Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 77:

Ścieżka rowerowa na Radzikowskiego

Projekt odrzucony: Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt. 2, 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Radzikowskiego o długości 1,8 km została wyceniona przez Wnioskodawcę na etapie składania wniosku na kwotę 1 500 000,00 zł. Natomiast przyjmując, że szacunkowy koszt 1 km ścieżki rowerowej wynosi 4 800 000,00 zł, koszt wnioskowanej inwestycji wyniósłby 8 640 000,00 zł. Maksymalna wartość jednej inwestycji realizowanej w ramach Budżetu Obywatelskiego dla projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 1 520 000,00 zł. Ponadto lokalizacja proponowanego zadania wchodzi w zakres terenu przeznaczonego pod planowaną inwestycję pn.: „ Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik – Azory” wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DUŚ). Aktualnie w ramach realizacji przedmiotowego zadania trwa opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji. Wykonawca na podstawie uzyskanych warunków i opinii opracował układ drogowo – torowy i pieszo – rowerowy, który będzie podlegał procesowi opiniowania. Ostateczne rozwiązania techniczne i zajętość terenu niezbędnego do realizacji przedmiotowego zadania będą znane po uzyskaniu ostatecznej decyzji DUŚ co planowane jest w 2024 r. Jednocześnie zgodnie z opinią Miejskiego Inżyniera Ruchu infrastruktura ul. Radzikowskiego nie posiada właściwych parametrów do obsługi ruchu rowerowego poprzez wydzielone ciągi (pasy rowerowe, drogi dla rowerów). Jej dostosowanie do obecnych przepisów oraz standardów w zakresie prowadzenia ruchu rowerowego wymaga przebudowy lub rozbudowy ww. ulicy. Biorąc pod uwagę powyższe wnioskowany zakres inwestycji opiniuje się negatywnie.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 500 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Radzikowskiego (od Ronda Ofiar Katynia do skrzyżowania z ul. Stachiewicza i Wybickiego)

Krótki opis projektu

Projekt zakłada budowę lub wyznaczenie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Radzikowskiego od Ronda Ofiar Katynia, do skrzyżowania z ul. Stachiewicza, tak aby rowerzyści mogli ominąć bezpiecznie i szybko, występujące tam codziennie korki.

Opis projektu

Projekt ma na celu zapewnienie rowerzystom wygodnego dojazdu do istniejących już ścieżek rowerowych w ciągu ul. Wybickiego i Wrocławskiej. Uzupełnia też inny projekt, dot. budowy kładki nad skrzyżowaniem z Wybickiego. realizacja będzie polegać na wyznaczeniu jednokierunkowego pasa tylko dla rowerzystów w miarę możliwości po obu stronach jezdni. W przypadku braku odpowiedniej ilości miejsca, projekt zakłada budowę nowej ścieżki wzdłuż ulicy, bądź też częściową zmianę organizacji ruchu.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Ul. Radzikowskiego jest bardzo obciążona ruchem samochodowym, który zatrzymuje ruch rowerzystów, ponieważ nie mają oni wyznaczonego dla siebie miejsca. Jednocześnie jest to bardzo popularna trasa rowerowa, którą można dostać się do centrum miasta szybciej niż autobusem (poza godzinami szczytu, gdy stoi się w korku i trzeba się przeciskać między autami). Ponadto jest tam niebezpiecznie gdyż rowerzyści są notorycznie wyprzedzani z nadmierną prędkością. To także zniechęca do korzystania z roweru i stresuje. Taka ścieżka byłaby ważnym elementem łączącym infrastrukturę rowerową zachodniej części miasta z centrum, a także kolejnym krokiem w kierunku bardziej zrównoważonego transportu. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
budowa lub wyznaczenie ścieżki rowerowej projekt organizacji ruchu, wyznaczenie pasów dla rowerów, malowanie, budowa fragmentów ścieżki 1 500 000,00 PLN
1 500 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
prace projektowe konsultacje z inżynierem ruchu, projekt przebiegu ścieżki styczeń-marzec 2024
wykonanie pasów i budowa ścieżek malowanie pasów, budowa fragmentów ścieżki, oznakowanie, marzec-październik 2024

Galeria

powrót