Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 66:

Szybciej i wygodniej tramwajem przez Rondo Grzegórzeckie!

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 520 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Rondo Grzegórzeckie

Dodatkowe lokalizacje: Perony tramwajowo-autobusowe na wylocie skrzyżowania tj.: al. Powstania Warszawskiego, Kotlarska.

Krótki opis projektu

Projekt zakłada wydłużenie peronów tramwajowo-autobusowych na Rondzie Grzegórzeckim(aleja Powstania Warszawskiego, ul. Kotlarska) w celu skrócenia czasu przejazdu i umożliwienia obsługi przystanków przez dwa tramwaje/autobusy jednocześnie. Obecna długość peronów ogranicza przepustowość ronda.

Opis projektu

Wydłużenie istniejących peronów tramwajowo-autobusowych bez ingerencji w lokalizację słupów trakcyjnych.
 

1. Peron na al. Powstania Warszawskiego: wydłużenie o około 23 metry tj. o całą powierzchnię zieleńca wraz z korektą geometrii wyjazdu autobusów z torowiska na jezdnię. Słup trakcyjny, z uwagi na lokalizację, pozostaje bez zmian w lokalizacji co pozwoli na znaczne ograniczenie kosztów wykonania. Taka długość peronów pozwoli na obsługę przez dwa tramwaje typu NGT8 (32,8 m długości) jednocześnie. Obecnie jest to niemożliwe i każdy kolejny tramwaj musi oczekiwać na miejsce przy peronie, co wydłuża czas przejazdu i blokuje tarczę ronda. Jednocześnie jest to relacja KST linii nr 50, dla której zachowanie czasu przejazdu jest kluczowe.
2. Peron na ul. Kotlarskiej: wydłużenie peronu o około 23 metry. tj. o całą powierzchnię zieleńca wraz z geometrią wyjazdu z torowiska na jezdnię. Taka długość peronów pozwoli na obsługę przez dwa tramwaje typu NGT8 (32,8 m długości) jednocześnie. Obecnie jest to niemożliwe i każdy kolejny tramwaj musi oczekiwać na miejsce przy peronie, co wydłuża czas przejazdu i blokuje tarczę ronda. Jednocześnie jest to relacja KST linii nr 50, dla której zachowanie czasu przejazdu jest kluczowe.
 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Istniejąca długość peronów nie jest dostosowana do natężenia ruchu tramwajów i autobusów w tej lokalizacji. Kluczowy węzeł komunikacyjny, obsługujący dużą część połączeń tramwajowych miasta znacznie ogranicza przepustowość całej sieci i wydłuża czas podróży pasażerów do celu. Ponadto, notorycznie dochodzi do blokowania tarczy ronda przez tramwaje oczekujące na wjazd na perony przystankowe, co skutkuje rosnącą kolejką pojazdów, utrudnia ruch pieszych i irytuje wszystkich uczestników ruchu drogowego.
 
Wydłużenie peronów pozwoli na:
  • skrócenie czasu podróży miedzy przystankami, a w konsekwencji skrócenie czasu dotarcia pasażera do celu
  • poprawę komfortu przesiadek pomiędzy tramwajami
  • poprawę przepustowości ronda i zmniejszenie korków samochodów blokowanych przez tramwaje
  • poprawę warunków ruchu pieszych oraz rowerzystów

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Opracowanie dokumentacji projektowej opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnej decyzji administracyjnej i uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej 100 000,00 PLN
Peron na ul. Grzegórzeckiej budowa peronu wraz przebudową drogi i infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie, oświetlenie, przekładki uzbrojenia) 1 420 000,00 PLN
1 520 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opracowanie dokumentacji projektowej przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnej decyzji administracyjnej 2024 r.
Realizacja zadania realizacja robót budowlanych 2025 r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada wydłużenie peronów przystankowych w celu skrócenia czasu przejazdu i poprawy przepustowości ronda. Ta inwestycja poprawi również komfort przesiadek między tramwajami, skróci czas dotarcia pasażera do celu oraz wpłynie na poprawę warunków ruchu pieszych oraz rowerzystów.
powrót