Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 74:

Czyste Miasto Kraków

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

53 100,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Miasto Kraków

Krótki opis projektu

Wyposażenie koszy ulicznych w piktogramy informujące o możliwości umieszczania w nich odchodów zwierzęcych.

Opis projektu

Wyposażenie koszy ulicznych w piktogramy informujące o możliwości umieszczania w nich odchodów zwierzęcych, które będzie można umieścić na betonowych, metalowych i polimerobetonowych obudowach. Piktogram będzie wykonany z tworzywa sztucznego, o wymiarach 13,5 cm x 16,5 cm x 0,02 cm.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków stanowiącym załącznik do uchwały nr LXXXIII/2359/22 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 kwietnia 2022 r. (z późn. zm.) obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe jest niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta, poprzez umieszczanie ich w przeznaczonych do tego celu koszach, a w przypadku ich braku w koszach ulicznych lub w pojemnikach na terenie nieruchomości przeznaczonych na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Piktogramy będą informować mieszkańców niemających wiedzy na temat jak postępować z odchodami zwierzęcymi, o możliwości umieszczania ich w koszach ulicznych.    
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Oznaczenie koszy ulicznych Zakup piktogramu i umieszczenie ich na koszach 53 100,00 PLN
53 100,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Oznaczenie koszy ulicznych Zakup piktogramu i umieszczenie ich na koszach 2024 r.

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na edukację ekologiczną mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków. Tabliczki zaproponowane w projekcie Budżetu Obywatelskiego uświadomią mieszkańców o możliwości umieszczania psich odchodów w zwykłych koszach ulicznych.
powrót