Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica XI NR 23:

Nowości czytelnicze na Woli Duchackiej i Kurdwanowie Nowym

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica XI - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

83 500,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Biblioteka Kraków - Filia nr 38 ul. W. Sławka 10; Filia nr 39 ul. Halszki 1; Filia nr 41 ul. Gołaśka 13/1

Krótki opis projektu

Projekt przewiduje zakup zbiorów dla Czytelników Filii nr 38, 39 i 41 Biblioteki Kraków, zwłaszcza nowości wydawniczych, audiobooków i serii Duże Litery, oraz kodów dostępu do platformy e-booków i audiobooków.

Opis projektu

Mając codzienny bezpośredni kontakt z mieszkańcami każdego regionu Krakowa, pracownicy poszczególnych filii Biblioteki Kraków na bieżąco obserwują zmieniające się lokalnie zapotrzebowania czytelników. W każdej z filii objętych projektem widoczne jest duże zainteresowanie nowościami wydawniczymi, w tym książkami laureatów nagród literackich. Filia przy ul. Gołaśka, poza nowościami wydawniczymi, zostanie także wyposażona w dodatkowe audiobooki i kody dostępu do platformy e-booków. Intensywnie rozrastająca się okolica Wola Duchacka Zachód sprawia, że w niewielkiej filii przy ul. Sławka przyrasta liczba czytelników w różnym wieku, a co za tym idzie, również zapotrzebowanie na zwiększenie zbiorów i wymianę zużytych egzemplarzy lektur. Wzrasta także liczba osób zainteresowanych dostępem do platform e-booków i audiobooków. W filii przy ul. Halszki odnotowano, że obecny dostęp do zasobów z serii Duże Litery nie pokrywa zaobserwowanego wzrostu zapotrzebowania na ten rodzaj książek przez osoby starsze oraz mające problemy ze wzrokiem. Rozwój tych zasobów pozwoli więc przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. W tej filii planowane jest także zwiększenie liczby kodów dostępu do platform e-booków oraz zakup audiobooków. Poza sprecyzowanymi lokalnie potrzebami, dla wszystkich trzech filii objętych projektem przewidziany jest zakup nowości wydawniczych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Przyrastająca liczba mieszkańców w rejonach Wola Duchacka Zachód, Wola Duchacka Wschód i Kurdwanów Nowy pociąga za sobą zwiększone potrzeby czytelnicze - filie Biblioteki Kraków działające w tych rejonach obserwują przyrost zainteresowania zasobami Biblioteki. Aby sprostać potrzebom mieszkańców, konieczne jest systematyczne uzupełnianie i aktualizacja zasobów czytelniczych. Projekt przewiduje zakup zbiorów dla czytelników Filii nr 38 na ul. W. Sławka 10, Filii nr 39 na ul. Halszki 1 i Filii nr 41 na ul. Gołaśka 13/1, zwłaszcza w zakresie nowości wydawniczych, audiobooków, serii Duże Litery oraz kodów dostępu do platform e-booków. Biblioteki, jako bezpłatne, dostępne dla wszystkich mieszkańców instytucje kultury, zaspokajają potrzeby użytkowników na książki w formach drukowanych, e-booków i audiobooków. Z zasobów biblioteki korzystają osoby w każdym wieku. Z realizacji projektu skorzystają miłośnicy nowości literackich w tradycyjnej formie drukowanej jak i w wersji elektronicznej, osoby zabiegane i aktywnie spędzające czas (przez dostęp do audiobooków), a także osoby z wadami wzroku (audiobooki, seria Duże Litery). Projekt obejmuje więc szeroki zakres społeczeństwa, w tym osoby z ograniczonymi możliwościami korzystania z zasobów literaturowych.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup książek - Filia nr 38, 39 i 41 Zakup książek, ze szczególnym uwzględnieniem nowości wydawniczych oraz serii Duże Litery 55 000,00 PLN
Zakup audiobooków - Filia nr 39 i 41 Zakup audiobooków 4 000,00 PLN
Zakup kodów dostępu - Filia nr 38, 39 i 41 Zakup kodów dostępu do platform e-booków i audiobooków 16 000,00 PLN
Oznakowanie Druk naklejek do oznakowania zakupionych zbiorów, zakup rozdzielaczy działowych, podstawek i podpórek do zakupionych zbiorów 8 500,00 PLN
83 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zakup książek - Filia nr 38, 39 i 41 Zakup książek, ze szczególnym uwzględnieniem nowości wydawniczych oraz serii Duże Litery I-IV kwartał 2024 r.
Zakup audiobooków - Filia nr 39 i 41 Zakup audiobooków I-IV kwartał 2024 r.
Zakup kodów dostępu - Filia nr 38, 39 i 41 Zakup kodów dostępu do platform e-booków i audiobooków I-IV kwartał 2024 r.
Oznakowanie Druk naklejek do oznakowania zakupionych zbiorów, zakup rozdzielaczy działowych, podstawek i podpórek do zakupionych zbiorów I-IV kwartał 2024 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie poziomu czytelnictwa w Dzielnicy XI, wzbogacenie i urozmaicenie księgozbiorów bibliotek, w tym audiobooków i książek dla osób słabowidzących, rozszerzenie dostępu do zbiorów elektronicznych poprzez zwiększenie liczby kodów do ebooków.
powrót