Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 228:

Wolni od miejskiego zgiełku - wewnętrzny spokój i cisza

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

32 018,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Ugorek 1 Kraków

Dodatkowe lokalizacje: 1. Uroczysko w Rząsce 2. Łąki Nowohuckie - Nordic Walking 3.Użytek ekologiczny „Dolina Prądnika" 4.Użytek ekologiczny „Uroczysko Kowadza" 5.Użytek ekologiczny „Las w Witkowicach" 6.Użytek ekologiczny "Dąbrowa". 7.Użytek ekologiczny „Dolina Potoku Olszanickiego - Łąki Olszanickie. 8.Użytek ekologiczny „Zakrzówek”. 9.Użytek ekologiczny "Kamieniołom Libana”. 10. Podsumowanie wizyta grupy w Nordik Spa- Kryspinów 11.zajęcia stacjonarne psychoedukacyjne

Krótki opis projektu

Zorganizowanie 10 plenerowych i 10 stacjonarnych zajęć psychoedukacyjnych. Wyjazdy i warsztaty dla 15 osobowych grup w miejsca takie jak użytki ekologiczne miasta Krakowa i inne miejsca zielone dostępne na terenie gminy miejskiej Kraków.

Opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie:

 • 10 spotkań stacjonarnych takich jak trening komunikacji interpersonalnej, trening uważności, zajęcia z dietetyki, trening relaksacji (miejsce zajęć Program Aktywności Lokalnej Znaczenie Rodziny przy ul. Ugorek 1)
 • 10 jednodniowych wycieczek na użytki ekologiczne miasta Krakowa, gdzie wiedza i umiejętności będą pogłębiane w oderwaniu od cywilizacji i miejskiego zgiełku.
Podczas zajęć stacjonarnych zostanie omówione zagadnienie komunikacji interpersonalnej (jakie korzyści przynosi, w jaki sposób ocenić poziom własnych potrzeb i zasobów komunikacyjnych). Zostaną poruszone kwestie związane z budowaniem, przekazywaniem i przyjmowaniem pochwał i krytyki. Uczestnicy i uczestniczki będą mieli możliwość treningu wyrażania opinii, egzekwowania i odmawiania, przeprowadzania „trudnych rozmów”. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w tym zakresie może w sposób znaczący wpłynąć na poprawę komunikacji w rodzinie.
W rozwoju kompetencji ważna jest także nauka spędzania czasu wolnego, zarówno w domu, mieście, lub w pobliskich okolicach.  Chcemy pokazać jak aktywnie i efektywnie spędzać wolny czas bez zaangażowania poważnych środków ekonomicznych.
Aktywny wypoczynek jest ważnym elementem życia codziennego i pomaga osiągnąć psychiczną homeostazę, co pomaga zapobiegać  kryzysom  psychicznym. Wykorzystany zostanie do tego celu tzw. Bushcrafting (rekreacja na łonie natury). Odkryjemy enklawy przyrody w granicach miasta. Wspólnie zorganizujemy przedsięwzięcia (wyprawy oraz warsztaty). Chcemy by uczestnicy i uczestniczki mieli poczucie sprawczości i dbałości o własną higienę psychiczną. W ramach zadania uczestnicy i uczestniczki będą poznawali urokliwe miejsca Krakowa i bliskich okolic (użytków ekologicznych Miasta Krakowa) oraz różnego rodzaju aktywności.
Podczas wyjazdu przewidujemy wspólne grillowanie, relaksację, warsztaty międzykulturowe, warsztaty komunikacji. Te formy aktywności wybrano z uwagi na chęć pokazania uczestnikom i uczestniczkom różnych form rodzinnego spędzania czasu bez konieczności dalekich wyjazdów.
Podczas każdej kolejnej wycieczki zaproponowane zostaną różne formy aktywności w tym gra w fińskie kręgle, łucznictwo, gra w bule, nordic walking, gry terenowe, biwakowanie, wspólne przygotowanie posiłków.
Chcemy pokazać jak można aktywnie spędzać wolny czas w obrębie Krakowa i  bez dużych nakładów finansowych.  Zaprezentujemy użytki ekologiczne jako urokliwe miejsca spędzania czasu wolnego, które są blisko każdego mieszkańca.
Integracja międzypokoleniowa oraz międzykulturowa:
W ramach projektu przewidujemy uczestnictwo różnych grup osób uchodźczych o odmiennych poglądach, religiach, kulturach.
Do udziału będą zachęcane osoby w różnym wieku.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Potrzeba realizacji tego zadania wynika:

 • ze zmiany struktury demograficznej i społecznej ludności Krakowa spowodowanej migracją
 • z zaniku więzi zerwanych w okresie izolacji pandemicznej
 • z pędu cywilizacyjnego
 • z zaspokajania potrzeb społecznych i emocjonalnych przy użyciu nowych technologii w oderwaniu od natury.
Celami projektu są:
 • rozwój kluczowych kompetencji społecznych w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw w sferze komunikacji interpersonalnej
 • rozwój kluczowych kompetencji społecznych w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw w aspekcie spędzania czasu wolnego
 • wzmocnienie więzi wśród uczestników i uczestniczek
 • integracja międzypokoleniowa
 • integracja międzykulturowa
 • poprawa komfortu życia zarówno w aspekcie fizycznym jak i psychicznym.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Transport na 7 wycieczek Koszt zakupu biletów komunikacji miejskiej całodniowych, normalnych I, II, III strefa: 22 zł x 17 osób (w tym 2 prowadzących/opiekunów) 2 618,00 PLN
Wynagrodzenie trenerów warsztatów komunikacji Koszt przeprowadzenia 20 warsztatów x 2,5 godz. x 250 zł 12 500,00 PLN
Opłata za treningi łucznicze i inne sporty w obiektach do nich przeznaczonych Koszt 3 wyjść na treningi 3 600,00 PLN
Wynagrodzenie dla trenerów za warsztaty wyjazdowe Koszt przeprowadzenia warsztatów podczas 7 wyjazdów terenowych x 250 zł za godzinę x 6 godzin 10 500,00 PLN
Koszt niezbędnego sprzętu biwakowego Koszt zakupu naczyń, sztućców – jednorazowych, misy do rozpalania ogniska oraz dodatkowo koszt rusztu (150 zł) 650,00 PLN
Drewno na grilla Koszt zakupu drewna na 7 wyjazdów terenowych 350,00 PLN
Kociołek węgierski na grilla na TRÓJNOGU do przygotowania posiłków 500,00 PLN
Zakup żywności pietruszka natka, por, pietruszka korzeń, seler, cebula, pieczarki), majeranek, papryka słodka, sól, pieprz woda 1 000,00 PLN
zakup sprzętu rekreacyjnego kręgle fińskie 150zł , bule 150zł 300,00 PLN
32 018,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zajęcia Psychoedukacyjne - stacjonarne 1 lub 2 razu w miesiącu począwszy od 1 marca 2024 do 15 grudnia 2024 do 15 dnia każdego miesiąca
Wyjazdy plenerowe Będą odbywać się raz na 3tygodnie począwszy od 21 marca 2024 do końca grudnia 2024

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na wzrost kompetencji społecznych w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw w sferze komunikacji interpersonalnej oraz zachęci uczestników do aktywnych i efektywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Dzięki podjętej aktywności zarówno w aspekcie fizycznym jak i psychicznym uczestnicy w sposób świadomy będą mogli wpływać na komfort swojego życia i utrzymanie zdrowia na optymalnym poziomie.
powrót