Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica XVII NR 4:

Strefa edukacyjno- wypoczynkowa przy SP nr 78 ul. Jaskrowa 5

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica XVII Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

150 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Działka 121/8, obręb 16

Krótki opis projektu

Projekt zakłada utworzenie strefy edukacyjno-wypoczynkowej w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 78 w Krakowie przy ul. Jaskrowej 5, łączącej cechy parku kieszonkowego oraz miejsca do prowadzenia zajęć na zewnątrz budynku dla młodzieży.

Opis projektu

Projekt zakłada utworzenie strefy edukacyjno-wypoczynkowej w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 78 w Krakowie przy ul. Jaskrowej 5, łączącej cechy parku kieszonkowego oraz miejsca do  prowadzenia zajęć na zewnątrz budynku dla młodzieży.
Utworzenie strefy obejmować będzie np.:
1. Niwelację terenu (w tym: przekopanie gruntu, wykonanie odwodnienia, wywóz nieczystości, transporty materiałów roślinnych, budowlanych)
2. Prace związane z wykonaniem trawników
3. Prace związane z wykonaniem nasadzeń (drzewa, krzewy, żywopłotu od strony parkingu)
4. Zamontowanie elementów architektonicznych (np. leżaki parkowe,  ławki, stoliki z siedzeniami,  kosze na odpady, ogrodzenie od strony uskoku terenu)
5. Prace związane z wykonaniem nawierzchni ścieżek spacerowych, wymiany płytek chodnikowych na kostkę w części doprowadzającej do strefy .

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Planowana strefa edukacyjno-wypoczynkowa, obejmująca powierzchnię ok 6 arów, byłaby idealnym uzupełnieniem dla obecnej infrastruktury (plac zabaw, boisko Orlik, siłownia plenerowa) i umożliwiłaby całym rodzinom  wspólne spędzanie czasu według indywidualnych preferencji. Teren ten mógłby być również wykorzystywany przez młodzież i lokalną społeczność do wypoczynku na świeżym powietrzu w godzinach pracy placówki.
Efekty realizacji zadania:
- wzbogacenie ekosystemu miejskiego;
- zwiększenie atrakcyjności okolicy;
- nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi oraz osób starszych;
- integracja społeczeństwa.

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Koszt realizacji Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem postępowań administracyjnych. Wykonanie i montaż tablicy informującej o realizacji zadania z Budżetu obywatelskiego. Realizacja zadania do kwoty posiadanych środków. 150 000,00 PLN
150 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja zadania Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem postępowań administracyjnych. Wykonanie i montaż tablicy informującej o realizacji zadania z Budżetu obywatelskiego. 2024 r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Planowana strefa edukacyjno-wypoczynkowa, byłaby idealnym uzupełnieniem dla obecnej infrastruktury (plac zabaw, boisko Orlik, siłownia plenerowa) i umożliwiłaby całym rodzinom wspólne spędzanie czasu według indywidualnych preferencji. Teren ten mógłby być również wykorzystywany przez młodzież i lokalną społeczność do wypoczynku na świeżym powietrzu w godzinach pracy placówki. Efekty realizacji zadania: wzbogacenie ekosystemu miejskiego, zwiększenie atrakcyjności okolicy, nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi oraz osób starszych, integracja społeczeństwa.
powrót