Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 244:

Uwolnić Wolnice! Więcej zieleni na placu Wolnica

Projekt odrzucony: Zadanie odrzucone na podstawie §2 oraz §17 ust. 1 pkt 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: ZDMK celem poprawnego rozeznania możliwości realizacji zadania wystąpił o zaopiniowanie zadania do Zarządu Zieleni Miejskiej oraz do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (bez pozwolenia konserwatorskiego brak możliwości realizacji zadania). Zarząd Zieleni Miejskiej zaopiniował zadanie wskazując szereg trudności przy jego realizacji, jednak najważniejszym była informacja, że ZZM opracował już dokumentację projektową dla zagospodarowania terenu Placu Wolnica, w której przewidziane jest m.in. nasadzenie drzew, a obecnie projekt jest na etapie uzgadniania przez konserwatora zabytków. Realizacja przez ZZM dokumentacji projektowej w tożsamej lokalizacji zawierającej podobny do proponowanego w budżecie obywatelskim zakres robót wskazuje sprzeczność określoną w §17 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego. Zaproponowana lokalizacja zadania wymaga pozyskania pozwolenia konserwatorskiego. Należy nadmienić, że Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, celem wydania opinii/zaleceń konserwatorskich wezwał do przedłożenia dokumentów zawierających m.in. dokładną lokalizację, parametry okienek i gatunki drzew wraz ze sposobem ich stabilizacji i zabezpieczenia. Ponieważ dokumenty te składane są dopiero na etapie realizacji zadania przez biuro projektowe, z którym zamawiający zawiera stosowną umowę (a nie są możliwe do sporządzenia na etapie weryfikacji propozycji zadania do budżetu obywatelskiego), należy uznać, że opinia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na tym etapie nie jest znana. W takim przypadku nie ma żadnej pewności co do uzyskania pozytywnego stanowiska Małopolskiego Wojewódzki Konserwator Zabytków (pozwolenia konserwatorskiego) na etapie realizacji w przypadku wygrania projektu. Dodatkową kwestią jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wskazany w §2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa dwuletni cykl realizacji zadania nie zostałby dotrzymany. Proponowana inwestycja wymaga w pierwszej kolejności prac projektowych – w tym pozyskania akceptacji ZZM, następnie pozyskania pozwolenia konserwatorskiego, a w przypadku konieczności rozwiązywania kolizji z infrastrukturą podziemną koniecznym może być również pozyskanie pozwolenia na budowę. Najdłuższą ze wskazanych procedur administracyjnych jest pozyskanie pozwolenia konserwatorskiego z Małopolskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Jak pokazuje wieloletnie doświadczenie jest to proces długotrwały. W związku z powyższym opracowanie dokumentacji projektowej z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami niezbędnej do ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych należy szacować na ok. 2 lata, natomiast wykonanie prac w 3 roku realizacji – co stanowi naruszenie §2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 500 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Plac Wolnica

Krótki opis projektu

Plac Wolnica od wielu lat nie może doczekać się obiecywanej przebudowy. Lata mijają, a Plac Wolnica mimo wielu koncepcji dalej wygląda tak samo. Najwyższy czas to zmienić!

Opis projektu

Po sukcesach na ul. Krupniczej (Zielona Krupnicza), al. Róż w Nowej Hucie (Aleja Róż na Nowo), pl. Bohaterów Getta (Zieleń na Plac Bohaterów Getta!) oraz po zwycięskim projekcie dotyczącym drzew na Rynku Głównym (Posadźmy drzewa na Rynku Głównym!) nadszedł czas na Kazimierz i znajdujący się tam Plac Wolnica. Celem projektu Uwolnić Wolnice! Więcej zieleni na placu Wolnica jest przywrócenie dawnej świetności i zwrócenie mieszkańcom tego fragmentu miasta.
 
Dzisiejszy plac Wolnica jest częścią dawnego rynku miasta Kazimierza. Nazwa pochodziła od łacińskiego forum liberum, czyli prawa wolnego handlu, które raz w tygodniu, w soboty, umożliwiało kupcom na rynku kazimierskim sprzedawanie mięsa poza jatkami. Po włączeniu Kazimierza do Krakowa (1800 r.) w ramach akcji „upiększającej" wytyczono nowe linie regulacyjne ulic i to wtedy plac Wolnica zyskał dzisiejsze granice. Obecna aranżacja placu Wolnica dalece odbiega od reprezentacyjnego charakteru miejsca, a sam plac najlepsze lata ma już za sobą. O potrzebie zmian w tym miejscu mówią wszyscy i od dawna.
 
Obecnie plac jest betonową patelnią, na której poza skromnymi obszarami znajdują się nieliczne drzewa walczące o przetrwanie w miejskiej dżungli.
Plac Wolnica z lot ptaka, marzec 2022, fot. Marek Szczepański, Google Maps
 
Każda z dotychczas przedstawionych koncepcji (dostępnych w internecie oraz w galerii poniżej) zakładała zwiększenie ilości zieleni i dostosowanie przestrzeni Placu do potrzeb mieszkańców. Brakuje ławek oraz właściwego oświetlenia Placu. W ramach realizacji projektu planowane jest rozwiązanie tych problemów poprzez punktowe nasadzenia drzew oraz krzewów. Nasadzenia mogą zostać przeprowadzone w podobny sposób jak na ul. Krupniczej lub podobnie jak na sąsiedniej ulicy Krakowskiej. Ważne jest, aby nowa zieleń miała optymalne warunki rozwoju.
 
Każda z dotychczas przedstawionych koncepcji (dostępnych w internecie oraz w galerii poniżej) zakładała zwiększenie ilości zieleni i dostosowanie przestrzeni Placu do potrzeb mieszkańców. Brakuje ławek dla oraz właściwego oświetlenia Placu. W ramach realizacji projektu planowane jest rozwiązanie tych problemów poprzez punktowe nasadzenia drzew oraz krzewów. Nasadzenia mogą zostać przeprowadzone w podobny sposób jak na ul. Krupniczej lub podobnie jak na sąsiedniej ulicy Krakowskiej. Ważne jest, aby nowa zieleń miała optymalne warunki rozwoju.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Najprostszym uzasadnieniem dla realizacji tego projektu jest HISTORIA NIEMOCY...
 
Pierwsze przymiarki do zmiany charakteru placu Wolnicy podjęto w 2009 roku[1] organizując konkurs na projekt architektoniczny. Wygrała koncepcja autorstwa krakowskich architektów Piotra Lewickiego i Kazimierza Łataka. Wizja, zakładająca m.in., że nawierzchnia placu zostanie wykonana z drewna, nie została zrealizowana.
Koncepcja przebudowy Placu Wolnica z drewnianą nawierzchnią, biuro projektów lewicki / łatak
 
W 2013 roku mieszkańcy mogli przeczytać w prasie: „ZIKiT ma w planach przebudowę placu Wolnica w Krakowie. W planach jest wniosek, żeby z przyszłorocznego budżetu przeznaczono na ten cel 100 tys. zł. Za nią zostałaby sporządzona dokumentacja projektowa dla tej inwestycji… Jeżeli w przyszłym roku zostałby wykonany projekt oraz wydane pozwolenie na budowę, to można byłoby rozpocząć przebudowę placu Wolnica w Krakowie. Nowy wygląd uzyskałby on do 2017 roku, a może nawet w połowie 2016 roku, kiedy zaplanowano w Krakowie Światowe Dni Młodzieży”[2]  zapewniał przedstawiciel ZIKiT.
 
W 2020 roku na Placu pojawili się robotnicy, jednak było to związane z niedużym remontem nawierzchni wokół fontanny, nawierzchni wokół dwóch okienek na drzewa i krawężnika na ok. 40-metrowym odcinku. O większym remoncie placu nie było wtedy mowy, takiej inwestycji nie miał w planach ZDMK. Plac Wolnica przez czas przebudowy ulicy Krakowskiej pełnił funkcję tymczasowego parkingu.
Prace remontowe, Plac Wolnica, 2020, lovekrakow.pl, fot. K. Kalinowski
 
Kolejne próby zagospodarowania tej przestrzeni podjęto w 2021 roku, gdy miasto wydało ponad 80 tys. zł na koncepcję zagospodarowania placu Wolnica. Zadziwiające jest również to, że do opracowania zaproszono renomowaną zagraniczną firmę, a nie skorzystano z ekspertów pracujących w miejskich jednostkach. Zaproponowano rozwiązania, które nie są odkrywcze. Na jednym z głównych miejsc Kazimierza zalecono m.in. wymianę nawierzchni, więcej zieleni i zagospodarowanie terenu wokół fontanny. Mieszkańcy i radni przekonywali, że o takie rozwiązania wcześniej wnioskowali i sami by je wymyślili bez trwonienia publicznych pieniędzy.
Koncepcja Gehl Architects, 2021 - Materiały Prasowe ZTP
 
W 2022 roku w ramach realizacji projektu „Kwartał klimatyczny” na placu umieszczono tymczasowe aranżacje w postaci ławek, donic. Jednak znów było to rozwiązanie tymczasowe[3]. Każdy kto przechodzi przez plac Wolnicę może zauważyć, że znacząca większość użytkowników Placu przemieszcza się po nim pieszo. Równocześnie ponad 43 procent powierzchni Placu jest obecnie przeznaczone na parkowanie lub jezdnie dla samochodów, a publicznych miejsc do siedzenia jest dwa razy mniej niż tych do parkowania. Oprócz tego brakuje nocnego oświetlenia płyty Placu, niejednorodne bariery oddzielają chodniki wzdłuż budynków od płyty placu, a pod względem ruchu pieszego najtrudniejszym miejscem jest skrzyżowanie łączące plac z ulicami Mostową i Bocheńską.  
 
Każdy, kto pobieżnie zapozna się z powyższą historią opisującą próby zmian na placu Wolnica zobaczy niemoc i fatum wiszące nad tą lokalizacją, dlatego podejmijmy się wszyscy realizacji tego projektu poprzez głosowanie na: Uwolnić Wolnicę! Więcej zieleni na placu Wolnica.

[1] https://www.agora.pl/ams-i-krakowski-magistrat-oglaszaja-konkurs-na-zagospodarowanie-placu-wolnica-w-krakowie

[2] https://krakow.naszemiasto.pl/krakow-plac-wolnica-do-przebudowy-nowa-nawierzchnia-z/ar/c4-1972204

[3]https://www.krakow.pl/aktualnosci/262422,26,komunikat,nowa_aranzacja_placu_wolnica____wolnica__wolnosc__wyobraznia_.html
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Przygotowanie niezbędnych projektów i realizacja projektu Przygotowanie niezbędnych projektów i realizacja nasadzeń i ipozostałych prac w ramach zadania 1 500 000,00 PLN
1 500 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. I-II kwartał 2024
Realizacja Realizacja projektu II-III Kwartał 2024

Galeria

powrót