Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 188:

Zielony plac zabaw Bagry Żołnierska

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

400 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Działka 449/11

Krótki opis projektu

Projekt "Zielony plac zabaw" zakłada stworzenie wielofunkcyjnego ogrodowego doświadczalnego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci z ekologicznym podłożem zielonym ogrodzeniem Zadbanie o atrakcje zachodniej częściej zalewu gdzie brak infrastrury

Opis projektu

Projekt zakłada stworzenie zielonego placu zabaw dla dzieci w różnym wieku. W ramach powyższego projektu przewiduje się oczyszczenie i przygotowanie bezpiecznego podłoża, wyposażenie placu w nowoczesne, estetyczne i atrakcyjne dla dzieci urządzenia; oraz ławki, kosze na śmieci, meble ogrodowe. Na terenie placu zabaw powinny powstać także nasadzenia i zadaszenia zapewniające cień bawiącym się dzieciom i dorosłym opiekunom oraz ogrodzenie terenu. Plac zabaw zakładać będzie zakup i montaż urządzeń służących nie tylko zabawie ale również poprawie kondycji fizycznej u dzieci. 

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Głównym celem projektu jest stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu. Plac zabaw będzie pełnił ważną funkcję społeczną, gdyż pozwoli dzieciom oderwanym od telewizorów i komputerów bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić. Planowana inwestycja ma także na celu odciążenie placów zabaw przy plaży Bagry które w sezonie są niewystarczające dla ilości dzieci odwiedzających Bagry a także uatrakcyjnić teren parku Bagry w okolicach ulicy Żołnierskiej. Stworzone miejsce będziemy miało na celu budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich w wielo powstałych ostatnio blokach po tej stronie zalewu. Inwestycja realizowana będzie na gruntach Gminy Miejskiej Kraków

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Stworzenie projektu, przygotowanie terenu i budowa placu zabaw z infrastrukturą towarzyszaca Stworzenie projektu, przygotowanie terenu i budowa placu zabaw z infrastrukturą towarzyszaca 400 000,00 PLN
400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 2024
Realizacja Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania. 2025

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada budowę placu zabaw przy Zalewie Bagry, w rejonie ulicy Żołnierskiej. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności otoczenia Zalewu Bagry. Dodatkowo zachęci mieszkańców do rekreacji i spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz wpłynie pozytywnie na ich jakość życia.
powrót