Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 75:

POMÓŻ NAM RATOWAĆ - AMBULANS DLA GRUPY RATOWNICTWA PCK

Projekt odrzucony: W wyniku weryfikacji merytoryczno-prawnej projektu stwierdzono, iż projekt nie spełnia wymogów określonych w § 1 ust. 2 Regulaminu. Przepis ten stanowi, iż ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są projekty zgłaszane przez mieszkańców należące do zadań własnych gminy lub zadań własnych powiatu. Zgodnie z art. 19 ust. 2 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1720 ze zm.) planowanie, organizowanie, koordynowanie systemu oraz nadzór nad systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa jest zadaniem wojewody. Wojewoda na podstawie art. 21 ust. 1 ww. Ustawy sporządza plan działania sytemu PRM. Plan ten stanowi dla dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia podstawę do zawierania umów na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych. Zatem zadania związane z organizowaniem systemu PRM na terenie województwa małopolskiego należą do kompetencji Wojewody Małopolskiego (w tym na terenie Krakowa) i tym samym nie są zadaniami własnymi Gminy Miejskiej Kraków. Zapis Uchwały w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa stanowi, iż w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty których efekty nie spełniają kryterium ogólnodostępności. Natomiast planowanie, organizowanie, koordynowanie systemu oraz nadzór nad systemem na terenie województwa jest zadaniem wojewody i to do jego uprawnień należy decyzja, gdzie zostanie ulokowana dana karetka. Tym samym nie sposób jest zagwarantować, iż dofinansowana przez Gminę Miejską Kraków w ramach funduszu obywatelskiego Miasta Krakowa karetka będzie spełniała kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców miasta, bowiem Wojewoda w ramach swoich kompetencji dany ambulans może skierować do stacji pogotowia ratunkowego zabezpieczającej mieszkańców z innych miejscowości województwa. Z uwagi na powyżej wskazane uwarunkowania i regulacje prawne, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia negatywnie zweryfikował projekt pn. „Pomóż nam ratować - ambulans dla grupy ratownictwa PCK”. Zatem zadanie to nie może być realizowane w ramach procedury budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Projekt ten powinien zostać zgłoszony do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

850 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, Studencka 19

Krótki opis projektu

Celem projektu jest zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie.

Opis projektu

Sytuacja na świecie z roku na rok staje się coraz bardziej dynamiczna. Najpierw pandemia wirusa Sars-Cov-2 powodująca chorobę COVID19, następnie wybuch wojny na Ukrainie i kryzys migracyjny nałożyły na służby ratownicze w Polsce nowe obowiązki.
 
Jako Grupa Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie braliśmy czynny udział w każdym z tych wydarzeń. Analiza naszej działalności bezprecedensowo wykazała, iż, mimo najszczerszych chęci i zaangażowania naszych ratowników bez odpowiedniego wyposażenia oraz środków transportu nie jesteśmy w stanie udzielać pomocy mieszkańcom tak skutecznie jak byśmy sobie tego życzyli a państwo oczekiwali.
 
Dlatego aby nasi ratownicy mogli udzielać pomocy na najwyższym poziomie, zgodnym z najnowszymi wytycznymi potrzebny nam jest ambulans wraz z specjalistycznym wyposażeniem.
 

Jako jednostka wspomagająca system Państwowe Ratownictwo Medyczne jesteśmy przeznaczeni do zadań takich jak:

 • Udział w katastrofach budowlanych
 • Pomoc w przypadku wystąpienia wypadku masowego z dużą ilością poszkodowanych
 • Poszukiwanie osób zaginionych w terenie otwartym
 • Zabezpieczanie wydarzeń kulturalnych na terenie miasta Krakowa
 • Dbanie o bezpieczeństwo uczestników podczas zgromadzeń publicznych
 • Wspomaganie pogotowia ratunkowego w przypadku ograniczenia wydolności systemu
 • Reagowanie na kryzysy związane z migracją ludności
Szczególną uwagę chcemy zwrócić na poszukiwania osób zaginionych kiedy to Zespół Ratownictwa Medycznego zostaje zadysponowany dopiero po odnalezieniu osoby, co znacznie wydłuża dostęp do zaawansowanych czynności ratujących życie dla zaginionego. Ambulans na wyposażeniu Grupy Ratownictwa PCK Kraków pozwoli na wprowadzenie zaawansowanego postępowania medycznego już na miejscu, po odnalezieniu zaginionego, a także transport do szpitala. W takim przypadku będziemy pierwszym podmiotem poszukiwawczo-ratowniczym w Małopolsce, który jest w stanie zagwarantować poszkodowanemu takie postępowanie już na miejscu odnalezienia.
 
Nasze działania to również współpraca z innymi jednostkami systemu ratownictwa PCK oraz Grupami Pomocy Humanitarnej PCK. W przypadku kryzysów humanitarnych pomoc medyczna na miejscu zdarzenia  jest nieoceniona i zawsze potrzebna. Posiadanie przez naszą Grupę takiego ambulansu zapewniłoby zaawansowaną opiekę osobom poszkodowanym bez angażowania Zespołu Ratownictwa Medycznego z systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, co przełożyłoby się na zwiększenie liczby dostępnych karetek dla mieszkańców miasta.
 
Pamiętajmy, że Kraków to duże europejskie miasto, z rozwijającym się międzynarodowym lotniskiem, dużą ilością połączeń kolejowych i autobusowych, na potrzeby których ciągle rozwijana jest niezbędna infrastruktura (budowa nowych mostów, wiaduktów kolejowych, itp.). Ryzyko wystąpienia wielu z tych zagrożeń jest największe w centrum Krakowa lub jego najbliższych okolicach, gdzie zlokalizowane są główne węzły transportowe (dworzec kolejowy i autobusowy), węzły komunikacyjne, siedziby instytucji o najwyższym znaczeniu dla funkcjonowania państwa, zabytki architektury tak świeckie jak i sakralne, a także, gdzie występują obiekty wielkokubaturowe (galerie handlowe, obiekty biurowe, hale sportowe, stadiony, itd.)
 
Z tym wszystkim wiąże się wzrost ryzyka wystąpienia poważnych zdarzeń, gdzie konieczna będzie natychmiastowa pomoc dla większej grupy osób. Aby ta pomoc przebiegała w pełni sprawnie niezbędnym jest zakup ambulansu, który wraz z naszym szpitalem polowym na bazie przyczepy katastroficznej stworzyłby warunki do zaopiekowania się większą ilością pacjentów w standardzie Advanced Life Support.
 

Ambulans oprócz wykonanej specjalistycznej zabudowy, środków łączności, sygnalizacji świetlno-dźwiękowej na swoim wyposażeniu będzie posiadał m.in.:

 • Kardiomonitor – defibrylator
 • Respirator
 • Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej
 • Ssak akumulatorowy
 • Specjalistyczne nosze
 • Krzesełko kardiologiczne
 • Materac próżniowy
 • Przenośne urządzenie do USG
 • Przenośny analizator parametrów krytycznych
 • Pompy infuzyjne
 • Ogrzewacz przepływowy do płynów infuzyjnych
 • Termometr do pomiaru temperatury głębokiej
 • Plecak ratowniczy w standardzie ALS
 • Plecak pediatryczny

UZASADNIENIE PROJEKTU

Zakup ambulansu pozwoli ratownikom Grupy Ratownictwa PCK w Krakowie skutecznie nieść pomoc mieszkańcom Krakowa podczas wypadków, sytuacji kryzysowych, zabezpieczać imprezy masowe organizowane przez miasto Kraków oraz poszukiwań osób zaginionych, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa powszechnego w Krakowie.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Ambulans wraz z wyposażeniem (belka świetlna, radiostacja przewoźna, kardiomonitor - defibrylator, respirator, ssak akumulatorowy, itp) Ambulans wraz z wyposażeniem (belka świetlna, radiostacja przewoźna, kardiomonitor - defibrylator, respirator, ssak akumulatorowy, itp) 850 000,00 PLN
850 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wykonanie SWZ, ogłoszenie przetargu, wybór oferenta Wykonanie SWZ, ogłoszenie przetargu, wybór oferenta pierwsza połowa 2024

Galeria

powrót