Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 175:

Udar - rozpoznaj go na czas!

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

185 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Krótki opis projektu

Projekt ma na celu stworzenie kampanii informacyjnej na temat sposobów rozpoznawania udarów i tym samym zapobiegania ich skutkom.

Opis projektu

Proponujemy minimum trzymiesięczną kampanię informacyjną dotyczącą uświadamiania mieszkańców, w jaki sposób wykrywać i pomagać osobą dotkniętych udarem.

Ulotki, materiały informacyjne powinny zawierać opis najczęstszych objawów rozwijającego się udaru, do których można zaliczyć :
1. osłabienie lub niesprawność jednej kończyny, obu kończyn po tej samej stronie ciała
2. zaburzenia / utrata czucia w obrębie jednej lub obu kończynach
3. zaburzenia widzenia (podwójne widzenie, zamazany obraz)
4. trudności w rozumieniu mowy, doborze słów, artykulacji, czytaniu
5. dezorientacja czasowo-przestrzenna
6. zaburzenia pamięci
7. trudności w przyjęciu i utrzymaniu postawy pionowej
8. zaburzona asymetria twarzy (opadający kącik ust).
 
Najłatwiejsza do zapamiętania jest zasada 3-M: mimika, mięśnie, mowa.
- MIMIKA: poproś o uśmiech. 
Osoba z objawami udaru nie będzie w stanie symetrycznie się uśmiechnąć, może pojawić się asymetria twarzy, opadnięcie powieki, kącika ust itp.
- MIEŚNIE: poproś o uniesienie obu ramion.
Osoba z objawami udaru nie będzie w stanie wykonać zadania lub uniesie tylko częściowo. Jest to spowodowane nagłym osłabieniem mięśni, niedowładem, porażeniem części mięśni lub połowy ciała.
- MOWA: poproś o powtórzenie zdania,
np. "Dziś jest ładna pogoda". Dla udaru charakterystyczne są trudności w mówieniu i rozumieniu mowy. 

Ważne, aby również uwzględnić w materiałach sposób postępowania w przypadku rozpoznania udaru, a mianowicie:
• Wezwij pogotowie ratunkowe.
• Nie podawaj osobie nic do picia ani jedzenia.
• Jeśli osoba jest przytomna, ułóż ją w komfortowej pozycji.
• W przypadku utraty przytomności zastosuj ułożenie w pozycji bezpiecznej – osoba powinna leżeć na boku, mając równocześnie drożne drogi oddechowe, czyli głowę odchyloną do tyłu.
• Sprawdź czy osoba oddycha. Gdyby doszło do utraty przytomności i zatrzymania oddechu rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO)
• Przed przybyciem pogotowia przygotuj, jeśli jest to możliwe dokumentację medyczną i listę przyjmowanych leków.
• Ustal możliwie najdokładniej godzinę pojawienia się pierwszych objawów udaru mózgu, utraty przytomności i przekaż ją ratownikom.

Do szczegółowych, opisanych wyżej informacji mogą również prowadzić krótkie materiały reklamowe przekierowujące zainteresowanych do obszerniejszych materiałów. Pozwoli to wykorzystać różnorodne kanały promocji, a więc np. krótkie spoty emitowane w pojazdach MPK, telewizji publicznej regionalnej, mediach samorządowych, plakatach ulicznych.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Lekarze przekonują, że czas ma kluczowe znaczenie dla leczenia udaru i zmniejszenia doznanych uszkodzeń mózgu. Przywrócenie przepływ krwi do mózgu i zmniejszenie niepełnosprawność związanej z udarem zależy od sprawnej i szybkiej akcji ratunkowej. Późne rozpoznanie udaru bezpośrednio zagrażającego życiu ma katastrofalne skutki. Koszty ekonomiczne i społeczne późno rozpoznanych udarów są ogromne, dlatego należy zwiększać świadomość ludzi odnośnie rozpoznawania objawów udaru i tym samym skutecznej pomocy osobie chorej.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
reklama w pojazdach MPK przygotowanie reklamy i wyświetlane jewe wnętrzach tramwajów i autobusów 40 000,00 PLN
kampania plakatowa przygotowanie plakatu i przeprowadzenie kampanii plakatowej 45 000,00 PLN
spot telewizyjny przygotowanie spotu dla tv publicznej (TVP3 Kraków) i mediów samorządowych i wyświetlanie 100 000,00 PLN
185 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
przygotowanie kampanii przygotowanie plakatów, spotów, zakontraktowanie promocji u dostawców nośników reklamowych do 2024-03-01
kampania promocyjna przeprowadzenie kampanii do 2024-06-01
Charakterystyka długoterminowych skutków: Kampania informacyjna o istotnym aspekcie zdrowotnym. Dotyczy jednego z głównych problemów zdrowotnych naszych czasów jakim są udary mózgu a jej celem jest objęcie mieszkańców Krakowa działaniami edukacyjnymi w zakresie znajomości czynników ryzyka, profilaktyki udarów mózgu, umiejętności rozpoznawania jego objawów i odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia udaru.
powrót