Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica II NR 26:

Więcej bliskości w przedszkolach

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica II Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

25 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 1

Krótki opis projektu

„Warsztaty kompetencji społecznych w duchu bliskości i szacunku dla potrzeb dzieci i opiekunów” dla pracowników przedszkoli w Dzielnicy II.

Opis projektu

„Warsztaty kompetencji społecznych w duchu bliskości i szacunku dla potrzeb dzieci i opiekunów” skierowane do pracowników przedszkoli działających na terenie dzielnicy Grzegórzki, mających bezpośredni kontakt z dziećmi. Warsztaty trwają 12 godzin (podzielone na 2 dni), dla maksymalnie 20 osób. W ramach projektu zorganizowane zostaną 2 edycje warsztatów. W każdej z nich uczestniczyć może 20 osób. Uczestnicy będą zgłaszać się indywidualnie załączając zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu w placówce w Dzielnicy II. Decydować będzie kolejność zgłoszeń. W ramach warsztatów uczestnicy otrzymają też książki i materiały edukacyjne z przedmiotowej tematyki. Bezpośrednimi odbiorcami będą nauczyciele i osoby pracujące z dziećmi w przedszkolach w Dzielnicy II. Warsztaty są okazją do podniesienia kompetencji zawodowych, zdobycia nowej wiedzy oraz praktycznych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi. Pośrednimi odbiorcami będą dzieci w przedszkolach, które trafiają pod opiekę uczestników warsztatów każdego dnia. Elementem projektu będzie także ewaluacja przeprowadzona wśród uczestników warsztatów po ich zakończeniu. Jej celem będzie ocena w jakim stopniu udaje się wdrażać wiedzę i umiejętności pozyskane podczas warsztatów.

UZASADNIENIE PROJEKTU

„Warsztaty kompetencji społecznych w duchu bliskości i szacunku dla potrzeb dzieci i opiekunów” to zbiór metod i technik wychowawczych opartych na szacunku do dzieci (zarówno do dzieci, jak i do wychowawcy), zrozumieniu potrzeb i możliwości dzieci, docenianiu wysiłków dziecka (a nie tylko sukcesów) a także szukaniu rozwiązań zamiast kar. Istotnym założeniem jest, że dzieci zachowują się lepiej, gdy czują się dobrze. Metody te wpisują się w popularny współcześnie nurt wychowania w bliskości z dzieckiem. Oferują także szereg praktycznych rozwiązań, które mogą być wdrożone w przedszkolnej grupie by budować bezpieczne i pełne szacunku środowisko rozwoju dzieci. Metody te pokazują jak rozwijać wewnętrzną motywację wśród dzieci i jak zrezygnować z systemów kar (karne krzesełka) i nagród (np. naklejki dla grzecznych dzieci). Pomagają rozwijać samoświadomość dzieci, uczyć ich rozpoznawania swoich emocji i radzenia sobie z nimi.

Inicjatorka projektu: jestem mamą dwójki dzieci uczęszczających do placówek wychowawczych w naszej dzielnicy. Wspomniane metody znam z książek i staram się je wdrażać w mojej relacji z dziećmi. Wydają mi się wartościowe i skuteczne. Doceniam wysiłki wychowawców w przedszkolach i zdaję sobie sprawę jak ważna i trudna jest ich praca. Chciałabym, aby projekt ten i realizowane w jego ramach warsztaty były dla nich szansą na rozwój osobisty i zawodowy, a także krokiem ku wdrażaniu "bliskościowych" praktyk w placówkach opiekuńczych i wychowawczych w naszej dzielnicy.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Warsztaty 2 edycje warsztatów (12 godzin, 20 osób) 10 000,00 PLN
Materiały edukacyjne Materiały edukacyjne dla uczestników warsztatów (książki) 40 x 60zł 8 000,00 PLN
Wynajem sali wynajem sali na warsztaty 2 x 2 dni x 500 zł 2 000,00 PLN
Catering Wyżywienie dla uczestników warsztatów (napoje, przekąski) 2x 1000 zł 2 000,00 PLN
Promocja wydarzenia Przygotowanie graficzne i druk plakatów, przygotowanie mailingu 3 000,00 PLN
25 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Promocja warsztatów Przekazanie informacji do żłobków i przedszkoli z dzielnicy II o warsztatach. Mailing, plakaty w placówkach maj 2024
Rekrutacja uczestników Rekrutacja maj 2024
Realizacja warsztatów Organizacja i przeprowadzenie warsztatów w wybranych placówkach w uzgodnionych terminach wrzesień-październik 2024
Ewaluacja Ewaluacja warsztatów, zebranie ankiet od uczestników warsztatów uwzględniające wnioski z wdrażania wiedzy i umiejętności nabytych podczas warsztatów listopad 2024

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: „Warsztaty kompetencji społecznych w duchu bliskości i szacunku dla potrzeb dzieci i opiekunów” to zbiór metod i technik wychowawczych opartych na szacunku do dzieci, zrozumieniu ich potrzeb i możliwości, docenianiu wysiłków, a także szukaniu rozwiązań zamiast kar. Pomagają rozwijać samoświadomość najmłodszych, uczyć ich rozpoznawania swoich emocji i radzenia sobie z nimi. Pośrednimi odbiorcami warsztatów będą dzieci w przedszkolach, które trafiają pod opiekę uczestników spotkań każdego dnia.
powrót