Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 70:

Budowa teżni solankowej na Bulwarach Wiślanych

Projekt odrzucony: Projekt zakłada budowę tężni solankowej na terenie Bulwarów Wisły, na działkach S-16, 461, 462. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie poinformowało, iż część działki nr 461 oraz 462 znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisły. W związku z powyższym, w obrębie ww. obszarów obowiązują zakazy wynikające z art. 77 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego. Ponadto zachodzi konieczność uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego wskazanego w art. 390 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne tj. na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Ponadto działki 461 oraz 462 obejmują korpus lewego wału przeciwpowodziowego oraz teren położony w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. W związku z tym realizacja projektu wymagać będzie uzyskania decyzji zwalniającej z zakazów wynikających z art. 176 ustawy Prawo Wodne. Ponadto Wodociągi Miasta Krakowa przekazały informację, iż w sąsiedztwie przedmiotowej lokalizacji WMK S.A. nie posiada sieci wodociagowej. Najbliższa istniejąca sieć wodociagowa o charakterze rozdzielczym DN100m przebiega po przeciwnej stronie ul. Ofiar Dąbia. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa § 2. Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w cyklu jednorocznym lub w cyklu dwuletnim na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, realizacja zadania w trybie dwuletnim nie jest możliwa. Mając na względzie powyższe, projekt zostaje odrzucony.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 520 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Smoczy Skwer w parku Dąbie na Bulwarach Wiślanych

Krótki opis projektu

Budowa małej tężni. Tężnia solankowa ma charakter prozdrowotny. Powietrze, wokół tężni jest nasycone cennymi mikroelementami, stosuje się je w różnego rodzaju kuracjach. Korzystanie z nich ma na celu poprawienie kondycji naszego organizmu.

Opis projektu

Budowa małej tężni ma charakter prozdrowotny. Mikroklimat wytwarzany przez tężnie jest zbliżony do tego, którego zażywamy podczas nadmorskich podróży. Godzinny spacer przy tężni solankowej to dawka jodu, która odpowiada trzem dniom spędzonym nad morzem. W tężni solankowej w sposób naturalny powstaje solny aerozol podobny do tego znad brzegu morza. Wspiera on leczenie chorób dróg oddechowych, a także pomaga oczyścić drogi oddechowe z szeregu zanieczyszczeń, jakie codziennie wdychamy, szczególnie smogu. Tego rodzaju wzbogacone powietrze jest szczególnie wskazane dla osób w czasie rekonwalescencji po ostrej chorobie, dla palaczy, osób pracujących w znacznym zapyleniu i wysokiej temperaturze. Powstanie tężni jest niezbędne ze względu na zły stan powietrza w Krakowie, który wymaga troski i podjęcia wszelkich działań wspierających zdrowie mieszkańców w szczególności w zakresie chorób układu oddechowego. Dodatkowo przy tężni ulokowane byłyby ławki, leżaki, a także oświetlenie, które pozwoliłoby korzystać ze specjalnego powietrza w późnych godzinach wieczorowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt jest odpowiedzią na wielokrotnie zgłaszane potrzeby mieszkańców Krakowa. Tężnie solankowe cieszą się ogromną popularnością wśród wszystkich mieszkańców dużych miast zarówno starszych jak i tych najmłodszych. Tężnie, które powstały już na terenie Krakowa są bardzo oblegane, dodatkowo ich umiejscowienie sprawia, że nie wszyscy mieszkańcy mogą z nich skorzystać choćby nawet z uwagi na utrudniony dojazd. Dlatego tak istotne jest, aby powstawały kolejne obiekty tego typu. W ramach projektu zaplanowano wybudowanie tężni solankowej wraz małą architekturą w postaci ławek parkowych i leżanek. Ideą projektu jest stworzenie miejsca odpoczynku, a przede wszystkim poprawy zdrowia poprzez inhalacje wziewną. Tężnia solankowa jest to konstrukcja z drewna drzew iglastych i gałęzi, zazwyczaj tarniny, na które spływa pompowana ku górze solanka, czyli woda mineralna zawierająca duże ilości jonów sodowych, związków jodu, bromu oraz soli magnezowych. Odpowiednie rozmieszczenie gałęzi powoduje, że solanka rozbija się o nie oraz naturalnie odparowuje. W związku z tym powietrze wokół tężni nasycone jest niezwykle cennymi mikroelementami, m.in. potasem, sodem, żelazem, magnezem, jodem oraz bromem, które do organizmu człowieka dostają się poprzez błony śluzowe układu.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt i realizacja Przygotowanie dokumentacji projektowej 100 000,00 PLN
Budowa tężni z infrastrukturą towarzyszącą Budowa tężni wraz z elementami małej architektury 1 420 000,00 PLN
1 520 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opracowanie dokumentacji Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami oraz wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania 2023
Budowa tężni z infrastrukturą towarzyszącą Budowa tężni z infrastrukturą towarzyszącą 2024

Galeria

powrót