 384/65,196/5, 195/8, 196/6, 195/9 384/64, 384/79, 180/6)

Krótki opis projektu

Projekt zakłada utworzenie na terenach zielonych leżących wzdłuż ulicy Erazma Jerzmanowskiego (od skrzyżowania z ulicą Bieżanowską do skrzyżowania z ulicą Mieczysławy Ćwiklińskiej Parku Rzecznego Aleksandry – części północnej.

Opis projektu

Utworzenie ścieżek do spacerowania, schodów terenowych a także obiektów małej architektury (m.in. ławek do siedzenia, koszów na śmieci)oraz instalacji zasilającej oświetlenie alejek.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. W przypadku braku możliwości realizacji zadania na wskazanej działce konieczne będzie wskazanie nowej lokalizacji. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

Podane ceny w kosztorysie projektu są cenami orientacyjnymi, które zostaną szczegółowo określone przez Projektanta na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W chwili obecnej teren zielony wzdłuż ulicy Erazma Jerzmanowskiego nie nadaje się do wypoczynku na łonie natury. Są tam co prawda wydeptane ścieżki przez ludzi chcących skrócić sobie drogę, ale nie jest to teren nadający się dla ludzi chcących pobiegać czy pospacerować. Teren tym bardziej nie nadaje się do jazdy na rowerze czy na rolkach. Utworzenie parku w tym miejscu dałoby mieszkańcom możliwość spędzenia czasu w otoczeniu zieleni i wypoczynku. Utworzenie parku w tym miejscu dałoby możliwość utworzenia koncepcji ścieżki 3 parków przez Park im. Anny i Erazma Jerzmanowskich, Park Lilli Wenedy, Park Aleksandry. Każdy z tych terenów zielonych jest stosunkowo mały ale razem stanowiłby bardzo atrakcyjną przestrzeń do wypoczynku.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Roboty budowlane Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo - kosztorysowej 678 720,00 PLN
678 720,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Roboty budowlane Realizacja robót budowlanych 2024
Roboty budowlane Realizacja robót budowlanych 2025

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada założenie parku Rzecznego będącego przedłużeniem parku Aleksandry. Uporządkowanie i zagospodarowanie zaniedbanego terenu wpłynie pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa oraz podniesie walory estetyczne okolicy. Nowa inwestycja zachęci mieszkańców do aktywnego spędzania czasu w parkach w Dzielnicy XII.
powrót