Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 121:

Antykoncepcja gołębi - stwórzmy lepsze miasto do życia.

Projekt odrzucony: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa opiniuje negatywnie projekt pt. „Antykoncepcja gołębi - stwórzmy lepsze miasto do życia” polegający w szczególności na budowie gołębników miejskich, siodełek, półek zewnętrznych oraz dystrybucji karmy antykoncepcyjnej w celu redukcji populacji gołębi na terenie Miasta Krakowa na terenie placu obok Kościoła Mariackiego oraz dodatkowych lokalizacjach w innych częściach miasta. Tak jak informowaliśmy w piśmie znak WS-07.6121.17.2023.FZ z dnia 07.03.2023r. krakowska populacja gołębi to populacja stabilna, wyznaczona przez naturalną pojemność środowiska i stanowiąca element ekosystemu miejskiego, jak również krajobrazu miasta, w którym funkcjonuje od setek lat. W związku z powyższym Urząd Miasta Krakowa nie planuje działań mających na celu ingerencję w populację tego gatunku. Działania takie, niewskazane w stosunku do samych gołębi, mogłyby dodatkowo skutkować innymi, niepożądanymi, a nawet niebezpiecznymi zaburzeniami ekosystemu miasta, jak ma to miejsce w bardzo wielu przypadkach nieprzemyślanej ingerencji ludzkiej w świat przyrody. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż gołębie miejskie mają mimo licznych przeciwników także sporo grono miłośników, dla których realizacja projektu byłaby powodem do niezadowolenia, a nawet protestu. Gołębie miejskie, podlegają ochronie prawnej częściowej na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2380). Ustawowe kompetencje w zakresie zwierząt podlegających ochronie gatunkowej posiada Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie. W celu podjęcia jakiejkolwiek inicjatywy mającej wpływ na dziką faunę należałoby w pierwszej kolejności zasięgnąć stanowiska merytorycznego specjalistów w zakresie biologii zwierząt, a także ornitologów. Na terenie Krakowa znajdują się liczne placówki naukowe i badawcze skupiające przyrodników, działa także Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne, którego członkowie monitorują lokalne populacje ptaków oraz posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie, niemniej jednak żaden z tych podmiotów nie zgłaszał do tut. Urzędu konieczności ingerencji w populację gołębi, ani także nie posiadamy badań, z których wynikałaby konieczność podjęcia tego typu działań. Ponadto istotną kwestią jest uzyskanie odpowiedniego stanowiska w zakresie planowanych działań od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie czyli organu odpowiedzialnego za ochronę gatunkową flory i fauny na terenie Małopolski. Czynności wymienione w projekcie wymagają uzyskania stosownych zezwoleń tego organu. Kolejnym problemem jest miejsce realizacji projektu wskazane jako plac obok Kościoła Mariackiego czyli jedno z najbardziej cennych pod względem historycznych obszarów Miasta, gdzie jakakolwiek ingerencja wymaga uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a możliwości wprowadzania jakiejkolwiek infrastruktury są mocno ograniczone z uwagi na nadrzędne znaczenie substancji zabytkowej. Reasumując projekt posiada wady formalno-prawne wobec czego stoi w sprzeczności z § 17. ust. 1. pkt 6) Uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

586 006,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Numer działki 579/4 - plac obok Kościoła Mariackiego

Dodatkowe lokalizacje: Numer działki 604/1 - Rondo Mogilskie Numer działki 450/1 - Śródmieście, S-5, 12254.50184999 Numer działki 480/1 - Podgórze, P-12, 9990.96670003 Numer działki 20/9 - Nowa Huta, NH-48, 29766.62194995 Numer działki 137/3 - Podgórze, P-11, 4113.01519997 Numer działki 41 - Nowa Huta, Nr obrębu 45, powierzchnia 8527 m2 Wnioskodawca wyraża zgodę na zmianę dokładnych miejsc realizacji projektu po konsultacji i zgodnie z sugestiami opiekunów merytorycznych projektu.

Krótki opis projektu

Nadmierna liczba gołębi w mieście jest uciążliwa dla mieszkańców i tragiczna dla gołębi, które głodują, chorują i są ofiarami przemocy ze strony zdenerwowanych ludzi. Stwórzmy nam czystą przestrzeń, a gołębiom lepsze życie w mniejszych stadach.

Opis projektu

Problem krakowskich gołębi jest wbrew pozorom bardzo złożony. Zanieczyszczenia powodowane przez gołębie utrudniają życie ludziom, niszczą budynki, przysparzają prac przeciążonym służbom porządkowym, dodatkowych kosztów zarządcom i właścicielom nieruchomości, a osobom dbającym o zabytki w naszym mieście UNESCO spędzają sen z powiek. Z drugiej strony, nadmierna liczba udomowionych dawno temu przez człowieka ptaków walczy o miejsce, zasoby i przetrwanie w coraz gęściej zabudowanym i zamieszkanym mieście, w przestrzeni całkowicie niesprzyjającej dobrostanowi tych ptaków, choćby ze względu na nocne oświetlenie i niedobór odpowiedniego pożywienia, a na dodatek wśród ludzi, którzy, delikatnie rzecz ujmując, nie pałają do gołębi sympatią i stosują wobec nich różne formy przemocy, tak słownej, jak i fizycznej. Co ciekawe te ptaki są prawnie objęte częściową ochroną gatunkową. Warto też mieć na uwadze, że wielu rodziców cierpi na pobudki w środku nocy, gdyż nasze dzieci zbyt często widzą świeżo przejechane gołębie zwłoki na ulicach. Co muszą czuć te dzieci budząc się z koszmaru sennego, który tak naprawdę jest codziennością na krakowskich drogach? Strach pomyśleć, co muszą czuć te teoretycznie prawnie chronione ptaki, które walkę o resztki ludzkiego jedzenia kończą pod kołami samochodów.

Mieszkańcy prawie każdego miasta na świecie stają w obliczu problemów związanych z nadmierną populacją gołębi miejskich. Są w Europie miasta, które od ponad 30 lat w humanitarny sposób regulują populacje gołębi w swojej przestrzeni, a praktyki i wyniki działań udostępniają publicznie, by inne społeczności mogły z nich korzystać. Dzięki temu nie musimy wymyślać koła od nowa, lecz możemy wdrożyć skuteczne, dobrze opisane praktyki i uniknąć wielu błędów. Działania te są długoterminowe, dlatego wniosek obejmuje możliwie długi czas realizacji i jest skalkulowany na okres 2 lat, tak jak wiele innych projektów na tzw. działania twarde.

Na podstawie wiedzy pozyskanej między innymi ze źródeł, do których linki znajdują się na dole opisu, w ramach projektu chcemy zrealizować poniżej opisane działania.

  1. Chcemy założyć 2 gołębniki miejskie. To rozwiązanie umożliwia podmianę składanych w gołębniku jajek na jajka plastikowe, co w efekcie długoterminowym zmniejsza populację gołębi miejskich, a także umożliwia gromadzenie nieczystości gołębich w jednym miejscu. To z kolei nie tylko ułatwia sprzątanie, ale też zmniejsza zanieczyszczenie tkanki miejskiej, w tym zabytków. Gołąb miejski pozostawia po sobie średnio 8 kg odchodów rocznie (źródło - Link 1 poniżej). Gołębie dodatkowo niechętnie oddalają się od gołębnika, jeśli nie potrzebują daleko szukać jedzenia. Jeśli w każdym gołębniku będzie ok. 160 gołębi to znaczy, że ponad 2 tony gołębich kup rocznie nie trafi w przestrzeń miejską. Dodatkowo biorąc pod uwagę fakt, że para gołębi rocznie średnio wypuszcza w świat sześcioro potomstwa, to po roku działania gołębnika, w humanitarny sposób zmniejszymy populację krakowskich gołębi o 960 ptaków, a właściwie dużo więcej, bo w przeciągu roku kolejne pokolenia, już po kilku miesiącach życia, są gotowe do dalszej reprodukcji. Mogłoby się wydawać, że wystarczy wyrzucić jajka, nie jest to jednak prawda, dlatego, że gdy jajka zostają zabrane, gołąb przystępuje do kolejnego procesu reprodukcji. Gdy jajka są podmienione na atrapy, gołębie jeszcze przez średnio 3-4 tygodni wysiadują te jajka, co sprawia, że samice mają czas na odbudowę ubytków mikro- i makroelementów wykorzystanych na złożenie jaj, co zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób, a ludzie zyskują czas, by kontrolować większą liczbę gołębich par i mieć szanse na podmianę większej ilości jaj. Według źródła (Link 2) najtańsza i najbardziej efektywna możliwość stworzenia gołębnika miejskiego to adaptacja pustostanu na wyższym piętrze, lub strychu, zwracając uwagę na odpowiednią izolacją cieplną, szczególnie istotną w miesiącach letnich, a także dostęp do wody i prądu do celów sanitarnych. Porównanie metod obrazuje Zdjęcie 1 w kolejnym punkcie. Gołębnik wewnętrzny powinien być sprzątany dwa razy w tygodniu, wtedy powinna też następować kontrola stanu jajek i podmiana jajek na plastikowe. Z badań wynika, że do 5 dnia wysiadywania można podmienić jajko, gdyż blastodysk znajdujący się w jajku na szczycie żółtka nie zaczął jeszcze ewoluować.
  2. Chcemy zainstalować 400 siodełek dla gołębi zamontowanych na ślepych ścianach budynków, w których populacja gołębi wyjątkowo doskwiera mieszkańcom. W momencie wygospodarowania miejsca na siedziska zewnętrzne, gołębie przestają szukać miejsca dla siebie na parapetach i balkonach. Pomysł zdał egzamin na Domu Sztuki w warszawskim Ursynowie w ramach projektu Półki dla Gołębi na Domu Sztuki. Odnośnik do źródła znajduje się w Linku 3, na końcu tego opisu, a zdjęcie siodełek jest dołączone w kolejnym punkcie pod nazwą Zdjęcie 2. Dzięki tym siedziskom zanieczyszczenia gołębie będą też zgromadzone w jednym miejscu. Przykładowym miejscem, gdzie półki mają rację bytu są np. ślepe ściany bloków i innych budynków, ale też np. wydzielone miejsca na Rondzie Mogilskim, dzięki czemu inne przestrzenie ronda nie będą zanieczyszczone.
  3. Chcemy zainstalować 100 półek zewnętrznych, zamontowanych na przykład na dachach szkół, urzędów i innych budynków miejskich. Popularne ostatnio staje się stawianie uli na dachach biurowców, to samo można zrobić z gołębnikami, by redukować w etyczny sposób populację gołębi miejskich. Detale techniczne dotyczące dostępności półek dla człowieka, ale jednocześnie zapewniające ptakom bezpieczeństwo chcielibyśmy uzgodnić z odpowiednimi przedstawicielami Urzędu Miasta. To stosunkowo tania forma gołębnika zewnętrznego, w którym można podmieniać składane przez gołębie jajka na plastikowe atrapy, wymaga mniej nadkładów na czyszczenie, kluczowe jest jednak znalezienie odpowiedniego miejsca na zainstalowanie półek. Przykładowe miejsce na półki zapewniające dostęp człowiekowi oraz bezpieczeństwo ptakom prezentuje zdjęcie 3 w kolejnym punkcie.
  4. Wzorem grup pomocowych za granicą, chcemy wdrożyć działania polegające na lokalizacji, rejestracji i obsłudze gniazd gołębich zakładanych na dziko w przestrzeni miejskiej i podmiany w nich jajek, np. na parkingach podziemnych, estakadach, targowiskach, czy np. Rondzie Mogilskim. Tak jak w przypadku gołębników zamkniętych, konieczna jest regularna kontrola jajek w zarejestrowanych siedliskach gołębi, by być pewnym, że podmiana następuje przed 5 dniem wysiadywania.
  5. Wzorem Barcelony, która publicznie udostępniła swoje szczegółowe badania z procesu dystrybucji karmy antykoncepcyjnej z nikarbazyną w latach 2017-2019 dla 3801 ptaków z 34 stad gołębi miejskich, chcemy wdrożyć to działanie dla ok. 500 gołębi miejskich w okresie 2024 - 2025 w stadach w Rynku i przy Nowym Kleparzu. Poniżej znajduje się krótki fragment podsumowania badania z Barcelony, link do dostępnego źródła w języku angielskim można znaleźć w Linku 4 poniżej.  “Zarządzanie zdziczałymi gołębiami w hiszpańskiej Barcelonie odbywało się kiedyś, podobnie jak w wielu miastach, poprzez wyłapywanie i eliminację. Jednakże, ponieważ ta metoda okazała się nieskuteczna i wzrosły obawy społeczne dotyczące dobrostanu zwierząt, w 2016 roku rada miasta Barcelony postanowiła zmienić zarządzanie w kierunku metody kontroli płodności gołębi przez dystrybucję środka antykoncepcyjnego Ovistop. […] W ciągu trzech lat liczba gołębi w koloniach karmionych środkiem antykoncepcyjnym zmniejszyła się o 55,26%. Wyniki tego badania pokazują administracjom publicznym i firmom zarządzającym zwierzętami sposób na zmniejszenie populacji gołębi miejskich przy jednoczesnym poszanowaniu dobrostanu zwierząt i przestrzeganiu zasad ochrony tych ptaków. Preparat dostarczono do 34 kolonii gołębi za pomocą automatycznych karmników lejowych zainstalowanych w miejscach publicznych. Przeprowadzono badanie przewagi liczebnej oraz badanie monitorujące populację w celu oceny różnic w liczebności kolonii, jak również udziału młodych osobników, możliwego spożycia nikarbazyny przez gatunki niebędące przedmiotem badania oraz przemieszczania się osobników między koloniami. Wyniki wykazały statystyczne różnice w trendach populacyjnych pomiędzy grupą testową (-22,03%) [*która otrzymywała środek] i kontrolną (+12,86%) [*która otrzymywała placebo], a do końca 2019 roku zarejestrowano istotny stały trend spadkowy liczebności gołębi (-55,26%). W koloniach testowych istotnie niższy był udział osobników młodych, a także zaobserwowano spożywanie środka w formie szczątkowej gatunku niedocelowego (sierpówki). Dystrybucją karmy dla gołębi z nikarbazyną jest w stanie zarówno kontrolować liczebność gołębi, bez wpływu na gatunki niebędące celem antykoncepcji, jak i odpowiedzieć na zainteresowanie społeczne dotyczące dobrostanu zwierząt poprzez zapewnienie etycznej metody zarządzania nadmiernie licznymi i/lub konfliktowymi populacjami.” […] “Okres antykoncepcji został zaprojektowany tak, aby przebiegał co roku przez dziewięć miesięcy, od 15 lutego do 15 listopada.” W Krakowie, ze względu na zimniejszy klimat niż w Barcelonie, okres antykoncepcji mógłby być skrócony o 2 miesiące. Legenda: [* …] oznacza przypis tłumacza. 
 
Link 1 - https://journals.ku.edu/EuroJEcol/article/view/11598
Link 2 - https://www.tierrechte.de/wp-content/uploads/2021/12/Cover-Animal-welfare-friendly-birth-control-concept-for-city-pigeons.pdf
Link 3 - https://www.youtube.com/watch?v=1JeNZ5NeiYI
Link 4 - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8997112/
 
Przygotowanie wniosku: Michalina Bienkiewicz
Pomoc i konsultacje w przygotowaniu wniosku:
Iga Spodzieja - Chatka Gołębia - gołębie do adopcji, https://chatkagolebia.pl, wolontariuszka Fundacji Akcja dla Dzikich Zwierząt
Michał Czuba - Fundacja Peruna, http://peruna.org.pl
Łukasz Górecki - Księgowość INAC, https://inac.pl
 
 
Wycena godziny pracy w kosztorysie uwzględnia szacunkowy wzrost minimalnej stawki godzinowej brutto o około 20% w stosunku do drugiej połowy roku 2023 i jest obliczona wraz z narzutami dla zleceniodawcy.
 
Wnioskodawca wyraża zgodę na zmianę miejsc realizacji projektu po konsultacji i zgodnie z sugestiami opiekunów merytorycznych projektu. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

W coraz bardziej zurbanizowanej przestrzeni miejskiej jest coraz mniej miejsca dla ptaków, szczególnie gołębi. Z tego względu gołębie stały się niezwykle uciążliwe dla mieszkańców naszego miasta, są ofiarami licznych aktów przemocy i nielicznych aktów empatii i troski. Naszym projektem antykoncepcji gołębi chcemy zachęcić Państwa do wspólnego działania, by odwieczna koegzystencja ludzi i gołębi nie stanowiła problemu dla obu stron. By ptaki mniej cierpiały, a ludzie mniej się złościli.

Pozornie najprościej, choć najmniej efektywnie, jest za tę sytuację winić same ptaki i stosować wobec nich przemoc. Człowiek oswoił gołębie ponad 4 tysiące lat temu, gdy były mu potrzebne do przenoszenia przesyłek i jako produkty mięsne. Gołębie jednak szybko zostały zastąpione przez bardziej efektywne narzędzia i “surowce”, ale przyzwyczajenie do obecności człowieka w ich życiu pozostało. Gdy człowiek przeprowadził się do miast, to miasta stały się domem gołębi, ale nie są to dobre domy. Resztki silnie przyprawionego i przetworzonego jedzenia ludzkiego, które stało się głównym pokarmem tych ptaków, powodują poważne choroby, bo te ptaki powinny żywić się ziarnem, które w miastach nie rośnie. Nadmiar światła w nocy zaburza rytm snu i czuwania tych ptaków, powodując jeszcze bardziej intensywne rozmnażanie. Para gołębi miejskich może mieć w roku średnio 3 lęgi, co skutkuje pojawieniem się w mieście 6 nowych ptaków, które po kilku miesiącach same zaczynają się rozmnażać. Rosnąca populacja gołębi sprawia, że coraz częściej pojawiają się na naszych parapetach, balkonach i zostawiają zanieczyszczenia, więc ludzie traktują je z coraz większą agresją. Ciężko jednak winić ptaki za to, że nie kontrolują swojego instynktu i same nie regulują swojej liczebności w coraz ciaśniej zabudowanym i gęściej zamieszkanym Krakowie, gdy człowiek tylko przez ostatnie 45 lat podwoił swoją populację na świecie, chociaż ziemia, w przeciwieństwie do Krakowa, od początku swojego istnienia nie zwiększyła swojej powierzchni.

Gołębie w Polsce są objęte częściową ochroną gatunkową, ta teoretyczna ochrona nie poprawia dobrostanu tych ptaków w miastach, gdzie u większości mieszkańców budzą obrzydzenie i zdenerwowanie. Zamiast odganiać je miotłami, kopać, używać pistoletów na wodę, lub montować kolce, które nie tylko szpecą zabytki, ale też powodują długą, pełną cierpienia śmierć ptaków, które w nie wpadną, pomóżmy zmniejszyć populację gołębi w naszym mieście w sposób godny człowieka XXI wieku. W ten sposób nam będzie się żyło lepiej, nasze parapety i balkony będą czyste i będziemy mieli nad nimi kontrolę. Przy okazji ograniczymy cierpienie tych chronionych ptaków, które głównie z głodu podejmują tragiczne w skutkach próby pozyskania od ludzi jedzenia. Przez to zbyt często lądują pod kołami samochodów i pod nogami kopiących je ludzi. Sprawmy, by widok rozjechanego gołębia nie był codziennością dla tych zwierząt oraz dla oczu i serc naszych dzieci i nas samych. Po co przyzwyczajać się do okrucieństwa, jeśli możemy go uniknąć?

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Stworzenie 2 wewnętrznych gołębników miejskich zmniejszające zanieczyszczenie miasta o 2 tony odchodów w przypadkowych miejscach oraz zmniejszające populację o ok. 1000 gołębi rocznie. Zakup 160 cel lęgowych (160 x 50 zł), 6 odpowiednich regałów spoczynkowych (6 x 300 zł) oraz mis lęgowych (160 sztuk x 9 zł) i plastikowych jaj na podmianę, wielokrotnego użytku z zapasem na uszkodzenia, zgubienia (400 sztuk x 0,50 zł) 11 440,00 PLN
Instalacja 100 zewnętrznych cel lęgowych na dachach budynków, w których podmieniane będą jajka, co umożliwi podmianę około 1000 jajek i zmniejszenie populacji o tyle nowych gołębi. Zakup zewnętrznych, zaimpregnowanych cel lęgowych (100 x 120 zł) 12 000,00 PLN
Instalacja 100 zewnętrznych cel lęgowych na dachach budynków, w których podmieniane będą jajka, co umożliwi podmianę około 1000 jajek i zmniejszenie populacji o tyle nowych gołębi. Usługa montażu cel lęgowych na wybranych budynkach, wraz z materiałami budowlanymi. 10 000,00 PLN
Instalacja 100 zewnętrznych cel lęgowych na dachach budynków, w których podmieniane będą jajka, co umożliwi podmianę około 1000 jajek i zmniejszenie populacji o tyle nowych gołębi. Obsługa wymiany jajek, praca na wysokości = 1 osoba x 4 h/tygodniowo x 100 zł x 94 tygodnie trwania projektu 37 600,00 PLN
Instalacja 100 zewnętrznych cel lęgowych na dachach budynków, w których podmieniane będą jajka, co umożliwi podmianę około 1000 jajek i zmniejszenie populacji o tyle nowych gołębi. Zakup 400 sztucznych jajek na podmianę, wielokrotnego użytku, pustych w środku, by w przypadku spadnięcia z dachu, nie stanowiły zagrożenia dla ludzi. Wliczony jest zapas na uszkodzenia i zagubienie. 400 szt x 0,50 zł 200,00 PLN
Dystrybucja karmy z nikarbazyną, środkiem antykoncepcyjnym, który w 2 lata zmniejszy populację gołębi karmionych środkiem o około 40 %. Dane obliczone na podstawie badań z Barcelony, Link 4 opisu. Przygotowanie i dystrybucja karmy, 1 osoba x 2 h x 656 dni x 33,5 zł / godz. 43 952,00 PLN
Konsultacje i pomoc weterynaryjna, w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się chorób, przeciwdziałania powstawaniu epidemii i zmniejszająca nadmierne cierpienie biorących udział w projekcie ptaków. Wizyta, konsultacja weterynaryjna (500 x 70 zł), dodatkowe, niezbędne leki (40 000 zł) 75 000,00 PLN
Stworzenie 2 wewnętrznych gołębników miejskich zmniejszające zanieczyszczenie miasta o 2 tony odchodów w przypadkowych miejscach oraz zmniejszające populację o ok. 1000 gołębi rocznie. Zakup karmników zewnętrznych (8 x 60 zł) i poideł (8 x 70 zł) 1 040,00 PLN
Stworzenie 2 wewnętrznych gołębników miejskich zmniejszające zanieczyszczenie miasta o 2 tony odchodów w przypadkowych miejscach oraz zmniejszające populację o ok. 1000 gołębi rocznie. Zakup karmy. 20 g dziennie/ gołąb x 320 ptaków x 656 dni = 4198 kg karmy x 5,70 zł/kg 23 931,00 PLN
Stworzenie 2 wewnętrznych gołębników miejskich zmniejszające zanieczyszczenie miasta o 2 tony odchodów w przypadkowych miejscach oraz zmniejszające populację o ok. 1000 gołębi rocznie. Obsługa gołębników. 2 osoby x 6 h/tygodniowo x 33,5 zł brutto / godz. x 94 tygodnie 37 788,00 PLN
Stworzenie 2 wewnętrznych gołębników miejskich zmniejszające zanieczyszczenie miasta o 2 tony odchodów w przypadkowych miejscach oraz zmniejszające populację o ok. 1000 gołębi rocznie. Wielorazowe kombinezony ochronne dla obsługujących (30 sztuk x 60 zł) i maski przeciwpyłowe z filtrem (50 sztuk x 60 zł). Z uwzględnieniem egzemplarzy zapasowych zastępujących te zużyte /zniszczone. 4 800,00 PLN
Stworzenie 2 wewnętrznych gołębników miejskich zmniejszające zanieczyszczenie miasta o 2 tony odchodów w przypadkowych miejscach oraz zmniejszające populację o ok. 1000 gołębi rocznie. Woda, prąd wg zużycia przez 94 tygodnie (50 zł /tygodniowo) wykorzystywane do sprzątania gołębników. 4 700,00 PLN
Instalacja 400 siodełek dla gołębi w wyznaczonych miejscach w celu zmniejszenia zanieczyszczeń prywatnych parapetów i balkonów oraz przekierowania ok. 6 ton gołębich odchodów w wybrane miejsca, co zmniejszy przypadkowe zanieczyszczenie tkanki miejskiej, w tym bezcennych zabytków architektury oraz ułatwi sprzątanie przestrzeni wspólnych. Zakup 400 sztuk siodełek dla gołębi z mocowaniami (400 x 10 zł) 4 000,00 PLN
Instalacja 400 siodełek dla gołębi w wyznaczonych miejscach w celu zmniejszenia zanieczyszczeń prywatnych parapetów i balkonów oraz przekierowania ok. 6 ton gołębich odchodów w wybrane miejsca, co zmniejszy przypadkowe zanieczyszczenie tkanki miejskiej, w tym bezcennych zabytków architektury oraz ułatwi sprzątanie przestrzeni wspólnych. Usługa mocowania 400 siodełek na wysokości w wybranych miejscach 10 000,00 PLN
Lokalizacja, rejestracja i podmiana jaj w gniazdach zakładanych w przestrzeni miejskiej na dziko. Jest to metoda, w której najtrudniej przewidzieć rezultaty ilościowe. W przypadku lokalizacji i regularnej kontroli 100 gniazd i podmiany jajek, zmniejszymy etycznie populację gołębi o ok. 1000 ptaków. Obsługa rejestracji, lokalizacji i podmiany jajek w gniazdach na dziko. Prace można rozpocząć od razu po rozpoczęciu projektu, gdyż żadna infrastruktura nie jest potrzebna. 106 tygodni x 4 osoby x 5 godz x 33,5 zł 71 020,00 PLN
Dystrybucja karmy z nikarbazyną, środkiem antykoncepcyjnym, który w 2 lata zmniejszy populację gołębi karmionych środkiem o około 40 %. Dane obliczone na podstawie badań z Barcelony, Link 4 opisu. Karma z nikarbazyną - 5,6 g karmy antykoncepcyjne / gołąb dziennie x 500 ptaków x 0,08 zł za gram tej karmy x 434 dni karmienia x 23% podatku VAT x 8% cła + ok. 1000 zł za transport. 130 141,00 PLN
Dystrybucja karmy z nikarbazyną, środkiem antykoncepcyjnym, który w 2 lata zmniejszy populację gołębi karmionych środkiem o około 40 %. Dane obliczone na podstawie badań z Barcelony, Link 4 opisu. Karma dodatkowa 15 g / 1 gołąb x 500 ptaków x 656 dni. 4920 kg x 5,70 zł. Dystrybucja karmy przez cały okres trwania projektu ma przyzwyczaić wybrane stada do regularnego odwiedzania punktu karmienia, by środek antykoncepcyjny trafiał regularnie do objętych projektem ptaków. 28 044,00 PLN
Lokalizacja, rejestracja i podmiana jaj w gniazdach zakładanych w przestrzeni miejskiej. Jest to metoda, w której najtrudniej przewidzieć rezultaty ilościowe. W przypadku lokalizacji i regularnej kontroli 100 gniazd i podmiany jajek, zmniejszymy etycznie populację gołębi o ok. 1000 ptaków. Zakup 700 sztuk sztucznych jajek, wielokrotnego użytku. W tym działaniu straty w jajkach będą największe, co jest wliczone w przewidywaną ilość potrzebnych sztuk. (700 szt. x 0,5 zł) 350,00 PLN
Stworzenie 2 wewnętrznych gołębników miejskich zmniejszające zanieczyszczenie miasta o 2 tony odchodów w przypadkowych miejscach oraz zmniejszające populację o ok. 1000 gołębi rocznie. Usługa budowlana - adaptacja, izolacja przestrzeni na dwa gołębniki o powierzchni ok. 30 m2, mieszczące po 80 par gołębi każdy. (2 x 40 000 zł) 80 000,00 PLN
586 006,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie, zakontraktowanie usług, złożenie zamówień. Adaptacja przestrzeni na gołębniki miejskie, przygotowanie gołębników, wybór miejsc montażu półek i siodełek zewnętrznych, zakup i instalacja siodełek dla gołębi i zewnętrznych półek lęgowych, stworzenie rejestru gniazd zakładanych na dziko, zamówienie i zakup karmy antykoncepcyjnej, zakontraktowanie osób obsługujących działania. styczeń - marzec 2024
Realizacja każdego z poszczególnych działań od najwcześniejszego możliwego momentu. Zasiedlenie gołębników wewnętrznych, zewnętrznych, montaż siodełek i zewnętrznych cel lęgowych, rejestracja i podmiana jaj w gniazdach zasiedlanych na dziko, obsługa i dystrybucja karmy antykoncepcyjnej, konsultacja weterynaryjna chorych ptaków. luty 2024-grudzień 2025
Podsumowanie Podsumowanie projektu, rozliczenie grudzień 2025

Galeria

powrót