Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 78:

Rowerem z Woli Duchackiej i Łagiewnik do Podgórze SKA.

Projekt odrzucony: Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt. 7 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku 750 m pomiędzy ogródkami działkowymi a skarpą wzdłuż torów kolejowych pomiędzy przystankami Kraków Podgórze i Kraków Bonarka będzie wymagała wejścia w teren działki 142/22 obręb 29 Podgórze będącej własnością Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, działki 145/1 obręb 29 Podgórze będącej własnością skarbu Państwa Administracji Linii Kolejowej Oświęcim Skawina Podgórze Płaszów, działki 3/3 obręb 29 będącą własnością osoby fizycznej. W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego projekty nie mogą być realizowane na gruntach nie należących do Gminy Miejskiej Kraków. Biorąc pod uwagę powyższe wnioskowany zakres inwestycji opiniuje się negatywnie.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

800 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: 750 m terenu pomiędzy ogrodzeniem ogródków działkowych a skarpą wzdłuż torów kolejowych pomiędzy przystankami Kraków Podgórze i Kraków Bonarka. Szczegółowy przebieg trasy w załączeniu.

Krótki opis projektu

Umożliwi ona dogodny dojazd rowerem z Woli Duchackiej i Łagiewnik w rejon skrzyżowania się dróg rowerowych u zbiegu ulic Wielickiej i Powstańców Wlp. umożliwiając przejazd w kierunku Nowej Huty oraz centrum Krakowa wzdłuż estakady kolejowej.

Opis projektu

Dojazd rowerem z rejonu CH. Bonarka, Woli Duchackiej i Łagiewnik do centrum miasta oraz w kierunku Nowej Huty z uwagi na ukształtowanie terenu (Krzemionki i Kopiec Krakusa), na odcinku pomiędzy przystankami kolejowymi Bonarka i Podgórze, możliwy jest jedynie ulicą Powstańców Śląskich (bardzo ruchliwa i mało przyjazna rowerzystom). Jadąc od strony Woli Duchackiej, wzdłuż ul. Turowicza (wygodny chodnik umożliwiający bezkolizyjną jazdę rowerem),  w kierunku centrum miasta jesteśmy zmuszeni do wjechania na ruchliwą ul. Powstańców Śląskich bo wszystkie chodniki się niestety kończą. Chcąc uniknąć jazdy ruchliwą jezdnią zmuszeni jesteśmy jechać do Ronda A. Matecznego lub nadkładać bardzo duży kawałek drogi (również w pionie) jadąc ulicą Swoszowicką od strony pomnika ofiar KL Płaszów. Aby udrożnić komunikację rowerową północ- południe wystarczy wykonać 750m drogi rowerowej.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wykonanie 750 m drogi pieszo-rowerowej na proponowanym odcinku zachęci wielu mieszkańców południa naszego miasta do korzystania z roweru jako miejskiego i wygodnego środka komunikacji,  umożliwi bezkolizyjny z ruchem samochodowym przejazd z Woli Duchackiej i Łagiewnik w kierunku centrum miasta i N. Huty oraz udostępni, w sposób nieobciążający ruchem samochodowym, piekne rejony kopca Krakusa i kamieniołomów Libana .

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Ścieżka pieszo-roweowa projekt + ok.750mb ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 2,5 m (1875m2) budowa 1 m² alejki parkowej z asfaltu gr. 5 cm – 350 zł 800 000,00 PLN
800 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt wykonanie dokumentacji II kw 2024
wykonanie inwestycji roboty ziemno-drogowe III-IV kw 2024

Załączniki

powrót