Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica XIII NR 18:

Twój Umysł - Twoja Siła!

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica XIII Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

290 900,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. Wiktora Zina, ul. Wrobela 79, 30-798 Kraków

Krótki opis projektu

Utworzenie kompleksowo wyposażonej sali przeznaczonej do zabawy, nauki, terapii i stymulacji neurosensorycznej dzieci, młodzieży i osób starszych mieszkających w dzielnicy XIII.

Opis projektu

Proponujemy projekt związany z dostosowanie pomieszczenia mieszczącego się na terenie Szkoły Podstawowej nr 137, zakupem i montażem sprzętu wykorzystywanego w metodzie  naturalnej stymulacji neurosensorycznej zwanej metodą Tomatisa oraz metodą Biofeedback wraz z przystosowaniem toalety dla osób korzystających z zajęć.
Dostosowanie sali, toalety oraz wyposażenie w profesjonalny sprzęt umożliwi korzystającym osobom przezwyciężyć trudności, takie jakie: dysleksja, dysgrafia, dyskakulia. Pomoże wzmocnić obszary w zakresie: czytania, pisania, logicznego myślenia, rozwoju mowy, funkcji słuchowo-językowych, komunikacji werbalnej, motoryki dużej i małej, lateralizacji prawousznej, koncentracji i pamięci. Wpłynie pozytywnie w zakresie nauki aż 7 języków obcych.
Podjęte działania wpłyną na wyrównywanie szans rozwojowych zarówno osób chcących lepiej i szybciej przyswajać wiedzą jak również tych, którzy potrzebują stymulacji mózgu w konkretnym obszarze. Bezsprzecznie pomoże to wyrównać szanse rozwojowe, co wpłynie na poprawę jakości życia społecznego mieszkańców Dzielnicy XIII.

Sala terapeutyczna wraz z toaletą dostępna będzie dla mieszkańców Krakowa od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 20.00.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W dobie zmian kulturowych i cywilizacyjnych z jakimi do tej pory nie mieliśmy do czynienia projekt będzie odpowiedzą na zapotrzebowanie wzmacniania psychicznego i fizycznego mieszkańców Krakowa w tym przybyłych uchodźców. Wspieranie słabszych, potrzebujących i niepełnosprawnych powinno być priorytetem społeczeństwa.

Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych metod stymulacji mózgu uczestnicy projektu będą mogli lepiej rozpoznać wpływ myśli i uczuć na fizjologię, dzięki czemu będą mieli możliwość nauczyć się kontrolować funkcje organizmu nad którymi w normalnych warunkach nie można zapanować. 

 
Bezsprzecznie podjęte działania wpłyną na podniesienie jakości życia, wyjście ze stanów lękowych, depresyjnych, wyeliminowaniu niepowodzeń szkolnych i społeczno-kulturowych.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Remont sali terapeutycznej, toalety. Wykonanie i montaż tablicy informującej o realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego. Tynkowanie, malowanie, wymiana drzwi, dostosowanie oświetlenia. Przygotowanie ścian, flizowanie, wymiana białej armatury, przebudowa hydrauliczna, wykonanie i montaż tablicy informującej o realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego. 120 000,00 PLN
APARAT DO TERAPII WG A. TOMATIS Zakup sprzętu do terapii wg A. Tomatis''a 70 000,00 PLN
Program MATŚWIAT Program do terapii pedagogicznej 3 000,00 PLN
Program LOGOPDEIA Logopedyczny gry 2 000,00 PLN
Program Spektrum Autyzmu Program do terapii spektrum autyzmu 5 000,00 PLN
Fotele rozkładana (5 sztuki) Zakup foteli do terapii 7 500,00 PLN
Krzesła do siedzenia obrotowe (4 sztuki) Zakup krzeseł obrotowych 1 800,00 PLN
Biurka (4 sztuki) Zakup biurek 3 600,00 PLN
Zestaw do Biofeedback''u Sprzęt do prowadzenia zajęć 40 000,00 PLN
Drukarki (2 sztuki) Zakup drukarek wraz z akcesoriami 3 000,00 PLN
Meble do przechowywania dokumentacji Zakup regałów 12 000,00 PLN
Akcesoria terapeutyczne Akcesoria terapeutyczne 23 000,00 PLN
290 900,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja zadania Realizacja zadania do wysokości wnioskowanej kwoty wraz z wykonaniem i montażem tablicy informacyjnej o realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego. 2024
Charakterystyka długoterminowych skutków: Utworzenie kompleksowo wyposażonej sali przeznaczonej do zabawy, nauki, terapii i stymulacji neurosensorycznej dzieci, młodzieży i osób starszych mieszkających w dzielnicy XIII wpłynie na poprawę jakości życia społecznego mieszkańców Dzielnicy.
powrót