Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 62:

Bezpieczne Obrady Rady Miasta Krakowa

Projekt odrzucony: Wydział Obsługi Urzędu Miasta Krakowa opiniuje projekt negatywnie. Toalety w budynku Urzędu Miasta Krakowa w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, zlokalizowane w pobliżu sali Obrad RMK im. Stanisława Wyspiańskiego, tak jak i pozostałe toalety w budynku są ogólnodostępne. Z toalet zlokalizowanych przy Sali Obrad RMK korzystają codziennie urzędnicy i goście biorący udział w spotkaniach na salach reprezentacyjnych. Radni Miasta Krakowa korzystają z nich sporadycznie, gdyż jedynie w dniu sesji i posiedzeń komisji. Zamki, które są zastosowane w drzwiach toalet są standardowe i nie są skomplikowanymi technicznie urządzeniami. Zamki po wyeksploatowaniu są wymieniane w ramach potrzeb na nowe. Dotychczas Wydział Obsługi Urzędu nie odbierał sygnałów o problemach w tym zakresie, ani też nie odnotowano faktu zatrzaśnięcia się osób w toaletach. Zgodnie z Art. 44 ust.3 ustawy o finansach publicznych, wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny. W związku z powyższym nie ma potrzeby wymiany sprawnie działających zamków na nowe.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

65 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Pałac Wielopolskich w Krakowie

Krótki opis projektu

Celem projektu jest wymiana zamków w toaletach w Pałacu Wielopolskich w Krakowie w celu zapobieżenia zatrzaskiwaniu się radnych podczas głosowania podczas sesji Rady Miasta

Opis projektu

Projekt zakłada wymianę zamków i montaż systemu przyzywowego w toaletach w Pałacu Wielopolskich w Krakowie, gdzie odbywają się sesje Rady
Miasta. Aktualne zamki nie działają poprawnie i radni często zatrzaskują się w toalecie, co prowadzi do
nieobecności podczas głosowania i utrudnia pracę Rady. Nowe zamki będą bardziej funkcjonalne i wytrzymałe, co
pozwoli na bezpieczniejsze korzystanie z toalet przez radnych

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wymiana zamków oraz montaż systemu przyzywowego w toaletach w Pałacu Wielopolskich w Krakowie przyniesie wiele korzyści dla radnych i pracowników budynku. Poprawi bezpieczeństwo korzystania z toalet i zapobiegnie niepożądanym incydentom,
takim jak zatrzaskiwanie się w toalecie podczas głosowania. Nowe zamki będą bardziej funkcjonalne i wytrzymałe,
co wpłynie na poprawę jakości usług publicznych i umożliwi sprawniejsze przeprowadzanie sesji Rady Miasta.
Dzięki tej inwestycji poprawi się bezpieczeństwo i funkcjonalność toalet, co wpłynie na poprawę jakości usług
publicznych oraz umożliwi sprawniejsze przeprowadzanie sesji Rady Miasta bez niepotrzebnych przeszkód

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup nowych zamków 10 000,00 PLN
Zakup systemu przyzywowego 5 000,00 PLN
Instalacja nowych zamków i systemu przyzywowego 50 000,00 PLN
65 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wybór firm zajmujących się produkcją i montażem nowoczesnych zamków styczeń 2024
Wybór firm zajmujących się produkcją i montażem systemów przyzywowych styczeń 2024
Przeprowadzenie prac związanych z instalacją nowych zamków i systemu przyzywowego marzec 2024
powrót