Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 95:

Remont alejki na małej pętli biegowej w Parku Lotników

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 520 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park Lotników Polskich

Krótki opis projektu

Projekt zakłada całkowity remont nawierzchni alejki parkowej z wymianą podłoża i położeniem nowego asfaltu w obrębie wytyczonej już małej pętli biegowej oraz wykonanie malowania poziomego wyznaczającego na alejce część przeznaczaoną dla biegaczy

Opis projektu

Projekt zakłada remont 800 metrowej alejki asfaltowej ( wymiana podbudowy, krawężników oraz warstwy ścieralnej) wchodzącej w skład małej pętli biegowej, o szerokości 3 metrów, w kierunku południowym  zachodnim na odcinku od placu z fontanną do części już  wyremontowanej w 2022 roku ( około 200 metrów z całej pętli) a następnię w kierunku północnym  wschodnim z powrotem do placu z fontanną. Dodatkowo projekt zakłada wykonanie oznakowania poziomego poprzez namalowanie żółtej linii odzialejącej strefę dla biegaczy od pozostałej części alejki wraz z dodatkowymi piktogramami. Linia znajdowałaby się po prawej stronie alejki zgodnie z wytyczonym już na znakach kierunkiem biegu na małej pętli biegowej 80 cm od krawędzi alejki.

projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Remont alejki w sposób znaczący poprawia komfort biegaczy oraz spacerowiczów, korzystających z parku. Bieżący stan alejki nie pozwala na pełne jej wykorzystanie – ma bardzo duże ubytki i dziury w warstwie ścieralnej, jest  podziurawiona i krzywa, jak również zapada się od  centralnej osi w kierunku krawędzi. Bieganie, spacerowanie czy też jazda na rolkach lub na rowerze jest mocno utrudnione a w niektórych fragmentach wręcz niebezpiecznie. Wydzielenie części alejki pod strefę dla  biegaczy pozwoli na  odseparowanie biegaczy od pozostałych użytkowników Parku a to bezpośrednio wpłynie na bezpieczeństwo wszystkich korzystających z Parku. Wykonanie poziomego oznakowania stanowiłoby poniekąd uzupełnienie już zrealizowanego projektu BO, który miał na celu wyznaczenie i oznakowanie pętli. Należy nadmienić, iż Park Lotników Polskich, w którym znajduje się ta wymierzona 1 km pętla cieszy się ogromną popularnością wśród krakowskich biegaczy tak więc poprawa jej stanu ma niewątpliwie leży w interesie wszystkich mieszkańców Krakowa.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja zadania Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami, budowa ciągu pieszego, namalowanie żóltej linii na długości 1000 metrów plus dodatkowych piktogramów 1 520 000,00 PLN
1 520 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami 2024
Realizacja Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania. 2025

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada remont fragmentu alejki małej pętli biegowej na terenie Parku Lotników w Dzielnicy XIV Czyżyny. Realizacja zadnia poprawi komfort biegaczy korzystających z parku. Ponadto zachęci mieszkańców do rekreacji i spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz wpłynie pozytywnie na ich jakość życia.
powrót