Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 61:

SKATEPARK w Parku SOLVAY -budowa

Projekt odrzucony: Projekt zakłada wybudowanie skateparku na terenie Parku Solvay. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Wskazana lokalizacja, tj. istniejące zagłębienie terenu otoczone jest dojrzałym drzewostanem z dominacją dębów szypułkowych (Quercus robur); pozostałe reprezentowane gatunki to robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), brzoza brodawkowata (Betula pendula), olsza czarna (Alnus glutinosa) oraz topola kanadyjska (Populus ×canadensis); wśród przedmiotowych drzew występują egzemplarze o obwodach przekraczających 200 cm. Nie ma możliwości wykonania robót budowlanych w tym obszarze bez zniszczenia ww. drzew, zatem jedynym rozwiązaniem jest wskazanie ich do usunięcia, na co Zarząd Zieleni Miejskiej nie wyraża zgody. Równocześnie należy mieć na uwadze, iż we wskazanym zagłębieniu występuje obecnie zastoisko wodne, wynikające prawdopodobnie z wysokiego poziomu wód gruntowych, prowadzącego równocześnie do powstania naturalnego miejsca małej retencji wody. Ewentualna realizacja skateparku wiązałaby się zatem także z likwidacją tak istotnego z punktu klimatycznego oraz przyrodniczego naturalnego obiektu – jest nie tylko miejscem retencji, ale stanowi potencjalne siedlisko zwierząt, może również stanowić wodopój dla ptaków oraz nietoperzy. Należy również mieć świadomość, iż skatepark posadowiony w niecce terenu, która nie posiada odpowiedniego naturalnego odpływu wody wiąże się z koniecznością wykonania odpowiedniej instalacji kanalizacji opadowej, generującej dodatkowe wysokie koszty wynikające z charakterystyki terenu (konieczność budowy sieci metodą bezrozkopową z uwagi na gęsty drzewostan). Ponadto obecnie na terenie Parku Solvay znajduje się wiele elementów rekreacyjnych oraz siłowych. Mając na względzie powyższe, projekt zostaje odrzucony.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

989 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: SKATEPARK zostanie wybudowany na działce nr.17/11 obr.P-44 w Parku Solvay w naturalnym zagłębieniu terenu za placem zabaw ul.Żywiecka boczna.

Krótki opis projektu

Budowa SKATEPARKU w Parku SOLVAY dla NIE tylko dzieci i młodzieży.

Opis projektu

Budowa SKATEPARK-u w formie podłużnej rampy w miejscu naturalnego zagłębienia terenu będzie w sposób naturalny komponować się z otaczającą zielenią. Rampa SKATEPARK-u będzie posiadała różne wysokości, tak aby nauk ewolucji sportowych odbywała się od niższych wysokości stopniowo w miarę nauki ćwiczących przechodzili na wyższe wysokości rampy

UZASADNIENIE PROJEKTU


W Parku Solvay brak jest urządzeń sportowych dla młodzieży,która po nauki w szkole będzie mogła spędzić czas na sportowo.
SKATEPARK jako urządzenie wielofunkcyjne umożliwi uprawianie sportu wielu pasjonatom różnych dyscyplin sportowych,takich jak deskorolkarze,rolkarzom,rowerzystom,oraz osoba jeżdżącym na hulajnogach.Teren parku jest atrakcyjny nie tylko dla mieszkańców Borku Faleckiego ale tez mieszkańców innych dzielnic Krakowa .

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt i budowa Zaprojektowanie SKATEPARKU wraz z jego budową 989 000,00 PLN
989 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt i Budowa Zaprojektowanie SKATEPARKU wraz z jego budową druga połowa 2023

Galeria

powrót