Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 160:

Zazieleniamy trasę tramwajową na terenie Prądnika Białego

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

400 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Prądnik Biały

Krótki opis projektu

Projekt zakłada zazielenienie terenów wzdłuż nowo budowanej linii tramwajowej na Górkę Narodową.

Opis projektu

Projekt zakłada zazielenienie terenów wzdłuż nowo budowanej linii tramwajowej na Górkę Narodową. 
Projekt zakłada nasadzenia drzew/krzewów wzdłuż torów (od ul. Bratysławskiej do pętli Górka Narodowa).
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Budowa linii tramwajowej skutkowała wycinką drzew oraz likwidacją terenów zielonych.  Mimo zaprojektowanej roślinności w ramach budowy tramwaju, należy dodatkowo zrekompensować straty.
Nasadzenie  drzew w pobliżu trasy tramwajowej  będzie służyć przeciwdziałaniu zmianom klimatu i wsparciu bioróżnorodności oraz poprawie komfortu życia mieszkańców dzielnicy. Drzewa przydrożne będą pełnić  bardzo ważne funkcje: oczyszczać powietrze, chłodzić, chronić od wiatrów, zapobiegać suszy, tłumić hałas, podnosić estetykę krajobrazu. 

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
nasadzenia drzew/krzewów nasadzenia drzew/krzewów 400 000,00 PLN
400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
nasadzenia nasadzenia 2024
Charakterystyka długoterminowych skutków: Wykonanie dodatkowych nasadzeń wzdłuż budowanej linii tramwajowej na Górkę Narodową oraz w obrębie pętli Górka Narodowa zapewni między innymi: Poprawę komfortu mieszkańców, poprawę estetyki krajobrazu, ochronę przed hałasem. Przyczyni się również do zwiększenia udziału zieleni na terenie o wysokim współczynniku zabudowy.
powrót