Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 60:

Odbetonowanie ul. Kopernika

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

688 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Kopernika

Krótki opis projektu

Odbetonowanie zieleńców wzdłuż południowej strony jezdni ul. Kopernika na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Lubicz. Zmiana parkowania z ukośnego na podłużne. Poprawa wyglądu ciągu spacerowego.

Opis projektu

Ulica Kopernika została wyremontowana na odcinku od ul. Westerplatte do ul. Strzeleckiej. 

 
Od skrzyżowania z ul. Strzelecką ulica Kopernika po stronie południowej, tj. tej z miejscami parkingowymi pozostaje z na wpół zabetonowanymi zieleńcami . Na dawnych trawnikach parkują ukośnie samochody, które przed tarasowaniem chodnika zabezpieczają niepasujące do zabytkowego charakteru ulicy biało-czerwone słupki. Odkąd większość oddziałów szpitalnych wyniosła się z ul. Kopernika, zapotrzebowanie na miejsca parkingowe zmniejszyło się. Parkowanie podłużne pozwoli odbetonowanać zieleniec, który będzie oddzielał ciąg pieszy od jezdni, na której będą zaparkowane samochody. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Poprawa wyglądu zabytkowego ciągu spacerowego przez Wesołą, z Ronda Mogilskiego na Rynek Główny.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt przebudowy Opracowanie projektu 50 000,00 PLN
Poszerzenie okienek, założenie zieleńców Realizacja wg projektu 638 000,00 PLN
688 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt przebudowy Opracowanie projektu I - IV kwartał 2024 roku
Poszerzenie okienek, założenie zieleńców Realizacja wg projektu II - III kwartał 2025 roku

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada likwidację betonowych nawierzchni pomiędzy istniejącymi okienkami, powiększenie i utworzenie nowych zieleńców oraz zmianę parkowania na równoległe. Realizacja całości projektu przyczyni się to do poprawy komfortu pieszych i bezpieczeństwo rowerzystów, poprawi infrastrukturę miejską i estetykę otoczenia.
powrót