Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 249:

Recyklomaty z nagrodami dla Krakowa

Projekt odrzucony: Podstawę odrzucenia stanowi: 1) § 16 ust. 4 uchwały Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa: „od momentu zawiadomienia o brakach w projekcie lub konieczności dokonania modyfikacji zakresu rzeczowego, Wnioskodawca ma 14 dni na dokonanie korekty”. Ad. 1. Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu UMK w dniu 8 maja 2023 r. zawiadomił telefonicznie i mailowo Wnioskodawcę o konieczności uzupełnienia projektu w zakresie zaproponowania konkretnych lokalizacji – współrzędnych ustawienia recyklomatów, ewentualnych oświadczeń gdy projekt wymaga zgody instytucjonalnej. Wydział nie otrzymał odpowiedzi od Wnioskodawcy w terminie do 22 maja 2023 r. 2) § 10 ust. 1 pkt 6 uchwały Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, w którym ustala się, że zakres informacji niezbędnych do złożenia projektu powinien zawierać miejsce jego realizacji. Ad. 2. Wnioskodawca nie uzupełnił propozycji konkretnych lokalizacji ustawienia recyklomatów. 3) § 17 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa: „w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty które, w przypadku projektów, których szacunkowy koszt realizacji przekracza 20 tys. zł, po realizacji generowałyby roczne koszty utrzymania wyższe niż 20% wartości projektu. Ad. 3. Zakup 3 recyklomatów wyniesie 313 200,00 zł, a łączne szacunkowe roczne koszty utrzymania tych recyklomatów wyniosą 210 683,88 zł. Łączny koszt realizacji projektu wyniesie 523 883,88 zł, a roczne koszty utrzymania stanowią 40 % wartości projektu. 4) § 17 ust. 1 pkt 5 uchwały Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa: „w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które wymagają współpracy instytucjonalnej, jeżeli osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia”; Ad. 4. Wnioskodawca nie pozyskał oświadczenia o współpracy instytucjonalnej w odniesieniu do działek należących do Szkoły Podstawowej nr 25 w Krakowie. Hali Sportowej przy al. Marszałka Ferdynanda Focha oraz Tauron Areny Kraków.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

510 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Proponowane lokalizacje montażu śmieciomatów - Przed Szkołom Podstawową nr 25 w Krakowie im. Tadeusza Kościuszki - Komandosów 29, 30-334 Kraków - Przed wejściem do Hali Sportowej Aleja Marszałka Ferdynanda Focha 40, 30-119 Kraków - Przed wejściem do TAURON ARENY KRAKÓW

Krótki opis projektu

Projekt przewiduje montaż 3 śmiecio matów- recyklomatów. Niech Kraków będzie przykładem dla innych miast polski że takie urządzenia są potrzebne!

Opis projektu

Projekt przewiduje montaż śmieciomatów - recyklomatów, do których mieszkańcy będą mogli oddać surowce wtórne do recyklingu takie jak np. aluminium,  butelki PET, szkło ), a następnie wymieniać na np. bilety do kina, muzeum czy teatru a przy okazji być ekologicznym. Śmieciomaty działają w wielu miastach Europy i świata .Niech Kraków będzie przykładem dla innych miast Polski!
Takie rozwiązanie zmniejszy również ilość plastikowych oraz szklanych odpadów pozostawianych w miejscach publicznych.
 
 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Jak mieszkańcy zyskają na realizacji projektu?

 
- Zmniejszenie liczby zalegających na mieście odpadów szczególnie tych plastikowych oraz szklanych.
- Zmniejszenie kosztów wywozu oraz odbioru odpadów z koszy ulicznych.
- Nauka młodego społeczeństwa ochrony środowiska/ segregacji odpadów
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup + montaż recyklomatów Zakup + montaż recyklomatów 314 000,00 PLN
koszty opróżniania - utrzymanie koszty opróżniania - utrzymanie 151 000,00 PLN
Zakup nagród Zakup nagród 45 000,00 PLN
510 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zakup + montaż Zakup + montaż recyklomatów 2024
Oddanie do użytkowania Oddanie do użytkowania 2024
powrót