Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 114:

Miejski portal konsultacji online

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

540 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Krótki opis projektu

Rozszerzenie funkcjonalności portalu obywatelski.krakow.pl o system online pozwalający zbierać wnioski mieszkańców w ramach prowadzonych konsultacji w jednolity i wygodny sposób.

Opis projektu

Rozszerzenie funkcjonalności portalu obywatelski.krakow.pl przez zbudowanie systemu online pozwalającego zbierać wnioski mieszkańców w ramach prowadzonych przez jednostki miejskie konsultacji mający na celu:

- ujednolicenie formy elektronicznego zgłaszania wniosków niezależnie od tego, kto lub która jednostka prowadzi konsultacje
- ułatwienie składania wniosków w formie online ze zintegrowaną możliwością potwierdzenia podpisem zaufanym, gdy jest taka potrzeba
- dostęp do materiałów związanych z danym tematem konsultacji w jednym miejscu, tak by były dostępne zarówno materiały wejściowe, nagrania z konsultacji online jeśli takie się odbyły i raport z konsultacji oraz odnośnik do odpowiedniej strony jednostki organizującej konsultacje.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Obecnie konsultacje społeczne pozwalają na przesyłanie wniosków w różny sposób. Zwykle jest to poczta tradycyjna, e-mail i jakiś sposób przekazania dokumentu elektronicznie. Najczęściej jest to ePUAP, ale czasem zdarza się ankieta.

Oczywiście możliwość dostarczenia wniosku przez pocztę tradycyjną, e-mail, czy fax powinna pozostać. Chodzi o to by ujednolicić i ułatwić dostarczanie wniosków elektronicznie. 
Wykorzystywany obecnie najczęściej sposób wymagający ściągnięcia formularza konsultacji w postacji dokumentu, wypełnienia go, podpisania i odesłania przez ePUAP jest dość skomplikowany, co może odstraszać osoby od tej formy składania wniosków, szczególnie, że czasem zalecany jest jeszcze wydruk, podpisanie ręczne i skanowanie podpisanego dokumentu. Formularze w formie ankiety online, są dużo wygodniejsze, ale nie mają możliwości podpisu elektronicznego.
Materiały wejściowe do konsultacji, jak i raporty dostępne są czasem na obywatelski.krakow.pl a czasem na stronach jednostek organizujących konsultacje i nie zawsze są razem. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja projektu Realizacja projektu 540 000,00 PLN
540 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Badanie potrzeb Przeprowadzenie badania potrzeb uczestników konsultacji społecznych online I kwartał 2024
Projekt Zaprojektowanie zmian w systemie II kwartał 2024
Wdrożenie zmian Implementacja i weryfikacja zmian z użytkownikami III kwartał 2024
Charakterystyka długoterminowych skutków: Wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności usprawni użytkownikom korzystanie z portalu. Przed przystąpieniem do realizacji projektu wymagane będzie opracowanie szczegółowej specyfikacji, a następnie projektu realizacyjnego, celem upewnienia się, że zaproponowane elementy rozbudowy portalu będą możliwe do realizacji na etapie wykonawstwa czy też eksploatacji modułów.
powrót