Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 39:

Poradnia - Przyjazna Przestrzeń dla Rodziny

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

405 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul.Konfederacka 18 w Krakowie

Krótki opis projektu

Celem zadania jest remont pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 przy ul. Konfederackiej oraz wzbogacenie oferty Poradni o cykl warsztatów pod nazwą: “RODZINA - każdy tu ma swoją rolę!”. Celem jest wzmocnienie ról pełnionych przez poszczególnych członków rodzin przez przeprowadzenie warsztatów dedykowanych dla każdej z grup.

Poradnia służy pomocą psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i terapeutyczną dla dzieci i ich rodzin. Organizuje zarówno indywidualne jak i grupowe formy pomocy. Obecne wnętrza wymagają remontu, aby mogły być bezpieczną, przyjazną i komfortową przestrzenią dla wszystkich, którzy korzystają z pomocy specjalistów.

Opis projektu

Celem zadania jest remont pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 dla dzieci przy ul. Konfederackiej 18 w Krakowie. Poradnia służy pomocą psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną dla dzieci i ich rodzin. Mieści się w budynku z 1912r,  obecnie wnętrza zarówno korytarza jak i sal dydaktycznych wymagają remontu i unowocześnienia.

Bardzo ważnym aspektem opieki psychologiczno-pedagogicznej jest stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery dla dziecka i rodziny.

Definicja rodziny nieustannie zmienia się wraz z zmianą jej struktur. Rodzina może być pełna lub nie, patchworkowa, wielopokoleniowa, to my sami tworzymy definicję tego co stanowi dla nas rodzinę i kto wchodzi w jej skład. Niezależnie od tego, czy rodziny są duże czy małe Poradnia widzi potrzebę wsparcia ich w pełnieniu ról społecznych przez wzmacnianie i ukierunkowywanie poszczególnych członków rodziny w pełnionych przez nich rolach. W ramach oferty planowane jest zorganizowanie warsztatów dla poszczególnych członków rodziny: rodziców, dziadków, dzieci oraz warsztaty wspólne dla całej rodziny

Każdy z warsztatów będzie zawierał 3 bloki tematyczne:

  • teoretyczne dot. pełnionej roli
  • praktyczny/ćwiczenia się w pełnieniu roli
  • dyskusyjny związany omawianiem trudności związanych z pełnioną rolą

UZASADNIENIE PROJEKTU

Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna nr 3 w Krakowie przy ul. Konfederackiej świadczy pomoc dla dzieci z Dzielnic VIII-XIII. Obecne wnętrza są nieładne, przestarzałe, wymagają remontu i unowocześnienia. Drzwi do gabinetów od dawna nie spełniają już swojej roli wyciszającej, przez co trudno jest zapewnić intymność i komfort podczas rozmów z rodzicami i dziećmi. Remont pomieszczeń Poradni sprawi, że dzieci potrzebujące pomocy psychologa czy pedagoga oraz ich rodzice będą pracować w warunkach bardziej przyjaznych.

Proponowane warsztaty będą dodatkową ofertą, z której będą mogli skorzystać wszyscy, którzy chcą poprawić relacje w swoich rodzinach. W ocenie specjalistów tut. Poradni wynikającej z obserwacji środowiska rodzinnego poprzez nieustanny kontakt z rodzinami i dziećmi, można dostrzec korelację między osłabieniem ról poszczególnych członków rodziny a pogorszeniem się stanu psychofizycznego dzieci. Jest to szczególnie ważne w obecnych czasach, gdy obserwujemy zwiększająca się liczbę młodych osób doświadczających kryzysów psychicznych.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Materiały i promocja warsztatów NIezbędne materiały i promocja warsztatów 5 000,00 PLN
Remont pomieszczeń poradni Remont pomieszczeń poradni do kwoty wnioskowanych środków. Zakup i montaż tablicy informującej o realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego. 400 000,00 PLN
405 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Remont pomieszczeń poradni oraz materiały i promocja warsztatów Remont pomieszczeń poradni do kwoty wnioskowanych środków. Zakup i montaż tablicy informującej o realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego. Materiały i promocja warsztatów. 2024
Charakterystyka długoterminowych skutków: Celem projektu jest remont pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 przy ul. Konfederackiej 18 oraz wzbogacenie oferty Poradni o cykl warsztatów pod nazwą: "RODZINA - każdy tu ma swoją rolę!", których zadaniem będzie wzmocnienie ról pełnionych przez poszczególnych członków rodzin. Stworzenie przyjaznej, nowoczesnej i bezpiecznej przestrzeni korzystnie wpłynie na efektywność podejmowanych działań diagnostycznych i terapeutycznych na terenie placówki.
powrót